Operační program Praha-Konkurenceschopnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Operační program Praha-Konkurenceschopnost (zkratka OPPK) je jedním ze dvou pražských operačních programů v období 2007-2013. Je podporován z Evropského fondu regionálního rozvoje, který je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie.

Jde o investičně zaměřený program podporující projekty zaměřené na budování různé technické vybavenosti, infrastruktury aj. sloužící rozvoji města v oblasti dopravy, technické infrastruktury, kvality prostředí, podpory výzkumu, vývoje, inovací a podnikání.

Řídícím orgánem programu, tj. jeho administrátorem, je magistrát hlavního města Prahy. Projekty doporučené na základě hodnocení k financování schvaluje Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Zaměření podpory[editovat | editovat zdroj]

Program zahrnuje čtyři tzv. prioritní osy s celkem sedmi tzv. oblastmi podpory.


Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

  • 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy
Zaměřeno na rozvoj veřejné dopravy, zejména kolejové a cílem učinit ji atraktivnější. S tím souvisí i podpora parkovišť P+R, bezbariérovosti a bezpečnosti. Patří sem i podpora budování cyklostezek.
  • 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb
Zaměřeno na služby veřejné správy pro veřejnost, tzv. e-government, a s tím související rozvoj veřejných telekomunikačních sítí.


Prioritní osa 2 Životní prostředí

  • 2.1 Revitalizace a ochrana území
Podpora revitalizace různých zanedbaných ploch a lokalit s ekologickou zátěží, regenerace zeleně, veřejných prostranství a historických objektů, projekty revitalizace vodních ploch a toků. Zaměřeno na zlepšení přírodního prostředí a protipovodňovou ochranu a zhodnocení nemovitých statků na území města.
  • 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů
Zaměřeno na snížení energetické náročnosti chodu města a rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie.


Prioritní osa 3 Inovace a podnikání

  • 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Na území Prahy sídlí velká část výzkumných kapacit České republiky. Cílem je využít tyto kapacity pro potřeby města a podniků, využívat výsledky výzkumu v praxi. Proto je zaměřeno na budování výzkumné a inovační infrastruktury.
  • 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí
Zaměřeno na zlepšení podmínek podnikání ve městě a rozvoj služeb na podporu podnikatelům.
  • 3.3 Rozvoj malých a středních podniků
Projekty podporující inovace ve firmách.


Prioritní osa 4 Technická pomoc

Určeno k zajištění chodu programu, o tyto prostředky se žadatelé neucházejí.

Rozpočet[editovat | editovat zdroj]

Jelikož Praha na rozdíl od zbytku republiky spadá pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, rozsah podpory je zde řádově nižší, než v ostatních regionech. Rozpočet programu je 276,4 mil. €, tj. cca 7,5 mld. Kč (při kurzu 27 Kč/€), z toho fond ERDF pokryje 85 %, zbylých 15 % uhradí stát a Praha.

Rozpočet OPPK podle prioritních os a zdrojů (v €)
Prioritní osa rozpočet ERDF rozpočet ČR celkem
Dopravní dostupnost a rozvoje ICT 87 364 263 15 417 223 102 781 486
Životní prostředí 58 734 001 10 364 824 69 098 825
Inovace a podnikání 82 227 602 14 510 753 96 738 355
Technická pomoc 6 610 139 1 166 495 7 776 634
celkem 234 936 005 41 459 295 276 395 300

Dosavadní průběh[editovat | editovat zdroj]

Program byl spuštěn v lednu 2008, dosud byly vyhlášeny čtyři výzvy a schváleno 146 projektů[1].

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Oficiální stránky programu OPPK

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]