Přeskočit na obsah

Kondenzační jádro

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Kondenzační jádra jsou velmi drobné aerosolové částice v atmosféře Země, které mají vhodné fyzikální a chemické vlastnosti k přechodu vody z fáze plynné do fáze kapalné.

Pro kondenzaci vody ve vzduchu sice nejsou nezbytné, nicméně kdyby těchto kondenzačních jader nebylo, kondenzovala by voda až při přesycení až o několik stovek procent větším nežli je díky nim běžné, tedy kolem 100 % relativní vlhkosti.

Nejvýznamnějšími kondenzačními jádry jsou kapičky mořské vody, které se uvolňují z moří a oceánů. Proto také oděvy napuštěné solí snadno vlhnou. Přidáváním velice účinných kondenzačních jader můžeme například rozpouštět mlhu na letištích.

Dělení kondenzačních jader[editovat | editovat zdroj]

Kondenzační jádra jsou dělena podle velikosti, skupenství a chemických vlastností, elektrické povahy, fyzikálně-chemických vlastností a podle původu.

Podle velikosti:

 • jádra Aitkenova r < 10−7 m
 • jádra velká 10−7 m < r < 10−6 m
 • jádra obří r > 10−6 m

Což je okolo 10−4 mm.

Podle skupenství:

 • jádra kapalná
 • jádra pevná

Podle chemických vlastností:

 • nesmáčitelná – hygrofobní
 • smáčitelná – hygroskopická
  • nerozpustitelná
  • rozpustná
  • roztoky solí
  • roztoky kyselin

Podle elektrické povahy:

 • nabitá
 • neutrální

Podle fyzikálně-chemických vlastností:

 • přechodná
 • trvalá

Podle původu:

Reference[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • PODZIMEK, Josef. Fysika oblaků a srážek. 1. vyd. Praha : ČSAV, 1959. 440 s.
 • SOBÍŠEK, Bořivoj a kol. Meteorologický slovník terminologický. 1. vyd. Praha : MŽP, 1993. 594 s.

Související články[editovat | editovat zdroj]