Diskuse ke kategorii:Spotřební zboží

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Je tahle kategorie správně nazvaná? Proč se to nenazývá obvykleji Kategorie:spotřební zboží, když už musí existovat? Konzumace je spojovana vetsinou s jidlem. --Postrach 08:25, 7. 4. 2006 (UTC)

Já opravdu nechápu, na co je taková kategorie užitečná. Tímhle způsobem bychom tu brzo měli víc kategorií než článků, každý článek zařazen ve čtyřiceti kategoriích. --Egg 08:32, 7. 4. 2006 (UTC)
Ano, snažil jsem se téma nadhodit na konkrétním příkladě Wikipedie:Pod lípou#Kategorizace u vysokých škol, ale zřejmě bude nutné zahájit obecnější diskusi, abychom si ujasnili základní principy, jak účelně kategorizovat. --Luděk 08:38, 7. 4. 2006 (UTC)
Konzum je krávovina (googletest 888 : 528 000), rychle přesunout. (Sama o sobě kategorie snad nějaký smysl má, vizte interwiki a koneckonců google.) --Malýčtenář 12:40, 13. 7. 2006 (UTC)


on především k té kategorii chybí hlavní článek Konzumní zboží, zakládat nejasné kategorie bez definice považuji osobně za zlo. --Postrach 09:37, 25. 12. 2007 (UTC)

Spotřební zboží je velmi běžný pojem, a to v oboru obchodu, práva, sociologie... Podobně jako většina normálních pojmů má poměrně jasný a smysluplný význam, ale nikoliv ostré hranice: normální pojmy nevznikají definicemi, ale užíváním, přičemž některé věci patří k pojmu prototypově, jiné třeba jen marginálně. Myslím, že z hlediska kategorizace je taková kategorie velmi užitečná. Zkuste se porozhlédnout po slovnících i po googlu, jak je obvykle pojem spotřební zboží chápán a používán. Já jsem narazil třeba na evropskou směrnici o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0044:CS:HTML. Tam je ovšem definice spotřebního zboží opravdu velmi široká - zahrnuje všechny hmotné movité předměty s výjimkou síťové dodávané vody, plynu a elektřiny: takže vymezení vyplývá spíš z toho, že "spotřebitelem" je každá fyzická osoba, která ve smlouvách spadajících do oblasti působnosti této směrnice jedná za účelem, který nelze považovat za její profesní nebo obchodní činnost.
Česky řečeno, spotřební zboží jsou všechny věci, které si normální člověk kupuje pro svou osobní potřebu, kromě nemovitostí.
Konzumní zboží je vcelku srozumitelným synonymem, ale také bych se přikláněl k přejmenování na český název, který je výstižnější i vžitější. --ŠJů 09:57, 25. 12. 2007 (UTC)

Dobrá, ještě zbývá určit, co je to normální člověk , pokud píšeme českou wikipedii. A nějak popsat, kdy budeme nějaký předmět považovat za spotřební zboží. Co třeba osobní zbraně? Přidáme tuhle kategorii ke skoro všem druhům coltů? Koupily si je miliony normálních američanů. Znám i několik lidí, kteří si pro svou osobní potřebu koupili tank nebo lokomotivu (sám jsem jednu asi čtyřtunovou také nějaký čas vlastnil) Tu definici bude jistě třeba dodat. A přidat nějaké upřesnění, co tam patří a co ne. --Postrach 11:41, 25. 12. 2007 (UTC)

Kategorie ve Wikipedii se stejně mají řídit obecným významem pojmu, ne nějakým nadefinovaným speciálně pro Wikipedii. A obecné významy většiny užitečných pojmů jsou neostré, přesněji řečeno příslušnost k pojmům není dána obvykle pevnou hranicí, ale mírou (intenzitou) příslušnosti – pokud se zrovna nepohybujeme v umělém sterilním světě nějakých linnéovských škatulek. Jako první krok si stačí všimnout, že spotřební zboží je obecně vžitý pojem. Pak je nejdůležitější si všímat, co se do takového pojmu vztahuje běžně a co do něj může patřit okrajově. Má-li více pojetí nebo významů, je třeba přihlédnout ke všem. (To spojení "normální člověk" mělo být srozumitelným opisem výše citované "fyzické osoby, která nejedná v rámci profesní nebo obchodní činnosti. Což samozřejmě nemusí být to nejtrefnější vymezení, uvedl jsem je jen jako příklad.) Zkus se nad tím zamyslet sám. Já ten termín do světa nezavedl a ze světa ho nevymažeme, i kdybychom ho vymazali z Wikipedie. Ten pojem existuje a má nějaký význam nezávisle na tom, jestli o něm máme nějaký samostatný článek nebo nemáme. --ŠJů 12:32, 25. 12. 2007 (UTC)

Ten pojem má zjevně více významů a pojetí. A mně jde o to, aby se tady nějak vymezilo, který význam bude určující pro řazení článků do této konkrétní kategorie. Protože jinak se nedohodneme, co sem patží a co ne. Proto jsem uvedl několik příkladů které tam patřit mohou i nemusí (osobní zbraně, dopravní prostředky - co třeba lokomotivy R. H. D. R. , které si koupil na hraní extentrický milionář, zemědělské komodity, které lze koupit v supermarketech, ceniny (jsou peníze tímto druhem zboží?), a tak dále ...) Obecně považuji nevymezení obsahu této kategorie za chybu, a snažím se dopídit, co má být její náplní. --Postrach 13:04, 25. 12. 2007 (UTC)

Za směrodatný bych bral běžný úzus. Vyjeď si v goooglu heslo "spotřební zboží" a otestuj si, v jakých kolokacích s jinými slovy se nachází běžně a v jakých vzácně. Kupříkladu o lokomotivách nebo tancích bych nepochyboval, že sem nepatří, protože se sice spotřebovávají, ale převážně v rámci podnikatelské nebo státní činnosti. U osobního automobilu bych třeba už váhal, ale v případě takového váhání půl na půl je vždycky lépe zařadit než nezařadit. Zbraně v kontextu USA nepochybně spotřebním zbožím jsou, u nás už by to bylo dost na pomezí. Ale v celosvětovém kontextu jistě ano. --ŠJů 13:30, 25. 12. 2007 (UTC)

Jenže to je právě ten problém. Úzus v mezinárodním obchodě je, že automobily tvoží položku mimo spotřební zboží. Naopak do něj patří třeba zboží na zakázku, které v obecném povědomí jako čistě spotřební chápáno není. Prostě bez vymezení je to připraveno na revertační válku. Je mi jedno, jaké vymezení téhle kategorie bude, ale nějaké konkrétní by být mělo. Jako vždy bychom měli ozdrojovat to, že dané použití je správné. Jako příklady vymezení navrhuji jedno z těchto pojetí:

  1. BEC-6 nomenklatury SITC
  2. vzít, že je to synonymum k slovu výrobek
  3. brát, že je to cokoliv, co se dá koupit v obchodní síti
  4. ... další definice mě nenapadá

Ale měli bycho se dohodnout jen na JEDNÉ definici a ne na rozbředlém ničem. Jinak je ta kategorie v lepším případě k ničemu, v horším poslouží jako kolbiště pro revertační války. --Postrach 17:15, 25. 12. 2007 (UTC)