EuroCOIN

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search

EuroCOIN je indikátor měsíčního vývoje HDP v eurozóně. Je sestavován měsíčně Centrem pro výzkum hospodářské politiky (CERP - Centre for Economic Policy Research).

Výpočet EuroCOINu[edit | edit source]

Eurocoin se sestavuje z několika stovek proměnných. Zohledňuje data z průzkumu trhů, podnikatelské sféry i spotřebního chování. Eurocoin dokáže také odfiltrovat nepřesnosti měření. Data se získávají z různých zemí eurozóny a z různých sektorů ekonomické činnosti, což odstraňuje krátkodobé sektorové a regionální výkyvy. Indikátor využívá tzv. statická data očištěná o trendovou složku. Měří tudíž relativní změnu HDP, ne však celkovou výši.

Srovnání EuroCOINu a HDP[edit | edit source]

Jak už bylo zmíněno, HDP se měří na čtvrtletní bázi. EuroCOIN je oproti tomu sestavován měsíčně, je tudíž rychlejší a flexibilnější. Navíc HDP podléhá některým sezónním vlivům, které ho mohou zkreslovat, což může vést k mylným dedukcím. EuroCOIN nepodléhá sezónním vlivům a je očištěn o chyby měření a časté revize, které jsou potřeba u HDP. Pozitivní EuroCOIN indikuje zvýšení tempa růstu HDP, negativní značí klesající tempo růstu.

Externí odkazy[edit | edit source]