Kvadrant

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Kvadrant pochází z latinského slova quadrans = čtvrtina; v základním významu je to čtvrtina kruhu.

Kvadrant může být:

  • Kvadrant (geometrie) – jedna ze čtyř částí roviny rozdělené dvěma navzájem kolmými přímkami, obdobně jedna ze čtyř částí prostoru rozděleného dvěma navzájem kolmými rovinami, též čtvrtina kruhu nebo obvodu kružnice
  • Kvadrant (geografie), též zemský kvadrant – čtvrtina zemského poledníku, tj. část mezi pólem a rovníkem
  • Kvadrant (přístroj) – přístroje používané v astronomii, námořní navigaci a vojenství k určování zenitových vzdáleností hvězd nebo měření úhlů
  • Kvadrant (souhvězdí) – již zrušené souhvězdí, zvané též zední kvadrant