Fúze (obchod)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Motivem fúze bývá nejčastěji zjednodušení organizačních struktur a řízení obchodní společnosti. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev udává, že fúzi můžeme uskutečnit pouze u společnosti se stejnou právní formou podnikání. K fúzi může dojít například pokud je podnik v insolvenčním řízení nebo v případě likvidace obchodní společnosti. Fúzi si nesmíme plést s rozdělením nebo odštěpením obchodní společnosti. [1]

Druhy fúze[editovat | editovat zdroj]

  • Fúze sloučením – zánik dvou nebo více obchodních společností či družstev bez předchozí likvidace, jmění přichází na jinou obchodní společnost či družstvo. Za fúzi sloučením se též považuje jestliže se slučuje zanikající akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným s nástupnickou akciovou společností nebo společností s ručením omezeným, která je jejím jediným společníkem
  • Fúze splynutím – zánik dvou nebo více obchodních společností či družstev bez předchozí likvidace
  • Vnitrostátní fúze – fúze mezi obchodními společnostmi nebo družstvy se sídlem na území České republiky
  • Přeshraniční fúze – fúze jedné nebo více obchodních společností nebo družstev s jednou nebo více zahraničních korporací

Existují ale i výjimky pokud se jedná o fúzi vnitrostátní. Fúze může v tomto případě proběhnout mezi veřejnou obchodní společností a komanditní společností nebo mezi akciovou společností a společností s ručením omezeným.[2]

Schvalování fúze[editovat | editovat zdroj]

  • U veřejně obchodních společností a u komanditních společností je souhlas s fúzí vyjadřován písemně s notářským ověřením
  • u družstva rozhoduje členská schůze a je třeba souhlasu dvou třetin přítomných členů
  • v případě společnosti s ručením omezeným se fúze schvaluje na valné hromadě a ke schválení je potřeba souhlasu tří čtvrtin všech přítomných

To všechno platí však pouze v případě, že společenská smlouva nestanoví vyšší hranici hlasů

Projekt fúze[editovat | editovat zdroj]

V rámci realizace fúze dochází velmi často k vydání znaleckého posudku, který má za úkol ocenit jmění společností účastnících se projektu fúze. U fúze splynutím se v souladu s požadavky zákona o přeměnách posudek požaduje vždy. Musí obsahovat např. rozhodný den fúze, stanovy nástupnické společnosti, konečnou účetní uzávěrku nebo identifikační údaje všech zúčastněných subjektů. [2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Přeměny společností [online]. cyrruscf.cz. Dostupné online. 
  2. a b Nebojte se fúze. I když je složitá, dá se zvládnout [online]. Podnikatel.cz. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev [online]. Dostupné online.