Multiplatformní software

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Multiplatformní software je termín, který je nejčastěji užíván ve spojení s počítačovými programy, operačními systémy či programovacími jazyky, které mohou běžet na více počítačových platformách. To například znamená, že napsaný program může běžet jak pod Microsoft Windows na architektuře x86, tak například pod macOS na architektuře PowerPC. Pojem multiplatformní však ještě neznamená, že program musí běžet pod jakoukoliv platformou. Za multiplatformní software se obecně považuje takový software, který je spustitelný pod více než jednou platformou.

Pod pojmem platforma se obecně míní kombinace hardware a software, která je nutná pro spuštění softwarového produktu. Platformou může být tedy míněn jak použitý operační systém, tak hardwarová platforma.

Příklady operačních systémů:

Příklady hardwarových platforem:

Software, který je veden jako multiplatformní, je buď:

  • Dodáván pro každou platformu zvlášť (např. Opera).
  • Nese si s sebou kód pro více platforem (např. Mozilla Firefox pro macOS, kde binární verze s sebou do verze 3.6.x včetně nesla jak kód pro architekturu PowerPC, tak x86).
  • Je k dispozici v mezikódu, který je dle příslušného operačního systému a hardwarové platformy interpretován (typicky aplikace napsané v Python, JavaScriptu nebo Javě).
  • Je k dispozici přímo ve zdrojovém kódu (tzv. Otevřený software).

Každá uváděná forma má své výhody a nevýhody. Software, uložený v mezikódu (např. Java či .NET), ke své funkčnosti potřebují runtime, který je nutné nainstalovat. Takový kód je pak po spuštění překládán do instrukcí pro danou platformu; běh je pak často pomalejší než v ostatních uvedených variantách.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]