Modul:Navbar

Tato stránka je zamčena
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Modul:Navbar může být použit k vytvoření odkazů „zobrazit“, „diskuse“ a „editace“ v šablonách.

Převzat z anglické Wikipedie, dokumentaci vizte na en:Module:Navbar.


local p = {}

local getArgs

function p._navbar(args)
	local titleArg = 1

	if args.collapsible then
		titleArg = 2
		if not args.plain then
			args.mini = 1
		end
		if args.fontcolor then
			args.fontstyle = 'color:' .. args.fontcolor .. ';'
		end
		args.style = 'float:left; text-align:left'
	end

	local titleText = args[titleArg] or (':' .. mw.getCurrentFrame():getParent():getTitle())
	local title = mw.title.new(mw.text.trim(titleText), 'Šablona');

	if not title then
		error('Chybný název šablony ' .. titleText)
	end

	local talkpage = title.talkPageTitle and title.talkPageTitle.fullText or '';

	local div = mw.html.create():tag('div')
	div
		:addClass('noprint')
		:addClass('plainlinks')
		:addClass('hlist')
		:addClass('navbar')
		:cssText(args.style)
		:css('font-size', 'xx-small')

	if args.mini then div:addClass('mini') end

	if not (args.mini or args.plain) then
		div
			:tag('span')
			:css('word-spacing', 0)
			:cssText(args.fontstyle)
			:wikitext(args.text or 'Tento box:')
			:wikitext(' ')
	end

	if args.brackets then
		div
			:tag('span')
			:css('margin-right', '-0.125em')
			:cssText(args.fontstyle)
			:wikitext('[ ')
	end

	local ul = div:tag('ul');

	ul
		:css('display', 'inline-block')
		:tag('li')
		:addClass('nv-view')
		:wikitext('[[' .. title.fullText .. '|')
		:tag(args.mini and 'span' or '')
		:attr('title', 'Zobrazit tuto šablonu')
		:cssText(args.fontstyle)
		:wikitext(args.mini and 'z' or 'zobrazit')
		:done()
		:wikitext(']]')
		:done()
		:tag('li')
		:addClass('nv-talk')
		:wikitext('[[' .. talkpage .. '|')
		:tag(args.mini and 'span' or '')
		:attr('title', 'Diskutovat o této šabloně')
		:cssText(args.fontstyle)
		:wikitext(args.mini and 'd' or 'diskuse')
		:done()
		:wikitext(']]');

	if not args.noedit then
		ul
			:tag('li')
			:addClass('nv-edit')
			:wikitext('[' .. title:fullUrl('action=edit') .. ' ')
			:tag(args.mini and 'span' or '')
			:attr('title', 'Editovat tuto šablonu')
			:cssText(args.fontstyle)
			:wikitext(args.mini and 'e' or 'editace')
			:done()
			:wikitext(']');
	end

	if args.brackets then
		div
			:tag('span')
			:css('margin-left', '-0.125em')
			:cssText(args.fontstyle)
			:wikitext(' ]')
	end

	if args.collapsible then
		div
			:done()
			:tag('div')
			:css('font-size', '114%')
			:css('margin', args.mini and '0 4em' or '0 7em')
			:cssText(args.fontstyle)
			:wikitext(args[1])
	end

	return tostring(div:done())
end

function p.navbar(frame)
	if not getArgs then
		getArgs = require('Modul:Arguments').getArgs
	end
	return p._navbar(getArgs(frame))
end

return p