Neorealismus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Neorealismus je umělecký směr, který vznikl na počátku 20. století a zahrnuje mnoho, někdy až protikladných tendencí. Tento směr se nejvíce prosadil v Itálii, kde byl patrný obzvláště v literatuře a filmu po druhé světové válce.

Hlavní znaky[editovat | editovat zdroj]

Autorem pojmu „neorealismus“ je Antonio Gramsci (18911937), který ho definoval jako „nonkonformní, kritický postoj k italskému fašismu“, to je značně široký pojem, proto lze tvrdit, že s tímto směrem bývá spojován kdekterý italský antifašista, což samozřejmě vyvolává problémy při jakékoliv snaze tento směr blíže specifikovat.

Filosofie neorealismu vychází z jakéhosi předpokladu, že lze ztotožnit předmět poznání s poznáním jako takovým, tuto teorii se někdy pokoušeli dotáhnout do opravdových extrémů, takže díla přestávala být srozumitelná. V Itálii, především v 50. letech, kde byl tento myšlenkový směr nejsilnější, tento směr směřoval až k realistickému dokumentu, který měl zobrazit skutečnou situaci, toto byla reakce na italský fašismus a uvědomění si nutnosti morální obrody v Itálii. Tito umělci pak zaměřili svůj zájem především na obyčejného člověka.

Literatura a film[editovat | editovat zdroj]

V italské literatuře došlo po druhé světové válce k velmi těsnému propojení s filmem. Neorealisté usilovali o důkladné zpracování tehdejšího italského života a některých období minulosti Itálie, především fašismu a odporu proti němu, jelikož v Itálii bylo poměrně málo odpůrců fašismu, byli nuceni hledat své hrdiny mezi obyčejnými venkovany a poté se snažili proniknout do jejich myšlení, to občas působí poněkud křečovitě a nevěrohodně. Používali jednoduchý jazyk, podobný lidové řeči.

Neorealistická díla (především filmy) byla v období fašismu považována za morálně a vlastenecky nevhodná. Neorealismus je vlastně syrové podání reality, která není nikterak přibarvená a to ani v zájmu děje, nic nevynechává. Přesto lze říci, že si vybírá z každého období to, co se tomuto směru hodilo, proto nemůžeme hovořit o nestrannosti či objektivitě.

Literatura
Film

Neorealismus se projevil i v italském a mexickém malířství, kde souvisel s muralismem.

Související články[editovat | editovat zdroj]