Modul:Weather box

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Module:Weather box na anglické Wikipedii.
-- Připraví [[Šablona:Podnebí]].

local function stripToNil(text)
	-- If text is a non-empty string, return its trimmed content.
	-- Otherwise, return nothing (text is an empty string or is not a string).
	if type(text) == 'string' then
		return text:match('(%S.-)%s*$')
	end
end

local function isAny(args, prefix)
	local months = { 'leden', 'únor', 'březen', 'duben', 'květen', 'červen', 'červenec', 'srpen', 'září', 'říjen', 'listopad', 'prosinec' }
	for _, month in ipairs(months) do
		if stripToNil(args[prefix .. ' ' .. month]) then
			return true
		end
	end
end

local function makeLabel(args, is_first, base, what)
	local first
	if isAny(args, ' ' .. what .. ' cm') then
		first = 'cm'
	else
		if isAny(args, ' ' .. what .. ' mm') then
			first = 'mm'
		else
			first = (what == 'sněžení' or false)
					and 'cm'
					or 'mm'
		end
	end
	local second = 'palce'
	if stripToNil(args['nejprve imperiální']) then
		first, second = second, first
	end
	if is_first then
		if stripToNil(args['jeden řádek']) then
			first = first .. ' (' .. second .. ')'
		end
	else
		first = second
	end
	return base .. ' [' .. first .. ']'
end

local function makeSources(frame, args)
	local source1 = stripToNil(args['zdroj']) or stripToNil(args['zdroj 1']) or stripToNil(args['zdroj1'])
	local source2 = stripToNil(args['zdroj 2']) or stripToNil(args['zdroj2'])
	local result = '|-\n|colspan="14" style="text-align:center;font-size:88%;"|'
	local text
	if source1 or source2 then
		if source1 and source2 then
			text = 'Zdroj 1: ' .. source1 .. '<br>' .. 'Zdroj 2: ' .. source2
		else
			text = 'Zdroj: ' .. (source1 and source1 or source2)
		end
	else
		text = frame:expandTemplate({ title = 'doplňte zdroj', args = {date = stripToNil(args['datum přístupu'])} })
	end
	return result .. text .. '\n|}'
end

local function getDefinitions(frame, args)
	-- Return a list of tables or strings that define each row.
	local navbar = require('Module:Navbar')._navbar
	local function _if(parm, a, b)
		return stripToNil(args[parm]) and a or b or ''
	end
	local function _ifset(parm, a)
		return stripToNil(args[parm]) and args[parm] or a
	end
	local function _ifany(prefix)
		return isAny(args, prefix)
	end
	return {

----------- HEADER ----------
'{| class="wikitable ' .. _if('open', '', 'collapsible' .. _if('collapsed', ' collapsed')) ..
'" style="width:' .. _ifset('width', '100%') ..
'; text-align:center; line-height: 1.6em; margin:' ..
_ifset('margin', 'auto') .. ';"' ..
_if('open',
	-- Following intentionally shows "{{{location}}}" if parameter is blank to alert editor.
	'\n|+' .. _if('místo', args['místo'], '{{{místo}}}') .. ' – podnebí',
	'\n|-' ..
	'\n!colspan="14" | ' ..
	_if('name',
		navbar({_if('místo', args['místo'], '{{{místo}}}') .. ' – podnebí', args['název'], collapsible=1}),
		_if('místo', args['místo'], '{{{místo}}}') .. ' – podnebí'
	)
) ..
[=[

|-
!scope="row" |Měsíc
!scope="col" |leden
!scope="col" |únor
!scope="col" |březen
!scope="col" |duben
!scope="col" |květen
!scope="col" |červen
!scope="col" |červenec
!scope="col" |srpen
!scope="col" |září
!scope="col" |říjen
!scope="col" |listopad
!scope="col" |prosinec
!scope="col" style="border-left-width:medium" |Rok
]=],

{---------- nejvyšší pocitová teplota ----------
	WANTROW = _ifany('nejvyšší pocitová teplota') and (not _ifset('nejprve imperiální') or _ifset('jeden řádek')),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'nejvyšší pocitová teplota',
	color_scheme = _ifset('barva teploty', 't'),
	scale_factor = '1',
	label = 'Nejvyšší [[pocitová teplota]]',
	annual_mode = 'max',
},
{---------- FIRST LINE nejvyšší teplota ----------
	WANTROW = _ifany('nejvyšší teplota C') or _ifany('nejvyšší teplota F'),
	mode = 'teplota',
	group_name = 'nejvyšší teplota',
	color_scheme = _ifset('barva teploty', 't'),
	scale_factor = '1',
	label = 'Nejvyšší teplota [°' .. _if('nejprve imperiální', 'F', 'C') .. _if('jeden řádek', ' (°' .. _if('nejprve imperiální', 'C', 'F') .. ')') .. ']',
	annual_mode = 'max',
},
{---------- FIRST-SECOND LINE průměrné měsíční maximum ----------
	WANTROW = _ifany('průměrné měsíční maximum C') or _ifany('průměrné měsíční maximum F'),
	mode = 'teplota',
	group_name = 'průměrné měsíční maximum',
	color_scheme = _ifset('barva teploty', 't'),
	scale_factor = '1',
	label = 'Průměrné měsíční maximum [°' .. _if('nejprve imperiální', 'F', 'C') .. _if('jeden řádek', ' (°' .. _if('nejprve imperiální', 'C', 'F') .. ')') .. ']',
	annual_mode = 'max',
},
{---------- FIRST LINE průměrné denní maximum ----------
	WANTROW = _ifany('průměrné denní maximum C') or _ifany('průměrné denní maximum F'),
	mode = 'teplota',
	group_name = 'průměrné denní maximum',
	color_scheme = _ifset('barva teploty', 't'),
	scale_factor = '1',
	label = 'Průměrné denní maximum [°' .. _if('nejprve imperiální', 'F', 'C') .. _if('jeden řádek', ' (°' .. _if('nejprve imperiální', 'C', 'F') .. ')') .. ']',
	annual_mode = 'avg',
},
{---------- FIRST LINE průměrná teplota ----------
	WANTROW = _ifany('průměrná teplota C') or _ifany('průměrná teplota F'),
	mode = 'teplota',
	group_name = 'průměrná teplota',
	color_scheme = _ifset('barva teploty', 't'),
	scale_factor = '1',
	label = 'Průměrná teplota [°' .. _if('nejprve imperiální', 'F', 'C') .. _if('jeden řádek', ' (°' .. _if('nejprve imperiální', 'C', 'F') .. ')') .. ']',
	annual_mode = 'avg',
},
{---------- FIRST LINE průměrné denní minimum ----------
	WANTROW = _ifany('průměrné denní minimum C') or _ifany('průměrné denní minimum F'),
	mode = 'teplota',
	group_name = 'průměrné denní minimum',
	color_scheme = _ifset('barva teploty', 't'),
	scale_factor = '1',
	label = 'Průměrné denní minimum [°' .. _if('nejprve imperiální', 'F', 'C') .. _if('jeden řádek', ' (°' .. _if('nejprve imperiální', 'C', 'F') .. ')') .. ']',
	annual_mode = 'avg',
},
{---------- FIRST-SECOND LINE průměrné měsíční minimum ----------
	WANTROW = _ifany('průměrné měsíční minimum C') or _ifany('průměrné měsíční minimum F'),
	mode = 'teplota',
	group_name = 'průměrné měsíční minimum',
	color_scheme = _ifset('barva teploty', 't'),
	scale_factor = '1',
	label = 'Průměrné měsíční minimum [°' .. _if('nejprve imperiální', 'F', 'C') .. _if('jeden řádek', ' (°' .. _if('nejprve imperiální', 'C', 'F') .. ')') .. ']',
	annual_mode = 'min',
},
{---------- FIRST LINE nejnižší teplota ----------
	WANTROW = _ifany('nejnižší teplota C') or _ifany('nejnižší teplota F'),
	mode = 'teplota',
	group_name = 'nejnižší teplota',
	color_scheme = _ifset('barva teploty', 't'),
	scale_factor = '1',
	label = 'Nejnižší teplota [°' .. _if('nejprve imperiální', 'F', 'C') .. _if('jeden řádek', ' (°' .. _if('nejprve imperiální', 'C', 'F') .. ')') .. ']',
	annual_mode = 'min',
},
{---------- nejnižší pocitová teplota ----------
	WANTROW = _ifany('nejnižší pocitová teplota') and (not _ifset('nejprve imperiální') or _ifset('jeden řádek')),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'nejnižší pocitová teplota',
	color_scheme = _ifset('barva teploty', 't'),
	scale_factor = '1',
	label = 'Nejnižší pocitová teplota',
	annual_mode = 'min',
},
{---------- FIRST LINE srážky ----------
	WANTROW = _ifany('srážky cm') or _ifany('srážky mm') or _ifany('srážky palce'),
	mode = 'srážky',
	group_name = 'srážky',
	color_scheme = _ifset('barva srážek', 'p'),
	date_mode = true,
	scale_factor = '1',
	prefer_cm = false,
	label = makeLabel(args, true, '[[Srážky]]', 'srážky'),
	annual_mode = 'sum',
},
{---------- FIRST LINE déšť ----------
	WANTROW = _ifany('déšť cm') or _ifany('déšť mm') or _ifany('déšť palce'),
	mode = 'srážky',
	group_name = 'déšť',
	color_scheme = _ifset('barva deště', 'p'),
	date_mode = true,
	scale_factor = '1',
	prefer_cm = false,
	label = makeLabel(args, true, '[[Déšť]]', 'déšť'),
	annual_mode = 'sum',
},
{---------- FIRST LINE sněžení ----------
	WANTROW = _ifany('sněžení cm') or _ifany('sněžení mm') or _ifany('sněžení palce'),
	mode = 'srážky',
	group_name = 'sněžení',
	prefer_cm = true,
	color_scheme = _ifset('barva sněhu', 'p'),
	date_mode = true,
	scale_factor = '1',
	label = makeLabel(args, true, '[[Sníh|Sněžení]]', 'sněžení'),
	annual_mode = 'sum',
},
{---------- dní se srážkami ----------
	WANTROW = _ifany('dní se srážkami'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'dní se srážkami',
	color_scheme = _ifset('barva dní se srážkami', 'd'),
	date_mode = true,
	scale_factor = '1',
	label = 'Dní se srážkami' .. _if('jednotka dní se srážkami', ' <span style="font-size:90%;" class="nowrap">(≥ ' .. _ifset('jednotka dní se srážkami', '') .. ')</span>'),
	annual_mode = 'sum',
},
{---------- dní s deštěm ----------
	WANTROW = _ifany('dní s deštěm'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'dní s deštěm',
	color_scheme = _ifset('barva dní se srážkami', 'd'),
	date_mode = true,
	scale_factor = '1',
	label = 'Dní s deštěm' .. _if('jednotka dní s deštěm', ' <span style="font-size:90%;" class="nowrap">(≥ ' .. _ifset('jednotka dní s deštěm', '') .. ')</span>'),
	annual_mode = 'sum',
},
{---------- dní se sněžením ----------
	WANTROW = _ifany('dní se sněžením'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'dní se sněžením',
	color_scheme = _ifset('barva dní se srážkami', 'd'),
	date_mode = true,
	scale_factor = '1',
	label = 'Dní se sněžením' .. _if('jednotka dní se sněžením', ' <span style="font-size:90%;" class="nowrap">(≥ ' .. _ifset('jednotka dní se sněžením', '') .. ')</span>'),
	annual_mode = 'sum',
},
{---------- letních dní ----------
	WANTROW = _ifany('letních dní'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'letních dní',
	color_scheme = _ifset('barva českých dní', 'pastel'),
	date_mode = true,
	scale_factor = '1',
	label = 'Letních dní' .. _if('jednotka letních dní', ' <span style="font-size:90%;" class="nowrap">(≥ ' .. _ifset('jednotka letních dní', '') .. ')</span>'),
	annual_mode = 'sum',
},
{---------- tropických dní ----------
	WANTROW = _ifany('tropických dní'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'tropických dní',
	color_scheme = _ifset('barva českých dní', 'pastel'),
	date_mode = true,
	scale_factor = '1',
	label = 'Tropických dní' .. _if('jednotka tropických dní', ' <span style="font-size:90%;" class="nowrap">(≥ ' .. _ifset('jednotka tropických dní', '') .. ')</span>'),
	annual_mode = 'sum',
},
{---------- mrazových dní ----------
	WANTROW = _ifany('mrazových dní'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'mrazových dní',
	color_scheme = _ifset('barva českých dní', 'pastel'),
	date_mode = true,
	scale_factor = '1',
	label = 'Mrazových dní' .. _if('jednotka mrazových dní', ' <span style="font-size:90%;" class="nowrap">(≥ ' .. _ifset('jednotka mrazových dní', '') .. ')</span>'),
	annual_mode = 'sum',
},
{---------- ledových dní ----------
	WANTROW = _ifany('ledových dní'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'ledových dní',
	color_scheme = _ifset('barva českých dní', 'pastel'),
	date_mode = true,
	scale_factor = '1',
	label = 'Ledových dní' .. _if('jednotka ledových dní', ' <span style="font-size:90%;" class="nowrap">(≥ ' .. _ifset('jednotka ledových dní', '') .. ')</span>'),
	annual_mode = 'sum',
},
{---------- arktických dní ----------
	WANTROW = _ifany('arktických dní'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'arktických dní',
	color_scheme = _ifset('barva českých dní', 'pastel'),
	date_mode = true,
	scale_factor = '1',
	label = 'Arktických dní' .. _if('jednotka arktických dní', ' <span style="font-size:90%;" class="nowrap">(≥ ' .. _ifset('jednotka arktických dní', '') .. ')</span>'),
	annual_mode = 'sum',
},
{---------- tropických nocí ----------
	WANTROW = _ifany('tropických nocí'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'tropických nocí',
	color_scheme = _ifset('barva českých dní', 'pastel'),
	date_mode = true,
	scale_factor = '1',
	label = 'Tropických nocí' .. _if('jednotka tropických nocí', ' <span style="font-size:90%;" class="nowrap">(≥ ' .. _ifset('jednotka tropických nocí', '') .. ')</span>'),
	annual_mode = 'sum',
},
{---------- relativní vlhkost ----------
	WANTROW = _ifany('vlhkost'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'vlhkost',
	color_scheme = _ifset('barva vlhkosti', 'h'),
	scale_factor = '1',
	label = '[[Vlhkost vzduchu#Relativní (poměrná) vlhkost vzduchu|Relativní vlhkost]] [%]' ..
		_if('time day', ' <span style="font-size:90%;" class="nowrap">(v ' .. _ifset('time day', '') .. ')</span>') ..
		_if('daily', ' <span style="font-size:90%;" class="nowrap">(denní průměr)</span>'),
	annual_mode = 'avg',
},
{---------- odpolední relativní vlhkost ----------
	WANTROW = _ifany('afthumidity'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'odpolední vlhkost',
	color_scheme = _ifset('barva vlhkosti', 'h'),
	scale_factor = '1',
	label = 'Odpolední relativní vlhkost [%]' ..
		_if('time day', ' <span style="font-size:90%;" class="nowrap">(at ' .. _ifset('time day', '') .. ')</span>') ..
		_if('daily', ' <span style="font-size:90%;" class="nowrap">(denní průměr)</span>'),
	annual_mode = 'avg',
},
{---------- FIRST LINE rosný bod ----------
	WANTROW = _ifany('rosný bod C') or _ifany('rosný bod F'),
	mode = 'teplota',
	group_name = 'rosný bod',
	color_scheme = _ifset('barva teploty', 't'),
	scale_factor = '1',
	label = '[[Rosný bod]] [°' .. _if('nejprve imperiální', 'F', 'C') .. _if('jeden řádek', ' (°' .. _if('nejprve imperiální', 'C', 'F') .. ')') .. ']',
	annual_mode = 'avg',
},
{---------- slunečných hodin ----------
	WANTROW = _ifany('slunečných hodin'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'slunečných hodin',
	color_scheme = _ifset('barva slunce', 's'),
	date_mode = true,
	scale_factor = '1',
	label = 'Slunečných hodin',
	annual_mode = 'sum',
},
{---------- slunečných hodin na den ----------
	WANTROW = _ifany('slunečných hodin na den'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'slunečných hodin na den',
	color_scheme = _ifset('barva slunce', 's'),
	scale_factor = '30.44',
	label = 'Slunečných hodin na den',
	annual_mode = 'avg',
},
{---------- denní světlo ----------
	WANTROW = _ifany('denní světlo'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'denní světlo',
	color_scheme = _ifset('barva slunce', 's'),
	scale_factor = '30.44',
	label = '[[Sluneční světlo|Denní světlo]]',
	annual_mode = 'avg',
},
{---------- sluneční svit ----------
	WANTROW = _ifany('sluneční svit'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'sluneční svit',
	color_scheme = _ifset('barva slunce', 's'),
	scale_factor = '7.2',
	label = 'Sluneční svit [%]',
	annual_mode = 'avg',
},
{---------- UV index ----------
	WANTROW = _ifany('uv'),
	mode = 'výchozí',
	group_name = 'uv',
	color_scheme = _ifset('barva uv', 'u'),
	scale_factor = '1',
	label = '[[UV index]]',
	annual_mode = 'avg',
},
----------- SOURCES ----------
makeSources(frame, args),
}
end

local function makeFrame(self_args, parent_args)
	-- Kludge to pass arguments for a single row to buildRow.
	-- Later: Refactor buildRow so this is not needed.
	return {
		args = self_args,
		getParent = function (self) return makeFrame(parent_args, nil) end,
	}
end

local function main(frame)
	local buildRow = require('Module:Weather box/row').buildRow
	local args = frame:getParent().args
	local results = {}
	for i, def in ipairs(getDefinitions(frame, args)) do
		local row
		if type(def) == 'string' then
			row = def
		elseif def.WANTROW then
			row = buildRow(makeFrame(def, args))
		else
			row = ''
		end
		results[i] = row
	end
	return '<div>\n'..table.concat(results)..'\n</div>'  -- prevent Scribunto from inserting a blank line before the table
end

return {
	main = main,
}