Jihovýchodní anatolský projekt

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Jihovýchodní anatolský projekt (turecky Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP) je regionální rozvojový projekt turecké vlády na vybudování systému 22 přehrad a 19 vodních elektráren na řekách Eufrat a Tigris. Projekt vznikl již v sedmdesátých letech dvacátého století a do současné doby nebyl zcela dokončen. Od roku 1997 se na projektu podílí i Rozvojový program OSN (UNDP). GAP se týká devíti provincií Jihovýchodní Anatolie, která představuje asi 10% celkové plochy Turecka, přičemž většinu obyvatel této oblasti tvoří Kurdové. Hlavním cílem projektu je zvýšení životní úrovně obyvatel v této chudé oblasti a snížení nerovností v porovnání se zbytkem Turecka.[1]

Cíle projektu[editovat | editovat zdroj]

Území jihovýchodního Turecka má mnoho socioekonomických problémů. Oblast je jednou z nejchudších v Turecku. Z hospodářství zde převládá zemědělství, které se na tvorbě tamního HDP podílí z jedné třetiny. Lidé z této oblasti se průměrně dožívají nižšího věku, jsou méně gramotní a ukazatel HDP na obyvatele je v porovnání se zbytkem Turecka nižší o polovinu. GAP je tedy rozvojový projekt, který má díky vybudování zavodňovacího systému pomoci místním zemědělcům, kteří by tak měli mít lepší přístup k vodě, sloužící k zavlažování zemědělské půdy. Tím by se měl navíc zvýšit počet lidí, pracujících v tomto odvětví, a tedy by došlo ke snížení nezaměstnanosti v regionu. To by přispělo ke snížení regionálních disparit, k dosažení ekonomického růstu a sociální stability. Od roku 1998 se s vydáním Akčního plánu rozšiřují i cíle projektu. Nově se GAP věnuje i tématům jako rozvoj vzdělávání, budování infrastruktury, či zlepšování zdravotní péče.[2]

Kritika projektu[editovat | editovat zdroj]

Při budování systému přehrad a vodních nádrží dochází k zatopení přilehlých měst a vesnic. Lidem, žijícím na daném území tedy hrozí, že budou nuceni opustit svá obydlí. Odhaduje se, že jenom do roku 2004 bylo z tohoto důvodu přemístěno mezi 200 a 350 tisíci lidmi. Otázkou zůstává, jestli je těmto lidem poskytnuta adekvátní finanční náhrada. V těchto oblastech se také nachází mnoho cenných historických památek, které jsou tak v důsledku zatopení zničeny.[3]

Projekt stále pokračuje, přičemž se uvádí, že výstavba hydroelektráren je téměř kompletní, zatímco zavlažovací projekty jsou hotovy jen asi z 20%. Projekt je z tohoto důvodu kritizován, že se zaměřuje na zajišťování dodatečných zdrojů energie spíše, než na zlepšení životní úrovně tamních obyvatel.[4]

Nejvíce je projekt kritizován kvůli dopadu budování vodních nádrží na snižování průtoku řek Eufrat a Tigris. Jelikož obě řeky pramení v Turecku, dále protékají Sýrií a ústí v Iráku, všechny vodní projekty budované v Turecku mají vliv na omezování množství vody proudící do států na dolním toku obou řek. Řeky na území blízkého východu znamenají jeden z nejdůležitějších zdrojů pitné vody a jakékoliv jejich omezení představuje pro státy velký problém. Jihovýchodní anatolský projekt byl v této souvislosti v minulosti příčinou zvýšeného napětí mezi těmito třemi státy.[5]

Akční plán 2014-2018[editovat | editovat zdroj]

Nejnovější akční plán projektu GAP, který byl vydán na období roku 2014-2018 má za cíl zvýšení životní úrovně a zajištění míru a stability v Jihovýchodní Anatolii. Vláda stanovila pět rozvojových oblastí, na které se projekt v tomto období zaměřuje. Jsou jimi:
I. Zrychlování ekonomického rozvoje
II. Posilování sociálního rozvoje
III. Zlepšování obyvatelnosti městských center
IV. Zlepšování infrastruktury
V. Budování kapacity institucí

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. GAP Regional Development Administration [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.gap.gov.tr/en/
  2. SOUTH-EASTERN ANATOLIA PROJECT (GAP) ACTION PLAN: 2014 - 2018 [online]. 2014 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: http://yayin.gap.gov.tr/pdf-view/web/index.php?Dosya=51b19136fd
  3. YADIRGI, Veli. The Political Economy of the Kurds of Turkey. Cambridge University Press, 2017, s. 256. ISBN 9781316848579.
  4. SHARMA, Suraj. MIDDLE EAST EYE. ANALYSIS: Turkey’s forgotten economic project [online]. 2015 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: http://www.middleeasteye.net/news/analysis-turkey-s-forgotten-peace-project-failure-or-cause-hope-766959310
  5. ÇARKOGLU, A. a M. EDER. Domestic Concerns and the Water Conflict over the Euphrates-Tigris River Basin. Middle Eastern Studies. 2010, 37(1), 41-71. DOI: 10.1080/714004364. ISSN 0026-3206. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/714004364

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]