Přeskočit na obsah

Húd

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Prorok Húd; posel k lidu Iramu

Húd je jedním z vážených islámských proroků, o nichž je zmínka v Koránu. Jedna kapitola (súra 11) v Koránu je dokonce nazvaná po tomto prorokovi. Žil v národě Ádovců na arabském poloostrově.

Islámský Húd je pravděpodobně biblický Heber (Eber), praotec Hebrejů

Mnozí badatelé ztotožňují islámského proroka Húda s biblickým Heberem (Eberem).[1][2][3][4][5][6] Ten byl podle mnoha rabínských škol velikým prorokem a skrze Ducha Svatého povolal svého syna Pelega k velikým úkolům v době "rozdělení země" (době rozdělení jazyků a rozdělení kontinentů).[7][8]

Někteří lingvisté zmiňují Húdovo jméno v arabštině souvisí se slovy "hebrejec" a "žid" (Heber byl mytickým praotcem Hebrejů). Islámští teologové při vytváření rodokmenů většinou vychází z toho, že jde o jednu a tutéž postavu.[9]

Húd byl prorokem, který podle islámu žil někdy mezi potopou a babylónskou věží. Jeho rodištěm byla civilizace Ádovců, rozkládající se údajně na území Jemenu a Ománu na jihu arabského poloostrova. Podle popisů v Koránu a dalších zdrojích se zdá, že hlavním městem Ádovské říše byl Iram, nazývaný také "Městem sloupů".

"A podobně jsme lid Noemův, jenž prohlásil posly za lháře, utopili a pro lidi jsme je znamením učinili; a připravili jsme pro nespravedlivé muka bolestná a rovněž pro ´Ádovce Thamúdovce, obyvatele ar-Rassu a četná pokolení, jež mezi nimi byla. Korán 25:37-38

Obyvatelé Ádovské říše žili nezřízeným důvodem, uctívali modly, podporovali tyranské vládce[10] a utiskovali chudé, vdovy a sirotky. Proto k nim Bůh (Alláh) seslal proroka Húda, aby je vyzval k pokání.[11][12][13] Obyvatelé Iramu se však prorocké zvěsti vysmáli[14][15][16][17] a vyhrožovali mu násilím. Bůh proto na Ádovce seslal ničivé sucho. Obyvatelé však stejně nečinili pokání, a tak na jejich hlavní město Bůh (Alláh) seslal písečnou bouři.[18] Lidé si mysleli, že jde o dešťové mračno, které je vysvobodí z hrozného sucha, ale namísto toho byla jejich civilizace pohřbena pod dunou.[19] Zachráněn byl pouze Húd a věřící, kteří spolu s ním včas uprchli.[20]

"A osud podobný tomu, jenž postihl lid Noemův, ´Ádovce i Thamúdovce a ty, kdož byli po nich" Korán 40:31

Pasáže v Koránu

[editovat | editovat zdroj]
 • Lid Ádovců: 7:69, 26:133–134, 89:7–8
 • Namyšlenost Ádovců: 41:15, 26:128–129,
 • Húdova proroctví: 7:65–72, 11:50–57, 23:32 26:124–127, 26:131–132, 26:135, 46:21–23
 • Húdovo pronásledování: 7:66–67, 11:53–55, 14:9, 26:136–137 38:12, 46:21, 50:13, 54:18
 • Zánik Ádu: 7:72, 11:58, 11:89, 23:41, 25:38, 26:139, 29:38, 29:40, 40:31, 41:13, 41:16, 46:24–25, 51:41–42, 53:50, 54:19–20, 69:6–8, 89:6
 1. Heber/Eber je zmíněn napříkladv Genesis 10:21
 2. The Story of Prophet Hud (Eber) In Islam Faith Archivováno 4. 3. 2016 na Wayback Machine.; Muham Taqra 
 3. Eberův hrob v Ománu Archivováno 24. 12. 2015 na Wayback Machine.
 4. Legends of the Patriarchs and Prophets: And Other Old Testament Chatacters from Various Sources; Sabine Baring-Gould
 5. R. B. Serjeant, “Hud and other Pre-Islamic Prophets of Hadramawt,” Le Museon 67 (1954)
 6. William J. Hamblin, “Pre-Islamic Arabian Prophets Archivováno 20. 2. 2015 na Wayback Machine.,” in Mormons and Muslims: Spiritual Foundations and Modern Manifestations, ed. Spencer J. Palmer (Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University 2002), 135–55.
 7. Seder Olam, citující Midrash Jalkut lxii (62)
 8. Dictionary of Islam; Patrick Hughes,Thomas Patrick Hughes 
 9. At-Tabari, 1:244; Ath-Tha’labi, strana 72
 10. "Tito ´Ádovci popírali znamení Pána svého, vzpírali se poslu Jeho a následovali rozkazu každého tyrana zarputilého. A na tomto světě i v den zmrtvýchvstání doprovázet je bude prokletí. Ó ano, ´Ádovci věru v Pána svého neuvěřili! Ó ano, pryč tedy s ´Ádovci, lidem Húdovým!" Korán 11:59-60
 11. "A poslali jsme k ´Ádovcům bratra jejich Húda, jenž pravil jim: „Lide můj, uctívejte Boha a nemějte božstvo jiné kromě Něho - vždyť vy si jen vymýšlíte. Lide můj, nežádám na vás odměnu žádnou, odměna má je jedině u toho, jenž mě stvořil. Což to nechápete? Lide můj, proste Pána svého o odpuštění a potom pokání čiňte! On sešle vám z nebe déšť proudem hojným a přidá sílu k vaší síle. Neobracejte se tedy zády způsobem hříšným!“ Korán 11:50-52
 12. "A zmiň se o bratru ´Ádovců, když varoval lid svůj v zemi přesypů a byli již varovatelé před ním i po něm. „Neuctívejte kromě Boha nikoho! Já věru bojím se pro vás trestu dne nesmírného!“ Korán 46:21
 13. "A vyslali jsme k Adovcům bratra jejich Húda, který řekl: „Lide můj, uctívejte Boha a nemějte žádné božstvo jiné kromě Něho - což nebudete bohabojní?“ Korán 7:65
 14. "Odpověděli: „Húde, nepřinesl jsi nám žádný důkaz jasný a my neopustíme božstva svá jen na slovo tvé a my ti nevěříme. My pouze říkáme, že některé z božstev našich tě navštívilo zlým!“ Korán 11:53-54
 15. "Odpověděli: „Přišels k nám kvůli tomu, abys nás lživě odvrátil od božstev našich? Přines nám tedy to, čím nám hrozíš, jsi-li pravdomluvný!“ Korán 46:22
 16. "Však velmoži, ti, kdož z lidu jeho byli nevěřící, řekli: „My vidíme, žes do šílenství upadl, a my tě za lháře pokládáme!“ Korán 7:66
 17. "I odpověděli: „Zdaž jsi přišel k nám, abychom uctívali Boha jediného a abychom opustili to, co uctívali otcové naši? Předveď nám tedy to, čím nám vyhrožuješ, patříš-li mezi pravdomluvné!“ Korán 7:70
 18. "...´Ádovci byli vichřicí svištivou, nezkrotnou skoseni." Korán 69:6
 19. "A když spatřili mračno blížící se k údolím jejich, zvolali: „Toto mračno nám přinese déšť!“ „Nikoliv, to je to, co přáli jste si uspíšit! To vichřice je, v níž trest je bolestný a která zničí dle rozkazu Božího věci všechny!“ A zrána bylo vidět jen příbytky jejich opuštěné. A takto odměňujeme lid provinilý." Korán 46:24-25
 20. "A zachránili jsme jej i ty, kdož spolu s ním byli, z milosrdenství Svého a zahubili jsme ty, kdož znamení Naše za lživá měli a nevěřící byli!" Korán 7:71-72

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]