Hřídel

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Kardanův hřídel

Hřídel je podlouhlá rotační součást strojů, Obvykle jsou na ní připevněny další součásti, které se spolu s hřídelí otáčejí kolem její osy. Sama je ke stroji upevněna pomocí jednoho nebo několika ložisek. Podle funkce a namáhání se hřídele dělí na nosné a hybné.

  • nosné: většinou uchyceny pevně v rámu, otáčí se na nich součásti nebo se otáčí i hřídel s uchycenými koly. Nepřenáší kroutící moment. ( např. kladka)
  • hybné: jsou vždy otočné a přenáší kroutící moment. Jsou na nich upevněny strojní součásti (ozubená kola, řemenice...). Hybné se dělí na:
    • spojovací
    • hnací a hnaná
    • předlohová

Speciální druhy hřídelí:

Jazyková poznámka

V současné spisovné češtině patří slovo hřídel k několika málo výrazům, které mají dvojí gramatický rod, a lze je tak skloňovat jak jako maskulina, tak feminina (je tedy ten i ta hřídel).

Šablona:Pahýl - technologie