Hafling

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Hafling je menší kůň pocházející z jižního Tyrolska.

Charakteristika a využití[editovat | editovat zdroj]

parkur s haflingem
Haflingové jsou všestranní

Původní využití haflinga jako pracovního koně v horách - v lesnictví a zemědělství - mělo samozřejmě velký vliv na jeho dnešní vlastnosti. Ačkoliv některé znaky exteriéru, především hrubší kostra, postupně dalším šlechtěním mizejí, mírná povaha, obratnost, všestrannost, nenáročnost, ochota k práci a odolnost se naopak i dnešní šlechtitelé snaží upevňovat a vyzdvihují je jako zásadní klady tohoto plemene. V chovném cíli je nadále kladen důraz především na harmonickou stavbu těla, konstituční tvrdost a pevné zdraví. Exteriér, který je u halfinga velmi atraktivní (díky němu je také tolik oblíben) se pomalu posunuje v závislosti na dnešním využití jako koně "pro volný čas" směrem k více sportovnímu typu, tedy jemnější kostře, větší kohoutkové výšce a důraz je kladen také na správné zaúhlení končetin.

Chovný a šlechtitelský cíl se může v každé zemi malinko lišit, některé státy kladou větší důraz na ušlechtilost a sportovní využití (Rakousko), jinde je zase více ceněna všestrannost (Itálie). Přesné znění chovného a šlechtitelského cíle můžete nalézt v sekci Dokumenty.

Chov haflingů se již od počátku člení na sedm linií. Rozhodně nelze říci, že by v současnosti bylo všech sedm linií rovnocenných. V Rakousku byla v minulosti nejvíce zastoupena linie A, která byla ve své době nejslavnější, k této linii náležejí nejslavnější hřebci, například liz. 101/T Amadeus (nar. 1989), který se stal světovým šampiónem a zřejmě vůbec nejslavnějším hřebcem.

.

Původ[editovat | editovat zdroj]

Plemeno hafling pochází z jižního Tyrolska, z oblasti kolem městečka Bolzana. Zde vzniklo křížením malých horských plemen zřejmě s orientálními koňmi. Teorií o vzniku haflinga křížením různých plemen je velká spousta a často se od sebe zásadně liší, ale v zásadě lze říci, že na místní horské koně měly vliv především geny arabských koní (import arabské krve nebyl na konci devatenáctého století, kdy se plemeno hafling formovalo, žádný velký problém - Rakousko bojovalo s Turky přes pět set let), huculů a noriků.

Oblast vzniku plemene - jižní Tyrolsko - je důvodem dlouholetých sporů mezi Rakouskem a Itálií o statut země původu. Oba státy haflinga považují za svoje národní plemeno; jižní Tyrolsko totiž do roku 1918 patřilo pod správu Rakousko-Uherska, ale po I.světové válce připadlo území Itálii, jejíž součástí je dodnes. Do sporů vneslo alespoň trochu světlo nalezení důležitých dokumentů (mezi nimi i připouštěcí lístek č.1), které dokazují, že pravda je na straně Italů.

Jméno haflingové získali podle vesnice Haflinger (v italštině Avelengo - odtud nejasnosti o vzniku "Aveliňského koně", který byl dříve považován za samostatné plemeno), za přesné místo "skutečného vzniku" prvního haflinga bychom však mohli považovat spíše městečko Schludern, kde se u farmáře Josefa Folie narodil v roce 1874 hřebeček 249 Folie, od nějž jsou odvozeny všechny krevní linie A, B, M, N, S, St a W. Dodnes je možné stáj, kde se Folie narodil, navštívit.

Otcem tohoto hřebečka byl arabský hřebec El Bedavi XXII, který je přes rozpory ohledně vzniku haflinga všemi dostupnými prameny považován za jediný zdroj čistokrevného chovu. Tento plemeník byl jako pětiletý v roce 1873 připuštěn na místní klisnu Folie. Jejich potomek 249 Folie byl popsán jako velmi ušlechtilý ryzák s hvězdou a úhořím pruhem. Jeho kohoutková výška měřená hůlkou (KVH) byla 150 cm, obvod holeně 20,5 cm a obvod hrudi 182 cm. Měl údajně velmi dobrou mechaniku pohybu v klusu a mírný charakter. Zanechal po sobě během svého dvacetiletého působení v chovu velký počet chovných klisen a tři chovné hřebce (14 Folie, 37 Laas a liz. 252/233 Hafling), ti byli všichni ryzáci s odznaky a jejich tělesné míry se pohybovaly v rozmezí 139 a 146 cm u KVH a 169 a 176 cm u obvodu hrudi. Obvod holeně měli všichni 20 cm. Všichni tito hřebci byli dále využiti v chovu. Laas zanechal pouze samičí potomstvo, téměř dvacet let v chovu působil Hafling, od něhož je odvozena linie W (Filli), ale hlavní vliv měl bezpochyby 14 Folie, od kterého se dnes odvozuje zbylých šest linií (viz schéma).

Linie[editovat | editovat zdroj]

Linie A[editovat | editovat zdroj]

Linie A má své počátky u hřebce 999 Anselmo, který působil v chovu v oblasti Jižního Tyrolska v době, kdy byl výrazný nedostatek kvalitního plemenného materiálu. V roce 1947 byl tento v té době již jednadvacetiletý hřebec, zakoupen Tyrolskou aso ciací chovatelů haflingů a byl použit v čistokrevném chovu a připouštěn na klisny z hodnotných mateřských kmenů. Anselmo během svého sedmiletého působení v hřebčinci v Zams připustil celkem 206 klisen a celkem zanechal 76 potomků, z nichž dále vzešlo osm plemenných hřebců. Z těch byli čtyři použiti v plemenitbě. V současnosti asi nejvýznamnější linie vychází právě z těchto hřebců, i když největší nárůst počtu koní linie A byl započat až během působení hřebce Anker v hřebčíně Ebbs. Potomkem jednoho z jeho synů, hřebce Artist, a klisny Jeruse je pro chov velmi důležitý hřebec Afghan, který byl otcem 29 synů a zapříčinil obrovský rozkvět chovu. Tento prudký nárůst a rozvoj v oblasti chovu byl uveden do chodu i díky prvnímu světovému šampiónovi, hřebci Afghan II. Linie A se svými 17-ti generacemi je dnes nejsilnější hřebčí linií v chovu haflingů. Současný světový a evropský šampión liz. 201/T Abendstern pochází rovněž z této linie.

Linie B[editovat | editovat zdroj]

Zakladatelem linie B je hřebec Bolzano, který v období, kdy byla jižní část Tyrolska oddělena od Rakouska, byl jedním z mála hřebců v této oblasti. Na první světové výstavě v roce 1965 bylo oproti ostatním liniím výrazně méně zástupců linie B, neboť v oblasti Jižního Tyrolska nebyl kvalitní chov. Asociace chovatelů na této výstavě koupila hřebce z linie B a pokusila se znovu postavit chov na nohy. Všichni hřebci B linie, kterých bylo jen pár, se narodili během působení hřebce Bozen v oblasti Kitzbühlu. Linie však stále nezaznamenala velké úspěchy a ani se nezvyšoval počet koní, kteří by k ní příslušeli. Proto se asociace rozhodla poskytnout speciální dotace na připouštění touto linií hřebců. Výsledkem této finanční podpory byl nejen větší počet připuštění v této linii, ale především příliv kvalitních klisen, jež byly připouštěny především hřebci Barcas a Barique. Nyní je linie B reprezentována především hřebci Belarex z Jižního Tyrolska a Baumeister, který působí rovněž v Tyrolsku. Především do těchto dvou hřebců jsou v nynější době vkládány naděje na kvantitativní posílení linie B.

Linie M[editovat | editovat zdroj]

Linie M je postavena na hřebci Massimo, který tuto linii započal spolu se svými šesti syny. Kvantitativní i kvalitativní nárůst této linie byl zaznamenán až během působení hřebce 1367 Liz. Stürmer. Přestože po sobě zanechal dvacet sedm licentovaných hřebců, je patrné, že jeho dcery byly mnohem úspěšnější než synové. Linie M je celosvětově rozšířena, jejími zástupci jsou hřebci 423 Midas, 850 Mordskerl, 407 Mobil, 1045 Mohammad a 1262 Midas, který se postaral o vzestup této linie v hřebčinci Ebbs. V Německu působí plemeník Mitra a v USA Midas-Touch.

Linie N[editovat | editovat zdroj]

Zakladatelem linie N je hřebec Nibbio, který přenesl své vysoké kvality na potomky Naz, Nastor a Nerz a později byli jeho následníky Nehned, Norden, Nordwind, Natan a 1514 Nabucco. Především posledně jmenovaný plemeník prokázal obrovské kvality a velmi přispěl k rozšíření této linie i celého plemene do zahraničí. Nyní je linie N jednou z nejsilněji zastoupených linií ve světě, patří k ní rakouský hřebec Nordtirol, v Austrálii působící Necho a Neumeister v USA. Na této linii je zřetelně vidět, jak důležitá je cílená propagace, linie N je i přes fakt, že většina hřebců přísluší teprve ke 14. generaci, velmi oblíbenou a silně se rozvíjející.

Linie S[editovat | editovat zdroj]

Tato linie byla započata hřebcem Stelzio. Poté, co v roce 1965 asociace zjistila, že v plemenitbě působí pouze šest hřebců linie S, byl v Severním Tyrolsku, za účelem posílit tuto linii, koupen hřebec Saturn. Ačkoliv později mohli být v chovu velmi kvalitní plemeníci této linie, úspěch byl vždy velmi sporný. Jeden z nejmodernějších hřebců, Seespitz potomek hřebců Salut, Serfaus a Saturn, si již po třetím připouštění zlomil nohu a musel být utracen. Z těchto několika málo připuštění se zrodil i hřebec Saphir, který společně s klisnou Frühlingstraum, patřící k jednomu z nejúspěšnějších mateřských kmenů v Rakouském Tyrolsku, dal vzniknout hřebci liz. 254/T Samarkand, která po všech stránkách zapadá do moderního typu haflinga.

Linie St[editovat | editovat zdroj]

Tato linie pochází ze zakladatele 1074 Student, jehož potomci jsou v dnešní době rozšířeni po celém světě. Na tomto rozšíření měl vliv i plemeník Stromer, který byl v roce 1956 přesunut do oblasti Jižního Tyrolska, kde v této době nepůsobil v plemenitbě žádný hřebec linie ST. Posílením této linie nastalo především díky začlenění hřebce Stecher a později jeho syna Stürmer, který pojistil rozšíření linie St. Obrovské rozšíření zažila tato linie v USA, kde působil plemeník Easter Sunday (ve skutečnosti pojmenovaný 128 Student), později však tato linie byla oslabena především po kvalitativní stránce nyní je snaha navracet se opět k modernímu šlechtitelskému cíli. V Tyrolsku působí řada kvalitních plemeníků této linie, z nichž mnoho hřebců je velmi nízkého věku. Mezi nejznámější patří 201/T Standschütz, liz. 266/T Straden či liz. 264/T Steinfeder. Vyhlídky této linie do budoucnosti jsou díky množství a věku plemeníků velmi dobré

Linie W[editovat | editovat zdroj]

Zakladatelem linie W byl hřebec 401 liz. Willi, který již od samého počátku zajistil prosperitu a značné rozšíření této linie. Další vývoj linie poznamenali plemeníci 122 Wardein, který byl podobně jako hřebec Anselmo přiveden do hřebčince Zams ve věku jednadvaceti let, dále hřebci Wilten a Wirbel. Početní nárůst linie byl zaznamenán v období plemenitby hřebců Wotan, Wildmoos a 1406 Winterstein. Na této linii je velmi dobře patrný vývoj generací, pro příslušníky linie W je typická lehkost a půvab. Především díky hřebci Winterstein působí po celém světě nespočet plemeníků této linie, což potvrzuje důležitost linie W v chovu haflingů.  

Historie chovu[editovat | editovat zdroj]

Plemeno hafling pochází z jižního Tyrolska, z oblasti kolem městečka Bolzana. Zde vzniklo křížením malých horských plemen zřejmě s orientálními koňmi. Teorií o vzniku haflinga křížením různých plemen je velká spousta a často se od sebe zásadně liší, ale v zásadě lze říci, že na místní horské koně měly vliv především geny arabských koní (import arabské krve nebyl na konci devatenáctého století, kdy se plemeno hafling formovalo, žádný velký problém - Rakousko bojovalo s Turky přes pět set let), huculů a noriků. Oblast vzniku plemene - jižní Tyrolsko - je důvodem dlouholetých sporů mezi Rakouskem a Itálií o statut země původu. Oba státy haflinga považují za svoje národní plemeno; jižní Tyrolsko totiž do roku 1918 patřilo pod správu Rakousko-Uherska, ale po I.světové válce připadlo území Itálii, jejíž součástí je dodnes. Do sporů vneslo alespoň trochu světlo nalezení důležitých dokumentů (mezi nimi i připouštěcí lístek č.1), které dokazují, že pravda je na straně Italů.

Jméno haflingové získali podle vesnice Haflinger (v italštině Avelengo - odtud nejasnosti o vzniku "Aveliňského koně", který byl dříve považován za samostatné plemeno), za přesné místo "skutečného vzniku" prvního haflinga bychom však mohli považovat spíše městečko Schludern, kde se u farmáře Josefa Folie narodil v roce 1874 hřebeček 249 Folie, od nějž jsou odvozeny všechny krevní linie A, B, M, N, S, St a W. Dodnes je možné stáj, kde se Folie narodil, navštívit.

Otcem tohoto hřebečka byl arabský hřebec El Bedavi XXII, který je přes rozpory ohledně vzniku haflinga všemi dostupnými prameny považován za jediný zdroj čistokrevného chovu. Tento plemeník byl jako pětiletý v roce 1873 připuštěn na místní klisnu Folie. Jejich potomek 249 Folie byl popsán jako velmi ušlechtilý ryzák s hvězdou a úhořím pruhem. Jeho kohoutková výška měřená hůlkou (KVH) byla 150 cm, obvod holeně 20,5 cm a obvod hrudi 182 cm. Měl údajně velmi dobrou mechaniku pohybu v klusu a mírný charakter. Zanechal po sobě během svého dvacetiletého působení v chovu velký počet chovných klisen a tři chovné hřebce (14 Folie, 37 Laas a liz. 252/233 Hafling), ti byli všichni ryzáci s odznaky a jejich tělesné míry se pohybovaly v rozmezí 139 a 146 cm u KVH a 169 a 176 cm u obvodu hrudi. Obvod holeně měli všichni 20 cm. Všichni tito hřebci byli dále využiti v chovu. Laas zanechal pouze samičí potomstvo, téměř dvacet let v chovu působil Hafling, od něhož je odvozena linie W (Filli), ale hlavní vliv měl bezpochyby 14 Folie, od kterého se dnes odvozuje zbylých šest linií.

Chov v ČR[editovat | editovat zdroj]

Do českých zemí byli první haflingové údajně importováni již před druhou světovou válkou, kdy se několik plemenných koní (mezi nimi hřebci Saturn a Wackerle, oba po otci Filli 401) objevilo na statku farmáře Drehera v Broumové. Ten si však svůj chov velmi hlídal a proto se krev mimo statek nijak nerozšířila. Přesto zde bylo odchováno asi 30 hříbat. Chov však zanikl v roce 1945, kdy si koně odvezla Rudá armáda. Na území bývalého Československa se však haflingové podle některých zdrojů objevili již dříve, a to ve dvacátých letech u jistého pana Škody v Medzilaborcích. Chov zde však velmi záhy zanikl, protože statkář připouštěl klisny arabským polokrevníkem (Shagya). Haflingové také ovlivnili slavný chov huculů v Topolčiankách. Po válce sem bylo zařazeno sedm kříženek haflinga, které pocházely z chovu hraběte Pálfyho v Březnici u Příbrami. Mezi nimi byla také 583 Dagmar (nar. 1944 po Campi), tato rodina však z chovu vymizela. Hřebec Campi zůstal v chovu v Topolčiankách do roku 1937, kdy byl místo něj dovezen jiný hřebec s příměsí krve hucula, 85 Herrman, jehož vliv na chov však po nástupu válečných let možné dál sledovat. Naopak dodnes je v chovu zastoupena rodina kříženky 862 Dagmar (nar. 1944, původ neznámý), dovezené z výzkumné stanice pro chov horského koně ve Zlobinách.

Také v hřebčíně na Muráni se objevila haflingská krev, a to v podobě kříženek 51 Mega (nar. 1945, zřejmě po 62 Hroby II) a 118 Irma (nar. 1944, zřejmě po 380 Gurgul). Irma po sobě do roku 1977, kdy uhynula zanechala 16 hříbat. Po obou klisnách byli do chovu zařazeni plemeníci. Na Muráni působili také hřebci, a to čistokrevný 635 Norton a 634 Mikado s podílem huculské krve, který byl však po dvou letech utracen pro podezření na vozhřivku a nahrazen čistokrevným 638 Starost. Hřebci po sobě zanechali celkem 160 potomků.

Po dlouhé přestávce, během níž situace chovu koní nepřála, byli další haflingové do Čech importováni až po roce 1989 z Rakouska a Německa. Je ovšem nutné podotknout, že koně, kteří k nám v té době byli dováženi byli z převážné většiny jedinci v zahraničí vyřazení z chovu a tedy nekvalitní a za minimální ceny. Na druhou stranu je pravda, že těmto hromadným importům na začátku devadesátých let vděčíme dnešní oblibě haflingů v ČR. Jako

první byla údajně dovezena březí klisna K305 Lady.