Kyslíkové izotopové stádium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Kyslíkové izotopové stádium nebo kyslíkový izotopový stupeň (jiný, spíše novější, název: mořské izotopové stádium, mořský izotopový stupeň; angl. oxygen isotope stage, marine isotope stage; skr. OIS resp. MIS) je jedno z období, která za sebou následují od současnosti až do daleké minulosti, a které jsou definovány na základě změny poměru 18O /16O v organických a anorganických nálezech z daných období. Tato změna má kvazi-cyklický charakter - v chladném období, kdy se zvětšují kontinentální ledovce, poměr stoupá, v teplém období, kdy se kontinentální ledovce zmenšují, poměr klesá.

OIS se používá:

  • Na přesné vyjádření střídání skutečných ledových a meziledových dob (na rozdíl od nepřesného a často sporného tradičního dělení např. Na Würm, riss-würm atd. - viz glaciál) a
  • Na přibližné časové zařazení nálezů v archeologii a geologii (tj. pokud přesnější datum není známo, tak se místo tradiční formulace, že nález patří - například - do období riss, uvede, že nález patří do období OIS 8).

OIS s lichým číslem značí teplejší období (tj. "technické" meziledové doby) a OIS se sudým číslem značí chladnější období (tj "technické" ledové doby). Některé OIS (nejčastěji OIS 5) se ještě obvykle dále dělí na menší stádia označované písmeny a, b, c atd.

Změny poměru 18O /16O byly na sledování změn zalednění na Zemi poprvé použity v 60. letech 20. století (v 50. letech byly nejprve použity ke sledování změn teploty mořské vody).

Datování[editovat | editovat zdroj]

Tabulka ukazuje příklady alternativních (podobných, ale přece jen odlišných) datování jednotlivých OIS od OIS 1 po OIS 22. Období OIS 22 samozřejmě předcházejí mnohé další OIS s číslem větším než 22 (nejsou uvedeny v tabulce). Znak x znamená "neuvedeno". Hodnoty označené § byly jen vizuálně (s pravítkem) odečtené z grafu. Data v tabulce jsou data počátku období v tisících let před rokem 2000 po Kr. Které ledové doby definováno tradičním způsobem odpovídají jednotlivým OIS je uvedeno v tabulce v článku doba ledová (část čtvrtohor).

OIS (MIS) Inqui 2011 Wood 2011 Bioclim 2002 Klein 1999 Wolpoff 1999
"astronomical
date"
Wolpoff 1999
"sea core
sedimentation
date"
1 14 * 14 * X 11 12 X
2 29 29 X 24 35 32
3 57 57 X 57 65 64
4 71 71 77 71 74 75
5a 85 § X 91 X 84 X
5b 93 § X 97 X 93 X
5c 103 § X 104 X 105 X
5d 115 X 116 X 122 X
5e 130 130 131 127 129 128
6 191 191 X 186 198 195
7 243 243 250 242 252 251
8 X 300 300 301 302 297
9 X 337 X 334 339 347
10 X 374 X 364 362 367
11 X 424 X 427 423 440
12 X 478 X 474 478 472
13 X 533 X 528 512 502
14 X 563 X 568 565 542
15 X 621 650 621 620 592
16 X 676 700 659 659 627
17 X 712 X 712 689 647
18 X 761 X 760 726 780
19 X 790 X 787 X 818
20 X 817 X 806 X 837
21 X 866 X 865 X 883
22 X X X (?) 900 X 897

(*) Toto datum (vědomě) není shodné s datem počátku holocénu, který je 11 650 BP.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Kyslíkové izotopové štádium na slovenské Wikipedii.