Diskuse:Moritz Zdekauer

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Editační poznámka (12. leden 2022) k heslu ZDEKAUER MORITZ . WIKIPEDIE - /česká jazyková verze/-

Cituji 2. odst. daného hesla Z.M. WIKIPEDIE, kde upozorňuji na možnou informační chybu. Je to na konci poslední věty, v dále citovaném odstavci, části uvedeného kurzivou, že: Z.M. se vzdal své židovské víry . Je to patrně chyba, což dále rozvádím. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ "Citace" Mládí Narodil se v pražském židovském ghettu v rodině Simona (Izáka) Zdekauera a jeho manželky Judith, rozené Martius.[1] Aby dosáhl plných občanských majetkových práv a vyššího sociálního statutu, vzdal se své židovské víry. Text kurzívou[2] _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zpracovávám již řadu let genealogické informace o naši rodinné. či rodové historii / tj. naše Rodokmeny + tzv. kapitoly naši Rodové kroniky, jež uvádějí poznatky o životě našich rodů/ rodin/ VIP osob /, tedy pro naše větší přiblížení znát úroveň života našich předků.

O faktické konvergenci SIMONA ZDEKAUERA ke křesťanství, jak se uvádí, nejsem plně přesvědčen. Vlastní hrobka SIMONA , kde je pohřben je totiž v PRAZE Na Olšanech, v areálu Židovského hřbitova.

Na rozdíl k faktům, ale které WIKIPEDIE neuvádí, SIMON a CHARLOTA ZDEKAUERŮ patrně ke křesťanství nekonvertovali, ale až jejich děti. Z této starší generace dětí, kterou známe, to byli sourozenci ELEONORA FREDERIKA (*1806), FRIEDRICH AUGUST (*1810) a KARL KONSTANTIN (*1819), Ti všichni z nich měli své svatební obřady provedeny vždy již v křesťanském kostele, podle křesťanského ritu.

WIKIPEDIE uvádí také zřejmě nepřesně, že oba manželé,/pozdější rodiče jejich syna EDUARDA SŪßE (*1831)/, tj: ADOLF HENRIK SUESS (*1797), byli stejně jako jeho choť ELEONORA (*1806), židovského původu.

V připadě ADOLFA HENRIKA, chotě ELEONORY však lze dobře usoudit, že zřejmě tomu tak není. Otec ADOLFA: JOHANN ADAM ERDMANN SŪß (*1752) byl profesí totiž hlavním pastorem v novém křesťanském kostele v BOBENU. Také pak jméno matky EDUARDA SŪßE: ROSIE SOFIE GOTTCHALDT /GOTTSCHALT/ není svým tvarem příliš přesvědčivé pro možné židovské kořeny. Dalším z rodu SŪß, byl otec JOHANNA ADAMA:-JOSEF GEORG SŪß (*1701), profesí varhaník v protestantském kostele a skladatel hudby města ADORF.

Bratři ELEONORY: FRIEDRICH a KARL ZDEKAUEROVÉ si byli vzájemně velmi blízcí. Oba byli velmi schopní podnikatele, bankéři a velkoobchodníci. Byli to oni, hlavně FRIEDRICH, kdo pozvedl věhlas banky, spolehlivost jejich bankovních operací a rozšířili jejich obchody do nových oblastí. Oba dosahli šlechtických titulů a vysokých státních vyznamenání.

KARL přenesl úspěšně centrum svých obchodů a banku do ITÁLIE. Císař FRANZ JOSEF I. mu udělil titul RYTÍŘE. Manželka KARLA ZDEKAUERA: ANNA ARTHUS byla rodem křesťanka, vždy velmi zbožná.

Z rukou císaře FRANZ JOSEFA I. získal FRIEDRICH titul SVOBODNÝ PÁN /jinak BARON/ a vysoký státní ŘÁD ŽELEZNÉ KORUNY- FRIEDRICH podporoval i úsilí papeže proti omezení papežského státu. Papež PIUS IX mu udělil ve VATIKÁNU jeden z nejvyšších katolických řádů. Chotí FRIEDRICHA ZDEKAUERA byla ANTONIA edlen MUTH, dcera policejního ředitele,(tj. postupně: MORAVA/BRNO, ČECHY/PRAHA, DOLNÍ RAKOUSKO/WIEN). FRIEDRICHOVI však brzy po narození jejich dcery GABRIELY jeho žena zemřela. FRIEDRICH se pak, až do sklonku svého života, již znovu neoženil. ANTONIA je pochovana v PRAZE-OLšANECH, v nejstarší části tohoto křesťanského hřbitova, poblíž kostela SV.ROCHA. Ve stejném hrobě s ní zde odpočívá i její manžel FRIEDRICH a rovněž též i jeho bratr KARL KONSTANTIN. Oba zemřeli v r. 1873 ________________________________________________________________________________________________________________________ PRAHA, 12.ledna 2022 / IVO ŠTEINER, Ing, CSc.