Executable and Linkable Format

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Základní schéma souborového formátu Executable and Linkable Format (ELF), používaného např. operačním systémem Linux.

Executable and Linkable Format (zkratka ELF) je v informatice standardní souborový formát pro uložení spustitelných souborů, linkovatelných objektů, dynamických (sdílených) knihovenladících výpisů (core dumps). ELF formát je poměrně rozšířený, v současnosti ho využívají operační systémy jako Linux, Solaris, IRIX, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD a další. ELF formát se také objevuje u konzolí (PlayStation 2, PlayStation PortablePlayStation 3). Formát byl původně vyvinut v Unix System Laboratories pro operační systém UNIX System V.

Nasazení[editovat | editovat zdroj]

ELF nahradil formáty spustitelných souborů jako jsou a.out, COFF, PE, Mach-O nebo COM. Podle mnohých uživatelů ELF překonává ostatní formáty proto, že jsou buď závislé na platformě nebo jsou méně rozšiřitelné. Mimo unixové systémy je ELF použit v operačním systému OpenVMS ve verzi pro Itanium procesor nebo v systému BeOS Revision 4, kde nahrazuje PE formát (Portable Executable) na starších x86 počítačích (PPC verze zůstala při formátu Preferred Executable Format a nikdy nepoužívala PE).

Popis formátu ELF[editovat | editovat zdroj]

Soubor ELF vždy obsahuje hlavičku, která může být následována segmenty a sekcemi. Segmenty obsahují informace nutné pro běh programového kódu. Jsou mapovány operačním systémem UN*X do virtuálního adresového prostoru pomocí systémového volání mmap(2)[1]. Sekce obsahují informace pro linker (spojování) a relokaci (přepočet adresy) objektů, které jsou umístěny v operační paměti počítače.

Typy souborů[editovat | editovat zdroj]

 • spustitelný soubor (ET_EXEC) – musí obsahovat segmenty[1]
 • objektový soubor (ET_REL, *.o) – musí obsahovat sekce, odkazuje na další objektové soubory[1]
 • dynamické knihovny (ET_DYN, *.so) – musí obsahovat segmenty i sekce, odkazuje na další objektové nebo spustitelné soubory[1]
 • soubor s výpisem ladících informací (ET_CORE) – neobsahuje segmenty ani sekce[1], generován při fatální chybě a selhání programu

Struktura[editovat | editovat zdroj]

 • hlavička ELF – základní informace o typu souboru, umístění dalších částí ELF souboru
 • hlavička tabulky programů – popis dostupných segmentů
 • hlavička tabulky sekcí – popis dostupných sekcí
 • údaje odkazované položkami z hlavičky tabulky programů nebo sekcí

V případě unixového spustitelného souboru obsahuje každý segment několik sekcí. Platí, že každý bajt souboru je součástí nejvýše jedné sekce.

ELF hlavička[editovat | editovat zdroj]

Atribut Význam
e_ident identifikace ELF (magic number), typ architektury, verze ABI,...[1]
e_type typ objektového souboru[1]
e_machine cílová architektura[1]
e_version verze objektového souboru[2]
e_entry virtuální adresa vstupního bodu programu[1]
e_phoff ukazatel na pozici tabulky programů v souboru[1]
e_shoff ukazatel na pozici tabulky sekcí v souboru[1]
e_flags procesorové příznaky[1]
e_ehsize velikost ELF hlavičky (v bajtech)[1]
e_phentsize velikost záznamu v tabulce programů (v bajtech)[1]
e_phnum počet záznamů v tabulce programů[1]
e_shentsize velikost záznamu v tabulce sekcí (v bajtech)[1]
e_shnum počet záznamů v tabulce sekcí[1]
e_shstrndx odkaz na tabulku řetězců[1]

Hlavička tabulky programů[editovat | editovat zdroj]

Atribut Význam
p_type typ segmentu[1]
p_offset pozice 1. bajtu segmentu od počátku souboru[2]
p_vaddr virtuální adresa 1. bajtu segmentu v operační paměti[2]
p_paddr fyzická adresa uložení segmentu v operační paměti[1]
p_filesz délka segmentu v souboru (v bajtech)[2]
p_memsz velikost paměti pro daný segment (v bajtech)[2]
p_flags příznaky daného segmentu[2]
p_align zarovnání segmentu v operační paměti a v rámci souboru[2]
Typy segmentů
Atribut Hodnota Popis
PT_NULL 0 [nevyužito][1]
PT_LOAD 1 označuje segment, který bude nahrán do operační paměti[2]
PT_DYNAMIC 2 informace pro zavaděč[2]
PT_INTERP 3 cesta k interpretu programu ELF[1][2]
PT_NOTE 4 pomocné informace o programu (požadavky na OS/ABI, min. verzi jádra,...)[1][2]
PT_SHLIB 5 [rezervováno][2]
PT_PHDR 6 pozice a velikost tabulky programů[2]

Nástroje[editovat | editovat zdroj]

 • readelf je Unixová binární utilita, která zobrazuje informace o jednom nebo více ELF souborech; GNU implementace pochází z GNU Binutils
 • elfdump je příkaz v Solarisu na prohlížení informací uložených v ELF souboru
 • objdump poskytuje široký rozsah informací o ELF souborech a jiných objektových formátech

ELF v operačních systémech[editovat | editovat zdroj]

Formát ELF nahradil některé starší spustitelné soubory v různých aplikačních prostředích. Je využíván v těchto operačních systémech:

Kromě již zmíněných herních konzolí je používán také v některých operačních systémech pro mobilní zařízení:

FatELF[editovat | editovat zdroj]

FatELF je rozšířením binárního formátu ELF, který umožňuje, aby spustitelný soubor obsahoval kód pro různé počítačové platformy. Kromě oddělení architektury procesoru (pořadí bajtů, velikost slova (32/64bit), instrukční sady atd.) je potenciální výhodou oddělení softwarových platforem (např. soubory, které podporují několik verzí ABI jádra pro stejnou platformu).

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w POLÁČEK, Marek. Introduction to ELF [online prezentace]. Brno, 2012 [cit. 2014-04-08]. Dostupné online.
 2. a b c d e f g h i j k l m TOOL INTERFACE STANDARD (TIS). Executable and Linking Format (ELF) Specification [online]. Version 1.2. May 1995 [cit. 2014-04-08]. Dostupné online.

Související články[editovat | editovat zdroj]