Obzorníkové souřadnice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Obzorníkové souřadnice dané azimutem A a výškou h

Obzorníkové souřadnice jsou jedním ze systému astronomických souřadnic popisující polohu nebeského tělesa na nebeské sféře, tedy směr, ve kterém se objekt nachází ve vztahu k pozorovateli. Jedná se o sférické souřadnice, které jsou určeny dvěma úhly:

  • azimut – úhel mezi severem a průmětem tělesa na obzor (horizont)
  • výška – nad obzorem, úhel mezi vodorovnou rovinou a polopřímkou procházející tělesem

Pomocné pojmy[editovat | editovat zdroj]

Nebeská sféra 
– myšlená kulová plocha s nekonečným poloměrem, v jejímž středu se nachází pozorovatel.
Hlavní kružnice 
kružnice která vznikne průnikem nebeské sféry a jakékoli roviny, která prochází stanovištěm pozorovatele, tedy i středem nebeské sféry.
Vedlejší kružnice 
kružnice která vznikne průnikem nebeské sféry a jakékoli roviny, která neprochází stanovištěm pozorovatele.

Základní rovina[editovat | editovat zdroj]

Rovina ve které se nachází pozorovatel a která je kolmá ke směru jímž leží střed Země (obvykle směr gravitační přitažlivosti). Jinak řečeno je to rovina tečná ke kulovému tělesu Země v místě pozorovatele.

Důležité kružnice[editovat | editovat zdroj]

Horizont 
– Základní rovina obzorníkových souřadnic protíná nebeskou sféru v hlavní kružnici, která se nazývá horizont (obzorník). Platí, že horizont půlí nebeskou sféru na dvě stejné poloviny, z nichž vidíme většinou jen jednu. Druhou nám zakrývá Země.
Almukantaráty 
Vedlejší kružnice rovnoběžné s horizontem.
Vertikály (výškové kružnice) 
Hlavní kružnice kolmé k horizontu.
Meridián 
Vertikála orientovaná směrem sever-jih.
První vertikál 
Vertikála orientovaná směrem východ-západ.

Význačné body[editovat | editovat zdroj]

Zenit (nadhlavník) 
Bod nebeské sféry ležící přímo nad pozorovatelem.
Nadir (podnožník) 
Bod nebeské sféry ležící přímo pod pozorovatelem.
Severní bod 
– Severní průsečík meridiánu a horizontu.
Jižní bod 
– Jižní průsečík meridiánu a horizontu.
Západní bod 
– Západní průsečík první vertikály a horizontu.
Východní bod 
– Východní průsečík první vertikály a horizontu.

Souřadnice a jednotky[editovat | editovat zdroj]

Azimut (A) [stupně 0 až 360] 
Úhel měřený ve stupních ve vodorovném směru od meridiánu. Nulou se začíná na severu, hodnoty přibývají k východu. Čili severní bod = 0°, východní bod = 90°, jižní bod = 180°, západní bod = 270°.
Výška (h) [stupně -90 až +90] 
Úhel měřený ve stupních ve svislém směru od horizontu. Nulou se začíná na horizont, kladné hodnoty přibývají nahoru směrem k zenitu, záporné dolů směrem k nadiru. Čili zenit = 90°, nadir = -90°.

Schéma[editovat | editovat zdroj]

Diagram pro vysvětlení pojmu obzorníkových souřadnic

Související články[editovat | editovat zdroj]