Jablonského diagram

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jablonského diagram ukazující excitaci molekuly A do singletového excitovaného stavu (1A*) následovaný mezisystémovým přechodem do tripletového stavu (3A), který relaxuje do základního stav fosforescencí.

Jablonského diagram je v molekulární spektroskopii graf, který znázorňuje elektronové stavy molekuly a přechody mezi nimi. Stavy jsou uspořádány svisle podle energie a vodorovně sdruženy podle spinové multiplicity. Nezářivé přechody jsou znázorněny vlnitými šipkami a zářivé přechody přímými šipkami. Vibrační základní stavy každého elektronového stavu jsou znázorněny silnými čarami, vyšší vibrační stavy tenčími čarami.[1] Diagram je pojmenovaný po polském fyzikovi Aleksandru Jabłońském.[2]

Přechody[editovat | editovat zdroj]

Jablonského diagram znázorňující vibrační úrovně pro absorpci, nezářivý rozpad a fluorescenci

K zářivým přechodům patří absorpce fotonu, při které dochází k přechodu na vyšší energetickou úroveň, a emisi fotonu, při které dochází k přechodu na nižší úroveň. Existuje několik mechanismů nezářivých přechodů, které se v grafu vyznačují odlišně. Relaxace excitovaného stavu na jeho nejnižší vibrační hladinu se nazývá relaxace vibrační energie. Tento proces zahrnuje disipaci energie z molekuly do jejího okolí a proto u izolovaných molekul k němu nemůže docházet. Druhým typem nezářivého přechodu je interní konverze (anglicky internal conversion, IC), ke které dochází, když vibrační stav elektronově excitovaného stavu se může pár s vibračním stavem nižšího elektronového stavu. Třetím typem je mezisystémový přechod (anglicky intersystem crossing, ISC); jde o přechod do stavu s jinou spinovou násobností. V molekulách s rozsáhlými spinově-orbitálními vazbami je mezisystémový přechod mnohem důležitější než v molekulách, které vykazují pouze malou spinově-orbitální vazbu. ISC může být následován fosforescencí.

Jablonského diagram reprezentující Försterův rezonanční přenos energie (FRET)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Jablonski diagram na anglické Wikipedii.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • ATKINS, P.; DE PAULA, J. Atkins' Physical Chemistry. 8. vyd. [s.l.]: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-7167-8759-8. 
  • JABŁOŃSKI, Aleksander. Efficiency of Anti-Stokes Fluorescence in Dyes. Nature. Roč. 1933, s. 839–840. Dostupné online. DOI 10.1038/131839b0. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]