Fleet management

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Fleet Management (angl. původ Fleet Management Systems – FMS, česky správa vozového parku nebo systémy pro správu vozového parku) je nejednoznačný název označující širokou paletu řešení v oblasti informačních technologií pro různé použití v automobilovém průmyslu.[1] Nejčastěji označuje:

  • kompletní administrativní správu vozového parku,
  • skupinu telematických systémů pro vozidla.
  • typ elektronické datové sběrnice pro přenos dat v nákladních vozidlech a strojích, úplným názvem "FMS-Standard"

Správa vozového parku[editovat | editovat zdroj]

V širším pojetí zahrnuje Fleet Management všechny činnosti, jež souvisí s pořízením, správou, péčí, obnovou a odpisem vozidel ve vozových parcích nejrůznějších společností. Základní činnosti komplexního Fleet managementu jsou zejména výběr, nákup, financování nákupu, právní ošetření propůjčování a používání vozidel zaměstnanci nebo uživateli, pojištění, opravy a servisní prohlídky, péče o pneumatiky, likvidace škod, odprodej vozidel a v neposlední řade je součástí Fleet managementu také správa informací o řidičích, jejich profesionálních atestacích, řidičských oprávněních atd. Takto vnímaný termín preferují zejména časopisy určené speciálně pro segment správců vozových parků (V České republice je nejznámějším[zdroj?!] a nejrozšířenějším[zdroj?!] odborným titulem, který se věnuje této problematice, magazín FLEET firemní automobily. V roce 2010 vznikl nový odborný magazín Business Car[2] se stejným zaměřením).

Telematické sledovací systémy[editovat | editovat zdroj]

V užším smyslu slova termín Fleet Management označuje sledování vozidel pomocí technologie GPS a dalších přídavných zařízení a software, které dávají správcům vozových parků informaci o poloze a dalších datech ze sledovaných automobilů, a to s on-line nebo off-line připojením. V praxi je možné setkat se s mísením obou pojmů, zejména podle zaměření společnosti, jež s termínem zachází (např. jednoduché lokalizační systémy v nabídce mobilních operátorů jsou tak někdy označené, zatímco u správcovských firem pro vozové parky se zákazníci setkají se širším záběrem termínu [3]).

Fleet Management je označením celé skupiny informačních technologií (a zároveň je jedním ze stádií) zabývajících se sledováním vozidel a jejich parametrů, která má několik vývojových stádií[4] , které se odlišují množstvím funkcí poskytovaných uživatelům:

  • Tracking (umožňuje sledovat jenom polohu),
  • Monitoring (k poloze dokáže už také číst data ze sběrnic ve vozech),[5]
  • Fleet Management zpracováva také data ze senzorů, umožňuje komunikaci s řidičem, umožňuje i další agendu v návaznosti na provoz uživatele,[6][7]
  • Fleet Controlling – charakteristickým rysem je propojování různých informačních systémů do jednoho celku (např. propojení ERP s logistickým software, se systémem pro logistickou optimalizaci tras, s fakturačními systémy se vzájemnou datovou výměnou atd.), predikční, plánovací a analytické mechanismy (např. plánováni AETR, poplachová hlášení) a fuel management (vícestupňová kontrola spotřeby a krádeží pohonných hmot).

Pojmy Fleet Management a Fleet Controling jsou nicméně v praxi často zaměňovány. Vzhledem k neustále dynamickému rozvoji v této oblasti jsou systémy rozšiřovány o další funkce a přísné zaškatulkování může být i matoucí.

Historicky se Fleet Management systémy (FMS) vyvíjely od 80. let 20. století, zejména v USA. Jejich účelem bylo nacházet odcizená vozidla použitím nelicencovaných radiových frekvencí (RF Tracking systems) [1]. V roce 1995, kdy se uvolnila technologie GPS k obecnímu bezplatnému užívání, nastal zlom ve vývoji FMS, k čemu přispěl i rozvoj mobilní komunikace (GSM a datový přenos GPRS), co umožnilo zjišťování polohy vozidel v reálném čase.

Výzkumy v oblasti Fleet Management[editovat | editovat zdroj]

Často citované společnosti pro odborné výzkumy v oblasti Fleet Management jsou Berg Insight a Frost&Sullivan. Zástupci těchto společností vystupují na mezinárodních konferencích pro telematiku (např. konference Navteq nebo Mobile World Congress [8]) a jejich data využívají přední společnosti pro oblast Fleet Managementu a telematiku obecně, protože jejich záběr je mnohem širší.

Konkrétně švédská výzkumná společnost Berg Insight, která mapuje evropský trh telematiky od roku 2004, za Fleet Management považuje nejrůznější systémy svázané s vozidly, které zahrnují ukládání dat, satelitem rozpoznanou pozici a datovou komunikaci s kanceláří. [1]

Reference[editovat | editovat zdroj]