Krvavý diamant

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Konfliktní diamant (často uváděno i jako krvavý diamant) je podle definice OSN takový diamant, který pochází z oblasti kontrolované silami nebo frakcemi bojujícími proti legitimní a mezinárodně uznávané vládě a používaný k financování vojenských akcí proti legitimní vládě.

V prosinci 2000 valné shromáždění OSN uznalo roli surových diamantů v prohlubování konfliktů, konkrétně oblastech v Africe a spojení mezi prodejem nelegálních diamantů a oblastech postižených válkou. S ohledem na toto rozhodnutí se země, které odebírají diamanty z Afriky, rozhodly být opatrnější s ohledem na možnost nezákonného obchodu. Pak byly zavedeny i mezinárodní sankce. Mimo ně si jednotlivé státy vytvořily vlastní metody a postupy k omezení obchodování s krvavými diamanty.

Krvavé diamanty byly součástí financování činností i teroristické sítě Al-Káida. Před útoky z 11. září teroristická skupina převedla asi 10 milionů dolarů v diamantech. Jelikož v roce 1998 byla bankovní konta sítě zablokována, hledalo se, kde Al-Káida bere neustálý přísun peněz. Nakonec se zjistilo, že Bin Ládin a jeho společníci zaměřili svou činnost na Libérii, kde byl v čele Charles Taylor. Krvavé diamanty těžené v Sierra Leone a dalších afrických zemích si častěji nacházely cestu do Libérie, kde je získávali i teroristé.

Pomocí krvavých diamantů se financuje i Hizballáh. Izrael se proto snažil přerušit spojení mezi Libanonem a Sierrou Leone.

Kromě těchto známých teroristických organizací užívali krvavé diamanty i další zločinci, kteří se zdržovali v Libérii a vyměňovali zbraně za diamanty. Například Viktor Bout, který byl jeden z nejhorších nelegálních obchodníků se zbraněmi. Pak také Leonid Minin, ukrajinský překupník zbraní.

Kimberleyský systém certifikace (KSC)[editovat | editovat zdroj]

Je soubor opatření zavedených mezinárodního společenství v úsilí zastavit těžbu a obchod s konfliktními diamanty. Hlavním cílem Kimberleyského systému certifikace má být stanoven minimální požadavek pro jakoukoli přepravu diamantů na celém světě. Tento minimální požadavek se týká certifikačního programu pro dovoz a vývoz surových diamantů. Osvědčení o původu zboží je hlavním základem pro určení, zda zásilka splňuje Kimberleyský systém certifikace nebo nikoli. Tato osvědčení o původu obsahují informace týkající se místa, kde se diamant těžil. V květnu roku 2000 v Kimberley (Jižní Afrika) proběhlo první setkání k řešení Krvavých diamantů. OSN a občanské organizace již provedli několik studií v zemích afriky, kde jsou války, které byly známy díky obchodu s Krvavými diamanty. Následně po těchto studií v prosinci roku 2000 OSN prokázalo svou podporu Kimberleyskému Systému Certifikace. Kimberleyský systém certifikace byl realizován v lednu 2003. Účastníci měli 6 měsíců do souladu s normami stanovenými v dokumentu. Po uběhnutí těchto 6 měsíců, byly země, které nebyly schopny dokument dodržet vyškrtnuty ze seznamu.

Avšak KSC není pouze dokument. Je to ve skutečnosti hnutí. Abychom pochopili, jak to funguje, tak vám přiblížím strukturu KSC. V čele je předseda a sekretariát. Odpovědnost předsedy KSC přechází každý rok na jiné účastníky. Sekretariát se stará o plánování schůzek a další související úkoly.

Každý rok se účastníci sejdou a zhodnotí provádění a účinky KSC. Provádění a sledování procesu KSC spadá do působnosti tří pracovních skupin.

  1. Monitoring
  2. Statistiky
  3. Experti na diamanty

KSC má dva výbory:

  • účastnický výbor (přijímá nové účastníky)
  • výběrová komise (posuzuje a hodnotí kandidáty na místopředsedu)

Amnesty International a Krvavé diamanty[editovat | editovat zdroj]

Národní den akce na Konfliktní diamanty[editovat | editovat zdroj]

Se konal 18. září 2004. 246 aktivistů Amnesty International v 50 státech USA šli do maloobchodních prodejen s diamanty, aby provedli průzkum a za pomoci letáků se snažili informovat lid na ulicích o problematice Krvavých diamantů. Výzkum ukázal, že většina maloobchodníků se nezajímá o problematiku Krvavých diamantů a nevydávají certifikáty o tom, že diamanty nejsou „Krvavé“. Nevědí nic o KSC ani si krizi s Krvavými diamanty neuvědomují.

Den Svatého Valentýna[editovat | editovat zdroj]

Amnesty International vydala seznam nápadů, jak mohou lidé pomocí v kampani pro informovanost o krizi s Krvavými diamanty. Některé z nápadů byly: Filmové projekce filmů, pouliční divadlo, distribuce letáků atd. Také vydali diamantové nákupní průvodce, které připravily organizace Amnesty International a Global Withness, aby zajistily, že diamanty koupené na Den Sv. Valentýna nebudou právě ty „krvavé“.

Písemné stanovisko na doporučení KSC[editovat | editovat zdroj]

Cílem stanoviska, které bylo zveřejněno v červnu 2006, je pomoci členských zemí účinně posílit organizaci KSC, která bojuje proti Krvavým diamantům.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]