Diskuse:Občanský soudní řád (Československo, 1963)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Smazal jsem komenář k poměru mezi rakouským civilním řádem soudním a OSŘ "nutno však poznamenat, že i tento procesní předpis byl v mnoha směrech kvalitnější než zákon současný". Jednak to rozhodně není NPOV a jednak je to závěr značně diskutabilní (a ne, nemíním se o něj hádat -- to NPOV podle mého stačí). -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Ceplm (diskuse) 3. 7. 2006, 22:07‎ (CE(S)T)

Odkazované znění OSŘ na business.center.cz není aktuální[editovat zdroj]

Dobrý den přeji.

Jen drobná poznámka: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/uvod.aspx neobsahuje novely 470/2011 Sb., 420/2011 Sb., 364/2011 Sb., 355/2011 Sb., 347/2010 Sb.

Opět (jako vloni v létě) nabízím k využití www.zakonyprolidi.cz: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99.

Pavel Gardavský -- Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Jazzmaster (diskuse) 13. 3. 2012, 15:04‎ (CE(S)T)

--- Slovo "kodex" by se dle mého názoru mělo vztahovat pouze k právu hmotného, OSŘ jakožto klíčový soubor právních norem práva procesního by se měl nazývat striktně řádem. Rekodifikace pokročila a několik novel prošlo takřka celým legislativním procesem i po pádu Nečasovy vlády, na stole je bude mít prezident. Týká se to především řízení nesporných, jelikož OSŘ bude dále upravovat pouze řízení sporná. (Viz zběžně http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/senat-potvrdil-ctyri-doprovodne-normy-k-obcanskemu-zakoniku/983046 ). Do editací se jako uživatel neznalý Wikipedie a nemající právní vzdělání nehodlám pouštět. Nechám na zvážení někomu dalšímu s tímto krátkým tipem. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 90.177.87.199 (diskuse) 14. 9. 2013, 22:50‎ (CE(S)T)

Obecný článek[editovat zdroj]

Rád bych zahájil diskusi nad podobou článku s ohledem na jeho název. V současné podobě se vztahuje prakticky pouze k zákonu z roku 1963. Dle mého názoru by ale takto obecně nazvaný článek měl postihovat téma občanského soudního řádu obecně. Tedy zahrnovat vývoj tohoto úseku právních norem s ohledem na tři kodifikace OSŘ a přinášet srovnání se zahraničním řešením. Obdobně bych postupoval i u dalších velkých odvětvových úprav, kupříkladu u občanského zákoníku, nebo trestního zákoníku. Pokud bude ke konkrétní kodifikaci více informací, vytvořil bych samostatný článek, například Občanský soudní řád 1963, či Občanský soudní řád (1963) jako je tomu již u OZ. --Ria (diskuse) 17. 12. 2016, 19:01 (CET)

Viz shora. Jestli Vás ale dobře chápu, nic Vám nebrání vytvořit nový obecný článek o kodexech civilního procesu a poté jej (třeba) přesunout na tento název, poté, co by se současný článek přesunul např. na Občanský soudní řád (Československo, 1963) (srov. obdobná řešení u občanského zákoníku). Vím, že se tomu věnuje i kolega BobM, mohl by k tomu také něco dodat. --Vlout (diskuse) 17. 12. 2016, 19:05 (CET)
Omlouvám se, buďto jsem přehlédl už vložený příspěvek, nebo jsme měli konflikt, budu to psát do vlákna výše, ať v tom nemáme zmatek. Díky, --Ria (diskuse) 17. 12. 2016, 19:09 (CET)

@Ria: Je jistě možné mít pod tímto názvem obecný článek (podobně jako článek Občanský zákoník), dosavadní obsah by však bylo nutné převést jinam – pojednává o konkrétním zákonu, který vyšel pod konkrétním číslem ve Sbírce zákonů. I v takovém případě je ale otázka názvu problematická, např. civilní řád soudní byl přece jen pojmenován jinak. --Vlout (diskuse) 17. 12. 2016, 18:56 (CET)

Občanský soudní řád je v právní vědě užívané označení hlavního předpisu procesního práva civilního, tedy bych neviděl problém. Navíc jsou to označení synonymická, ale může se v názvu článku užít Občanský řád soudní (1963) a Civilní soudní řád (1895), to je věc diskuse. Jinak bych postupoval dle systematiky užité u OZ. Současný článek každopádně splňuje spíše paramery článku obecného po drobných úpravách, tudíž jsem neviděl důvod k přesunu, v podstatě by vznikla duplicita. --Ria (diskuse) 17. 12. 2016, 19:09 (CET)
Ještě další odkaz pro srovnání. V případě trestního práva je pod názvem Trestní zákoník přesměrování na Trestní zákon, kde je rozcestník. --Ria (diskuse) 17. 12. 2016, 19:10 (CET)
Otázka názvu je k diskusi, obecně se ale nebráním mít pod tímto názvem obecný článek. Současný je ale speciální, např. sekci o historii jsem sepsal přirozeně jen s ohledem na novelizace zákona č. 99/1963 Sb., takže jej nelze jen tak „překopat“ na obecný. Nicméně takto míněná specializace určitě vhodná, už jen proto, že je otázkou času, kdy bude přijat nový kodex. Zkuste třeba něco nového napsat a současně zde navrhnout přesun na název s rozlišovačem. Tak jako tak bych pak ještě počkal na vyjádření ostatních, zejména kolegy BobM, který také píše o zákonech. (Vlákna uspořádány) --Vlout (diskuse) 17. 12. 2016, 19:15 (CET)
Trestní zákoník, resp. spíše Trestní zákon (název, kterým se obecně označují zákony obsahující trestněprávní úpravu) by také mohl přepsán na obecný článek, o tom není sporu. --Vlout (diskuse) 17. 12. 2016, 19:17 (CET)
To jednoznačně, procházím si to a koukám, že články o základních pramenech práva máme v různých podobách, co se kvality a rozsahu týče, takže asi zkusím u sebe na pískovišti nejprve sestavit nějaký odrážkovaný přehled článků a poté s tím začít něco dělat. V případě OSŘ asi dává logiku nejprve dotvořit články o zákonech z roku 1895 a 1950 a upravit článek o současné úpravě, ač jsem si právě myslel, že by se to udělalo spíše naopak, protože mi pro začátek připadalo logičtější vše obsáhnout do jednoho obecného článku. Nelze totiž zaručit, že nám tu nevzniknou zbytečně čtyři články, které by bylo lepší mít s ohledem na jejich obsáhlost v jednom, ale v případě takovýchto norem asi má smysl, aby měla každá úprava článek vlastní. Zase se to může ale udělat obsáhlejší a nebude žádné omezení. V obecném článku pak budou muset být zmíněny stejně. --Ria (diskuse) 17. 12. 2016, 19:37 (CET)
Co se sousčané podoby článku týče, je v něm o platném zákoně akorát infobox a jeho systematika, to není mnoho. Vývoj po roce 1963 je teoreticky spíš obsah článků obecného. Proto mi dávalo smysl to prozatím rozdělit na část historickou o vývoji a část o současné právní úpravě. Do té doby, než bude natolik obsáhlá některá z částí, aby si zasloužila vlastní článek. --Ria (diskuse) 17. 12. 2016, 19:37 (CET)
Do doby vytvoření samostatného článku je možné zde mít rozcestník, navrhnu proto přesun na název s rozlišovačem. Po případném přesunu bych také narovnal odkazy, které sem vedou. Nesouhlasím ale s tím, že by o současném zákoně nebylo mnoho textu – jak jsem už zmínil, sekce o historii jen prakticky jen o novelách konkrétního zákona (první odstavec je úvodem). --Vlout (diskuse) 17. 12. 2016, 19:54 (CET)
@Ria: Přesunuto a na obecném názvu vytvořen rozcestník. Ten lze již kdykoli rozepsat na obecný článek (srov. Občanský zákoník). --Vlout (diskuse) 24. 12. 2016, 13:26 (CET)
Díky moc za spolupráci. Postupně na něm zapracuji. --Ria (diskuse) 27. 12. 2016, 18:02 (CET)
Také děkuji za současné rozšíření a především za příslib rozšíření do budoucna – standardní rozcestník to už úplně není. Ale každé kvalitní rozšíření Wikipedie je myslím v pořádku. --Vlout (diskuse) 27. 12. 2016, 18:07 (CET)
Pravda, je to teď trochu takový hybrid, ale pokusím se na něm v dohledné době více zpracovat, aby se to srovnalo do obvyklého stavu. Obecně články o právu na Wiki si to myslím si zaslouží, když vidím v jakém jsou stavu a jak je to přitom pro život poměrně důležitý obor. --Ria (diskuse) 27. 12. 2016, 18:11 (CET)