Group Method of Data Handling

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Neuronová síť typu GMDH je vrstevnatá neuronová síť s několika vstupy a jedním výstupem. Algoritmus sítí Group Method of Data Handling (GMDH), poprvé zveřejněný A. G. Ivachněnkem (1966), byl vyvinut jako nástroj pro nalezení závislostí v komplexních nelineárních vícerozměrných systémech, jejich predikci (předpovědi) a aproximaci. Idea sítě GMDH je nalezení takové funkce neuronové sítě, která bude co nejlépe odpovídat naučené předloze. Předpovězená hodnota výstupu neuronové sítě pak bude co nejvíc odpovídat reálné předloze.

Neuronová síť GMHD je typem sítí s učitelem. Parametry sítě se vytvářejí při předkládání dat. Zvláštností této sítě je, že nemá pevnou strukturu. Ta je postupně vytvářena vrstva po vrstvě, právě při učení této sítě. Tato síť provádí polynomiální kombinaci vstupů a každá další vrstva zdvojnásobuje stupeň výsledného polynomu.

Algoritmus hledá optimální polynom reprezentující předložená data. Algoritmus dále tento polynom vytváří pomocí polynomiální vícevrstvé sítě aproximací funkce g: Rn → R. Funkce mapují podmnožinu n-rozměrného Euklidovského prostoru (vstupní reálná data) do množiny reálných čísel (právě vytvořená neuronová síť). Cílem je získat matematický model objektu (problém identifikace a rozpoznávání) nebo popsat proces, který se na objektu bude odehrávat v budoucnosti (problém předpovídání). GMDH patří ke skupině tzv. induktivních algoritmů – nad předloženým datovým souborem se snaží samy bez přičinění uživatele nalézt model zkoumaných dat.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]