Přeskočit na obsah

Gibbsův zákon fází

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Gibbsův zákon fází představuje kritérium rovnováhy v heterogenních soustavách. Tento zákon lze zapsat v následujícím tvaru:

,

kde je počet stupňů volnosti soustavy (tj. počet na sobě nezávislých intenzivních veličin, jejichž změnou není rovnováha porušena), je celkový počet fází soustavy, a je počet nezávislých (chemických) složek soustavy.

Odvození[editovat | editovat zdroj]

Pro odvození Gibbsova fázového zákona je nutné nejdříve definovat popsání složení směsi a omezující podmínky.

Pro popsání složení směsi použijeme následující úvahu. Jeli v každé fázi složek pak můžeme vytvořit směsi o složení. V systému je fází, proto lze tedy zvolit složení.

K vyjádření omezující podmínky z důvodu fázové rovnováhy můžeme volit fází. Omezující podmínka je tedy , kvůli volbě veličin používaných při popisu fázového diagramu je nutné přičíst 2, poté tedy .

Po odečtení omezující podmínky od popsání složení směsi tedy dostaneme Gibbsův fázový zákon.[1]

Příklad[editovat | editovat zdroj]

Příklad fázového diagramu vody. Je vidět, že na rozhraní mezi kapalnou a pevnou fází musíme při zvýšení tlaku trochu snížit teplotu, aby byla směs ledu a vody stálá. Volně můžeme pohybovat tedy vždy jen s jednou veličinou.

Jako příklad můžeme uvést heterogenní směs ledu a kapalné vody, která bude ve stavu termodynamické rovnováhy (s níž se setkáváme např. při kalibraci teploměru), což mj. znamená, že už v ní nebude probíhat tepelná výměna a tak se látková množství v daných skupenstvích nebudou měnit. V takovém případě položíme , protože se zde vyskytuje pouze jedna chemická sloučenina (H2O), , protože led a voda jsou dohromady dvě různé fáze, a potom vychází , protože pokud budeme měnit jednu intenzivní veličinu (např. tlak), všechny ostatní intenzivní veličiny (např. teplota) jsou na tomto tlaku závislé, aby mohla být zachována rovnováha. Jinými slovy: směs ledu a vody je systém, jehož stav lze na fázovém diagramu vody umístit na hraniční křivku mezi pevným a kapalným skupenstvím. Aby systém na této křivce zůstal, ke změně jedné veličiny náleží jasně daná změna druhé veličiny.

Zase v případě systému jedné fáze bychom v diagramu měli na výběr posun v obou souřadnicích. Fázové pravidlo udává totiž o jeden stupeň větší , protože je o jednu menší. Na příkladu vody by to byl systém sestávající např. pouze z kapalného skupenství. Bylo by možné měnit tlak i teplotu (v určitých mezích), aniž bychom se mimo toto skupenství dostali.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. PEKAŘ, Miloslav. Přednášky z termodynamiky a elektrochemie. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. 147 s. ISBN 978-80-214-5079-0. S. 64. 

Související články[editovat | editovat zdroj]