Morgenthauův plán

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Morgenthauův plán – červeně Severoněmecký stát, tmavěmodře Jihoněmecký stát, světlemodře mezinárodní zóna, územé zbarvená šedě by připadla Francii, Polsku a Sovětskému svazu

Morgenthauův plán byla koncepce o budoucí podobě a okupaci Německa po válce předložená ministrem financí USA Henrym Morgenthauem v září 1944, tedy ještě v době probíhající druhé světové války. Plán si kladl za cíl zabránit jakékoli další hrozbě útočné války vzniklé na německém území. Jak americké ministerstvo zahraničí, tak i americké ministerstvo obrany však tento plán zamítly.

Jiný návrh plánu – kromě Německa rozděleného na severní a jižní část by ještě vznikla Dunajská federace skládající se z Rakouska, Československa a Maďarska, část Německa by byla anektována Nizozemím (Bakker-Schutův plán), Dánskem (Šlesvicko) a také Polskem, Lucemburskem, Francií, Belgií a Sovětským svazem

Memorandum z 2. září 1944 bylo pojmenováno po svém autorovi, ministru financí Henry M. Morgenthauovi jr. Memorandum předpokládalo deindustrializaci Německa a jeho přeměnu na agrární stát a k tomu bylo vyhrazeno 20 let. Německo mělo být rozděleno na Severoněmecký stát, Jihoněmecký stát a mezinárodní zónu v Porúří. Válečné zločince měla čekat tvrdá odvetná opatření. Memorandum bylo pod dojmem zpráv o „zločinech proti lidskosti“, o nichž se v západním tisku psalo po osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Majdanek v červenci 1944.

Americký prezident Franklin D. Roosevelt návrh parafoval a i Winston Churchill byl původně pro návrh. Roosevelt ale v dubnu 1945 zemřel. Prezident Harry Truman v červenci 1945 podepsal směrnici 1779, která naopak počítala s pomocí Německu.[1]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. https://www.armyweb.cz/clanek/morgenthauuv-plan-mel-povalecne-nemecko-vratit-do-stredoveku-mohl-mit-za-nasledek-smrt-az-25-milionu-nemcu - Morgenthauův plán měl poválečné Německo vrátit do středověku. Mohl mít za následek smrt až 25 milionů Němců

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Wolfgang Benz: Legenden, Lügen, Vorurteile. Ein Wörterbuch zur Zeitgeschichte (Legendy, lži, předsudky. Dějepisný slovník), dtv, Mnichov 1994.
  • Wolfgang Benz: Von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik. Stationen einer Staatsgründung 1946-1949, (Od okupační vlády ke spolkové republice. Úseky založení státu 1946-49) Frankfurt 1989, ISBN 3-596-24311-4
  • Bernd Greiner: Die Morgenthau-Legende. Zur Geschichte eines umstrittenen Plans, (Legenda Morgenthau. O historii jednoho sporného plánu), Hamburg 1995.
  • Klaus-Dietmar Henke: Die amerikanische Besetzung Deutschlands (Americká okupace Německa), Oldenbourg Wissenschaftsverlag 1995, ISBN 3-486-56175-8
  • Wolfgang Krieger: Die amerikanische Deutschlandplanung (Americké plánování Německa) od Hans-Ericha Volkmanna (vydavatele z pověření Vojenskohistorického výzkumného úřadu): Ende des Dritten Reiches - Ende des Zweiten Weltkriegs (Konec Třetí říše – konec druhé světové války), Mnichov 1995, ISBN 3-492-12056-3, S.25-50
  • Wilfried Mausbach: Zwischen Morgenthau und Marshall. Das wirtschaftspolitische Deutschlandkonzept der USA 1944–1947 (Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte, Bd. 30), (Mezi Morgenthauem a Marhallem. Hospodářskopolitický německý koncept USA 1944-47), Droste, Düsseldorf 1996.
  • Jürgen Weber: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, (Dějiny Spolkové republiky Německo) Sv. 1, Schöningh Paderborn 1979

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]