Fibonacciho slovo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Fibonacciho slovo je specifická posloupnost binárních číslic (nebo obecněji jakýchkoliv dvou symbolů). Fibonacciho slovo získáme podobně jako Fibonacciho číslo, pouze namísto sčítání použijeme zřetězení slov.

Definice[editovat | editovat zdroj]

Nechť S0 = 0 a S1 = 01. Nyní můžeme definovat obecný člen posloupnosti Fibonacciho slov: Sn = Sn-1Sn-2 (pro n > 1). Slovně řečeno – n-tý prvek této posloupnosti získáme tak, že zřetězíme jeho předchozí dva prvky. Fibonacciho slov je nekonečně mnoho.

Nekonečné Fibonacciho slovo označujeme S.

Fibonacciho slova[editovat | editovat zdroj]

Takže nyní máme takovouto posloupnost:

S0 = 0
S1 = 01
S2 = 010
S3 = 01001
S4 = 01001010
S5 = 0100101001001
…

Posloupnost několika prvních číslic z Fibonacciho slov by vypadala takto:

0100101001001010010100100101001001…

(Posloupnost A003849 v databázi On-Line Encyclopedia of Integer Sequences.) Tato posloupnost zároveň tvoří slovo S.

Pravidla substituce[editovat | editovat zdroj]

Jiné možnosti, jak definovat následující člen posloupnosti:

 • Pokud známe slovo Sn a chceme získat slovo Sn+1, můžeme v Sn nahradit každý výskyt číslice 0 dvojicí 01 a každý výskyt číslice 1 nahradit číslicí 0. Příklad: máme S3 = 01001. Provedeme záměny 0→01 a 1→0 (musíme je provést zároveň, pokud bychom nejprve provedli první záměnu a na tento výsledek aplikovali druhou záměnu, získáme posloupnost samých nul.)
0→01
1→0
0→01
0→01
1→0

Výsledek je 01001010. To odpovídá S4, které je spočítáno výše.

 • Fibonacciho slova můžeme přímo generovat pomoci posouváním kurzoru. Na začátku namíříme kurzor na první číslici slova. Pokud nyní kurzor míří na 0, přidáme na konec slova dvojici 01. Pokud kurzor míří na 1, přidáme na konec slova 0. Po přidání posuneme kurzor o jednu číslici doprava a opakujeme. Ve chvíli, kdy dojdeme na konec (původního) slova, proces končí a máme další člen posloupnosti. Mějme opět S3 = 01001. Celý postup by vypadal takto:
 01001 => (Inicializace, nalevo původní slovo, napravo nové slovo – zatím prázdné, kurzor mimo číslice.)
 ^

 01001 => 01
 ^

 01001 => 010
 ^
 
 01001 => 01001
  ^

 01001 => 0100101
  ^

 01001 => 01001010
   ^

Pokud bychom tento postup aplikovali na jednom slovu (kurzor by se pohyboval po stejném slovu, k jakému by se přidávaly číslice), vygenerovali bychom v nekonečnu S.

Další vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

 • Slovo Sn má délku Fn-2, kde F představuje Fibonacciho posloupnost.
 • S nemá periodu.
 • Poslední dvě číslice v každém Fibonacciho slově (krom prvního) jsou buď 01, nebo 10.
 • Přidáním dvou posledních číslic ze slova Sn v opačném pořadí na začátek slova vytvoříme palindrom. Například: S3 = 0100110 + 01001 = 1001001 a to je palindrom.
 • Odmazáním dvou posledních číslic také získáme palindrom. Příklad: S4 = 01001010 → 010010.
 • V S platí, že (počet číslic)/(počet nul) = zlatý řez.
 • S můžeme nazvat „vyrovnaným“ slovem. Pokud vezmeme dva libovolné podřetězce délky n, počet nul v těchto podřetězcích se bude lišit nejvýše o jedna.
 • V žádném slově nenalezneme podřetězce 11 nebo 000.
 • S obsahuje k+1 různých podřetězců délky k.
 • S je rekurentní slovo – každý podřetězec je v S obsažen nekonečně krát.
 • Pokud je u podřetězec S, pak i obrácené slovo uR je podřetězec S.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Fibonacci word na anglické Wikipedii.