Oracle Spatial

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Oracle Spatial (dále jen Spatial) je integrovaná množina funkcí a procedur, které umožňují uložení, přístup a analýzu prostorových dat rychlým a efektivním způsobem v databázi Oracle. Spatial je dostupný pouze v edici Enterprise. Spatial se skládá z následujících komponent:

  • Schématu předepisujícího ukládání, syntaxi a sémantiku podporovaných geometrických datových typù.
  • Mechanismu prostorového indexování.
  • Množiny operátorù a funkcí pro provádění prostorových dotazů a analýz.
  • Podpůrných utilit.


Objektově-relační model[editovat | editovat zdroj]

Spatial podporuje mimo jiné objektově-relační model uložení prostorových dat. Pro uložení prostorových dat využívá objektového datového typu SDO_GEOMETRY. V jedné tabulce jsou tak pro prvek popisná data uložena společně s prostorovými. Výhody nabízené objektově-relačním modelem jsou především:

  • Podpora mnoha geometrických typů, např. oblouků, kružnic, liniových řetězců či polygonů.
  • Snadné použití při vytváření a údržbě prostorových indexů a dotazů.
  • Uložení geometrických popisů prvků v jednom řádku a jednom sloupci tabulky.
  • Optimální výkon.