Přeskočit na obsah

Diskuse:Audiatur et altera pars

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Vážený pane Zvánovče,

s pravopisem slova "process" se vracíte asi hodně daleko, rozhodně dál, než na konec 30. let 20. stol. Ze zájmu jsem se podíval do Českoněmeckého slovníku. Díl 2 / J. Herzer, V. Prach. - Praha : Nakladatelství J. Otto, 1921-1930 (vycházel sešitově). - 1971 stran, jehož součástí (v 1. dílu) je i obsáhlá gramatická část - tvarosloví, takže může být brán do jisté míry jako určitý vzor vžitého (kodifikovaného) pravopisu dvacátých let 20. století v Čechách. U tohoto slova je ve slovníku jediná forma a to "proces" (tedy s jedním "s"), zato samozřejmě v němčině je to Proceß (s tzv. "ostrým S", které se nyní povoleně přepisuje po reformě německého Rechtschreibung jako "ss"). Takže to píšete jako soukmenovci.

Tak nevím, kde jste to sebral...

BTW, o řádek dále je v Herzerově slovníku "processí" skutečně s dvěma "ss"!

A.Vítek 21:03, 13. 7. 2005 (UTC)

Ottův slovník naučný XX. díl s.730

Process viz Řízení soudní

:)) --Li-sung 21:15, 13. 7. 2005 (UTC)


myslím že o tomto není nutno diskutovat, to není chráněno žádnou domuvou o respektování osobního pravopisu, proces se píše již více než jedno století s jedním s a ne se dvěmi ss. Proto opravuji na jedno s. -jkb- 21:20, 13. 7. 2005 (UTC)
Přepsal jsem to na soudní řízení - proti tomu snad nebude mít námitky nikdo. Odkaz přes účelově vytvořený redirect stejně vedl na obecnou náplň pojmu proces, nikoliv na ten konkrétní soudní.--Postrach 21:38, 13. 7. 2005 (UTC)
Tak mne ty hádky taky štvou, a nevím dovedete-li si představit jak. Jenomže to má své meze. My tu měli jistou domluvu, která se pohybovala nějak v rozmezí Pilipova dodatku, s tím mohu být srozuměn. Ale když tu někdo začne prosazovat pravopis devatenáctého (tedy předminuléjo, sic) století, tak se mi zdá, že tu jde i o osud wikipedie jako takové. A tam si sednu prostě na zadní. -jkb- 21:53, 13. 7. 2005 (UTC)
Milý -jkb-, ač s Vámi věcně souhlasím, přece jenom platí určitá pravidla, která mi sice nejsou po chuti, ale dokud se komunita nedohodne jinak, měla by je dodržovat, abychom se zase neutopili v diskusích. V současných pravidlech není o stáří pravopisu ani zmínka.
Mimochodem nechápu, proč se Vám najednou pravopis Ottova slovníku [1] nelíbí (VZ je konzistentní a vždy říkal, že Otto je mu vzorem), když jste prosazoval přesný opak. Musím Vám připomenout, že jste stál v čele (v podstatě úspěšné) opozice vůči snaze kodifikovat používání moderního pravopisu (sám jste dokonce podal návrh, který dával bezpodmínečné právo určovat libovolný pravopis autorovi článku). Mám tomu rozumět tak, že jste změnil názor?
Takže uzavírám s tím, že pokud chcete pravidla změnit se vším všudy co k tomu patří, budu jenom rád a podpořím Vás, ale svévolně je ad hoc porušovat, to se mi vůbec nelíbí. --Beren 21:56, 13. 7. 2005 (UTC)

@ Beren, já si šel včera hned lehnout, takže odpovídám až nyní. Tedy: pravopis Ottova slovníku jsem já nezastával nikdy, neb se mi nelíbí; pokud si vzpomínám, tak jsem se také nezasadil za libovolný pravopis každého autora, ale o pravopis, který je možno nějak sankcionovat, jmenovitě zde tedy šlo o Pilipův dodatek (mimochodem silně propagovaný i VZ); proces s dvěmi s je ovšem devatenácté století a sankcionovat ho nelze ani různými nekomunistickými pravidly století dvacátého, tak ani Pilipem, a někde je nutno načrtnout hranici. Konzistenci jinak nikomu nechci brát, co se týče mne, jsem schopen názory měnit. Takže z řečeného by snad mělo vyplynout, že já sám si nejsem vědom svévolného porušení domluv či pravidel z mé strany. -jkb- 08:25, 14. 7. 2005 (UTC)

V tom případě je škoda, že jste si tehdy po sobě nepřečetl svůj návrh, a podívejte se prosím ještě na současná platná pravidla pravopisu, nikde se v nich není nejmenší zmínka, že by pravopis 19. století nebo pravopis Ottova slovníku byl zakázán. Naopak v současných pravidlech je poté, co se rozhodnutí o pravopisu ponechává na libovůli autora, výslovně zmíněno: Někteří autoři používají pravopis, kterým je psán Ottův slovník naučný. --Beren 09:00, 14. 7. 2005 (UTC)

Mám Česko-polský slovník, který byl vydán v roce 1902, autorem je jakýsi prof. F. A. Hora. A je tam uvedeno české slovo "proces", ale "processí". Zajímavé také je, že v řazení nejsou háčkovaná písmena zvlášť, ale jsou zařazena pod neháčkované písmenko (je to prostě řazeno ascii, což tehdy však neuměli takto pojmenovat). --Luděk 08:58, 14. 7. 2005 (UTC)

Ano, ta reforma pochází z roku 1902, zřejmě zde byli rychlí. Ale i nedůslední.
Co se týká řazení, tak Otto také povětšinou nebere písmena s diakritikou za odlišný znak. Výjimkou je č, š a ž. -- Vít Zvánovec 09:14, 14. 7. 2005 (UTC)