Modul:Adresa

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Modul pro práci s adresou z Wikidat.

Použití[editovat zdroj]

Do šablony umístěte {{#invoke:Adresa|address}}.

Parametry[editovat zdroj]

Parametry
parametr hodnoty popis
addclass true nebo false obalí celou adresu nebo neobalí ikonkou s wd logem
ulice true nebo false řídí zobrazení ulice
cp true nebo false řídí zobrazení čp.
co true nebo false řídí zobrazení čo.
obec true nebo false řídí zobrazení města
stat true nebo false řídí zobrazení státu
psc true nebo false řídí zobrazení psč
local wd = require 'Modul:Wikidata'
local lib = require 'Modul:Wikidata/lib'
local getArgs = (require 'Modul:Arguments').getArgs
local p = {}
p.returnString = ""
p.returnTable = {}
local function tobool(v)
  return v and ( (type(v)=="number") and (v==1) or ( (type(v)=="string") and (v=="true") ) )
end
--mw.logObject(p.addressParts);

local function appendToReturnString(text, concatChar)
	if (p.returnString ~= "") then
		p.returnString = p.returnString .. concatChar .. text
	else 
		p.returnString = p.returnString .. text
	end
	
	
	return p.returnString
end

local function getReturnString()
	return p.returnString	
end

local function addToReturnTable(poradi, typeOfField, text, concatChar)
	p.returnTable[poradi] = {text = text, typeOfField=typeOfField, concatChar = concatChar}	
end

local function getReturnTable()
	return p.returnTable	
end

function p.address(frame)
	local addressParts = {'ulice', 'cp', 'co', 'obec', 'psc', 'stat', 'misto'};
	local defaultValues = {ulice = true, cp=true, co=true, obec=true, psc=true, stat=true, misto = true, addclass=true}
	local qualifiers = {obec = 'P159', ulice = 'P669', cp = 'P4856', co = 'P670', psc = 'P281', stat = 'P17', misto = 'P276'}
  local options = {};
  local poradi = 2
  local isStreet = false
  local isCp = false
  local isCo = false
  local args = getArgs(frame, { removeBlanks = true })
  
  for k,v in pairs(addressParts) do
		if (args[v] == nil) then
			args[v] = defaultValues[v]
		end
		
	end
	
	if (args['addclass'] == nil) then
		args['addclass'] = defaultValues['addclass']
	end
  --mw.logObject(args)
  
  --options.id = 'Q11379488'; --cesky zapad
  --options.id = 'Q12039010'; --muzeum vysociny
  --options.id = 'Q21522633' -- alternator
  --options.id = 'Q20427838'
  --options.id = 'Q1241163'
  options.property = 'P159';
  options.rank = 'best'
  options.addclass = false
  
  local entity = wd.formatStatementsFromLua(options);
  --mw.logObject(entity)
  
  if not (entity == nil) then
  	
	  for k,v in pairs( addressParts ) do
	  	
	  	if (v == 'obec') then
	  		--appendToReturnString(entity, ", ")
	  		addToReturnTable(poradi, v, entity, ", ")
  		else
  			
  			if (tobool(tostring(args[v])) == true) then
		  		options.qualifier = qualifiers[v]
		  		options.addClass = false
		  		--mw.logObject(options)
		  		local concat = ''
		  		
		  		if (v == 'co' and tobool(tostring(args['cp'])) == true and tobool(tostring(args['co'])) == true ) then
  					concat = '/'
	  			elseif (v == 'cp' and tobool(tostring(args['ulice'])) == true and tobool(tostring(args['cp'])) == true ) then
  					concat = ' '
					elseif (v == 'misto') then
						concat = ' '
	  			else
	  				concat = ', '
					end
					
		  		--mw.logObject(wd.getQualifier(options));
		  		if (wd.getRawQualifier(options)) then
		  			if (v == 'ulice') then
		  				isStreet = true	
	  				end
	  				if (v == 'cp') then
  						isCp = true
  					end
  					if (v == 'co') then
  						isCo = true
  					end
  					if (v == 'stat') then 
							--not now
						else 
							addToReturnTable(poradi, v, wd.getQualifier(options), concat)
						end
		  			
		  			--appendToReturnString(wd.getQualifier(options), concat)
					end
		  		
		  		--Wikidata.formatStatements(entity);
		  	end
  		end
	  	poradi = poradi + 1
	  	
		end
	
		if tobool(tostring(args['stat'])) == true then
			local statOptions = {}
			statOptions.id = wd.getRawValue(options)
			statOptions.property = 'P17'
			statOptions.addclass = false
			statOptions.limit = 1
			statOptions.rank = 'best'
			local statEntity = wd.formatStatementsFromLua(statOptions);
			if not (statEntity == nil) then
				addToReturnTable(poradi+1, 'stat', statEntity, ', ')
				--appendToReturnString(statEntity, ", ")
			end
		end
		
	end
	--mw.logObject(isStreet)
	local preTable = {}
	if (not isStreet) then
		--city before cp/co
		for k,v in pairs(getReturnTable()) do
			if (v.typeOfField == 'obec') then
				preTable[2] = v
			elseif (v.typeOfField == 'misto') then
				preTable[999] = v
			else
				preTable[k + 1] = v
			end
			--mw.logObject(k)
			--mw.logObject(v)
		end
		
	else 
		for k,v in pairs(getReturnTable()) do
			if (v.typeOfField == 'misto') then
				preTable[999] = v
			elseif (v.typeOfField == 'co' and isCp == false) then
				v.concatChar = ' '
				preTable[k + 1] = v
			else
				preTable[k + 1] = v
			end
			--mw.logObject(k)
			--mw.logObject(v)
		end
		
	end
	p.returnTable = preTable
	
	mw.logObject(getReturnTable())
	
	--https://stackoverflow.com/questions/26160327/sorting-a-lua-table-by-key
	local t = getReturnTable()
	local tkeys = {}
	-- populate the table that holds the keys
	for k in pairs(t) do table.insert(tkeys, k) end
	-- sort the keys
	table.sort(tkeys)
	-- use the keys to retrieve the values in the sorted order
	local lenArray = 0
	for _, k in ipairs(tkeys) do 
		local textToReturnString = ''
		if (t[k].typeOfField == 'psc') then
			textToReturnString = mw.ustring.gsub(t[k].text, '(%d%d%d)[%s% ]-(%d%d)', '%1 %2')
		elseif (t[k].typeOfField == 'misto') then
			textToReturnString = '(' .. t[k].text .. ')'
		else
			textToReturnString = t[k].text
		end
		appendToReturnString(textToReturnString, t[k].concatChar)
		lenArray = lenArray + 1
	end
	
	local cat = ''
	if (lenArray > 0) then
		cat = '[[Kategorie:Monitoring:Adresa z Wikidat]]'
	end
	
	--for k,v in pairs(getReturnTable()) do
	--	appendToReturnString(v.text, v.concatChar)
	--end
	
	--mw.logObject(getReturnTable())
	
	if (tobool(tostring(args['addclass'])) == true) then
		
		--mw.logObject(lenArray)
		if (lenArray > 0) then
			mw.logObject(lib.addWdClass(getReturnString()) .. cat)
			return lib.addWdClass(getReturnString()) .. cat;	
		else
			mw.logObject('')
			return ''
		end
		
	else
		mw.logObject(getReturnString() .. cat)
		
		return getReturnString() .. cat;
	end

end
return p