Mondův proces

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Mondův proces, vyvinutý Ludwigem Mondem v roce 1899, slouží k přípravě velmi čistého niklu z jeho oxidů.

Principem je redukce oxidů vodíkem na surový kov a jeho následná reakce s oxidem uhelnatým, která poskytuje plynný tetrakarbonyl niklu. Ten se následně vede na tablety z čistého niklu, kde se při teplotě 230 °C rozloží na nikl a oxid uhelnatý, který se odvádí zpět do reakce.

Proces má tři kroky:

1. Oxid nikelnatý je redukován vodíkem ze syntetického plynu při teplotě 200 °C

NiO (s) + H2 (g) → Ni (s) + H2O (g)

2. Surový nikl reaguje s nadbytkem oxidu uhelnatého za vzniku karbonylu niklu při teplotě 50-60 °C

Ni (s) + 4 CO (g) → Ni(CO)4 (g)

3. Směs oxidu uhelnatého a karbonylu niklu je zahřáta na 230 °C. Tetrakarbonyl niklu se rozloží na oxid uhelnatý a čistý nikl

Ni(CO)4 (g) → Ni (s) + 4 CO (g)