Diskuse:Lukrecie Nekšovna z Landeku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Upravil jsem text a doplnil pár referencí. Je potřeba čerpat z věrohodné a pokud možno "novější" literatury. Zvláště pak tam, kde je dostatek novější odborné literatury k dispozici. Především pak není možno u knihy, která má 217 stran, odkazovat na strany 432-435 a 484. --Saltzmann 27. 7. 2010, 21:19 (UTC)

Vážený kolego, až následně jsem se dopátral vaší destrukce v předmětné stránce, tím že jste (svévolně) odstranil dost podstatnou část týkajících odkazu na Keplerův horoskop týkající se Valdštejna => Autor F.Dvorský, následně vložený do poznámky. Vaše zdůvodnění je irelevantní, jednak je zcela pochybné, zda "novější" literatura je věrohodnější, neboť je známo, že jednak pozdější autoři opisují od předešlých, a jednak, že jste si nedal práci se na příslušný odkaz podívat. Pak byste zjistil, že odkaz je na "Rozpravy České Akademie ..." č.3 [ http://www.archive.org/stream/albrechtzvaldtej00dvoruoft#page/2/mode/2up] číslované průběžně (od. č.1), takže když se pozorněji podíváte první strana (v č. 3 Rozprav) je číslována od č. 369, takže je původně správně přesný odkaz veden na str. 432-435. Práce F.Dvorského z r. 1892 je z hlediska historiografie podstatně cennější, než kvazihistorie (popularizace) od J.Janáčka z r.1978 (který ostatně z práce F.Dvorského taktéž čerpal). Proto vás kolegiálně žádám, abyste článek vrátil do původního neokleštěného stavu. Děkuji.

S pozdravem--Zemanst 31. 12. 2010, 10:47 (UTC)

Článek je věrohodně ozdrojován (na základě kvalitní literatury týkající se tématu) a je určitě v lepším stavu, než když jste vy na základě pochybných internetových zdrojů psal, že byla provdána za vdovce Arkleba Prusonovského, Pána z Vickov. Možná by nebylo od věci znát alespoň přesně jméno šlechtického rodu, ze kterého její manžel pocházel a nepřebírat slepě z chybných (a pochybných) anglických materiálů... A jen na okraj, tím, že práci Josefa Janáčka označujete za "kvazihistorii", říkate o sobě mnohem více než si myslíte... --Saltzmann 16. 1. 2011, 23:30 (UTC)
Vážený Wikipedisto Saltzmanne, je mi líto ale musím opět konstatovat, že jste opět totálně mimo a ani po mém upozornění jste si neudělal tu práci, že byste se na mnou odkazovaný text v reálu podíval. Pak byste zjistil, že se nejedná o pochybný anglický materiál ale o renomovaný historický zdroj Rozpravy české akademie Císař Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze (pro vás dostupné v češtine) s dalšími četnými odkazy. Nicméně není mým záměrem s vámi nadále nekonstruktivně polemizovat. Zřejmě jste přesvědčen (sic), že cíle encyklopedie Wikipedie naplňujete opisováním z triviálních zdrojů. Vaše invektivy nejsou nikterak na místě. --Zemanst 22. 1. 2011, 15:50 (UTC)
Vyhledal jsem si inkriminovanou publikaci Valdštejn a jeho doba, Josef Janáček, Praha 1978. Na straně 563 v přehledu odkazované literatury se vyskytuje nejen mnou odkazovaný F. Dvorský z roku 1892 ale řada dalších prací vydaných před rokem 1900. Dokumentuje to, že v této diskusi váš výchozí primární důvod pro destrukci předchozí zmíněné editace (27.7.2010) je totálně pochybný a troufám si tvrdit i etos Wikipedie poškozující. Využiji tedy svého práva se vůči vašemu postupu důrazně ohradit a stránku opravit respektive i dále doplnit. --Zemanst 1. 2. 2011, 09:04 (UTC)

Dovoluji si Vás upozornit, že Vaše výroky typu jste totálně mimo navíc psány tučným písemem by mohly být chápány jako osobní útok... Pochybný materiál z pochybného anglického zdroje ve stylu poprvé se provdala za vdovce Arkleba Prusonovského, Pána z Vickov (když už neznáte název šlechtického rodu, ze kterého pocházel první manžel Lukrécie, alespoň češtinářsky by Vás to mohlo tahat za uši) jste přidal Vy, jak je vidno z této editace. K dalším úpravám, opravdu nechápu jak souvisí to, co prorokoval Kepler Valdštejnovi na rok 1611 s Lukrécií Nekšovou. Možná se budete divit, ale kupředu jde i historické bádání a mnohé z toho, co platilo v době Dvorského neplatí už dnes. Dvorský sám např. na s. 432 o Lukrecii píše jako o obstarožní vdovičce. Vzhledem k tomu, že Lukrecie v té době měla (asi) 24 let opravdu si myslíte, že je vždy lepší dávat přednost starší literatuře? Nebo se s Dvorského hodnocením ztotožníte? Dvorského kniha obsahuje i mnohé další dnes již vyvrácené názory, což neznamená, že se tam člověk nemůže dovědět něco zajínavého. Přesto konkrétně v tomto případě trvám na svém názoru, že je lépe dávat přednost novější literatuře a autorům jako Josef Janáček, Josef Polišenský nebo Josef Kollmann. Byť jejich knihy lidé jako Vy označují za kvazihistorii. --Saltzmann 10. 2. 2011, 00:27 (UTC)

Upozorňuji kolegu Zemana, že na Wikipedii jsme zvyklí debatovat věcně, předpokládat dobrou vůli a vyvarovávat se čehokoli, co by mohlo být vnímáno jako osobní útok. Cílem kolegy Saltzmanna jistě nebylo článek destruovat, stejně jako to nebylo cílem kolegy Zemana, když jej doplňoval o nové informace – na určité věci prostě budou mít různí uživatelé různé názory. Při psaní článků je vždy třeba mít na paměti, že články mají být vyvážené – zde jsem zcela nepochopil, čím ta dlouhá citace rozvíjí téma Lukrécie. Jirka O. 10. 2. 2011, 07:46 (UTC)
P.S. Osobně znám tu dámu spíše jako Nekšovou nebo Nekšovnu.
Tato polemika nikam nevede, nehodlám v ní pokračovat. Nechť sebestřední rádoby znalci historie dále upravují, škrtají a maří úsilí jiných, kteří ve víře poskytnout čtenářům Wikipedie hodnověrný pohled na historii a její protagonisty v širším kontextu tomu věnují dobrovolnou práci. Lituji. Končím s cs.Wikipedii.--Zemanst 10. 2. 2011, 09:56 (UTC)
Nikdo Vám, pane Zemane, nemůže bránit v tom, abyste s cswiki skončil – uniká mi ovšem smysl celé této debaty. Končíte s Wikipedií proto, že mají jiní uživatelé jiný názor než vy? Obávám se, že sebestřednost si tu nikdo nehýčká, už jen proto, že nám jde o obsah toho, co tu bude, a o nic jiného. Wikipedie se rozvíjí v diskusi a každý, kdo sem vstupuje, musí být připraven, že se vždy neprosadí to, oč sám usiloval. Takto "poražen" jsem byl mnohokrát, často i v případech, kdy se ukázalo, že to bylo na škodu projektu (v řadě jiných případů jsem ovšem chyboval já). Forma, kterou volíme při diskusi, má obrovský význam, z konfrontačního tónu se totiž hůře ustupuje, než když se snažíme debatovat slušně. Jirka O. 10. 2. 2011, 10:31 (UTC)
Kolego Jorko O. svůj postoj k této šlamastice jsem vyjádřil na vaší diskusní stránce. Necítím se poražen, je to zklamání. Není co dodat.--Zemanst 11. 2. 2011, 09:20 (UTC)
Nevím, o čem se tu vedou tak sáhodlouhé výlevy, pokud správně vidím, tak Saltzmann pouze odstranil text nesouvisející přímo s Lukrécií z Landeka o výkladu jakéhosi Keplerova horoskopu, udělaného Valdštejnovi. Editace kolegy Saltzmanna textu výrazně prospěla. --Silesianus 11. 2. 2011, 09:31 (UTC)