Diskuse:AIM-9 Sidewinder

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zpochybnění neutrality[editovat zdroj]

Jelikož mi pravidla brání v dlaších úpravách, žádám o návrat do poslední terminologicky neutrální verze, před POV editacemi a reverty wikipedistů „Silesianus“ a „Marek Wikipedista“, které nebyly ničím zdůvodněny ve shrnutí editace.---2A00:1028:83BE:4392:542A:33B1:7E4A:F714 28. 12. 2017, 19:33 (CET)Odpovědět[odpovědět]

(Po reakci vašich registrovaných kolegů správců): Žádám wikipedisty „Silesianus“ a „Marek Wikipedista“ aby skončili s revertační válkou a snahou prosadit jimi preferované znění silově, a udali věcné důvody pro které považují za jejich znění za vhodnější. Wikipedistu skrývajícího se za přezdívkou „Silesianus“ pak žádám aby zde upřesnil, v čem, a z jakých důvodů, mu užití přesnější a věcně správné terminologie připadá tak „matoucí“. děkuji předem za odpověď.-2A00:1028:83BE:4392:542A:33B1:7E4A:F714 28. 12. 2017, 20:16 (CET)Odpovědět[odpovědět]
K nedávné editaci „Martina Urbance“ - mně pravidlo tří revertů brání v adekvátním zásahu, ale upozornil bych na to, že podle {{NPOV}} Jak uživatel, který do článku šablonu vloží, tak uživatel, který z článku tuto šablonu odstraní, je povinen na diskusní stránce článku tento krok co nejdříve zdůvodnit pomocí co nejkonkrétnějších výhrad, založených na pravidlech Wikipedie. Já jsem odůvodnění vložil - blatantní užívání adjektiva "čínský" nakloněné jen jedné ze stran označujících se za Čínskou republiku/Čínskou lidovou republiku, které se snaží revertacemi prosadit uživatelé „Silesianus“ a „Marek Wikipedista“. Čekám tedy na vysvětlení jejího odstranění ze strany wikipedisty užívajícího pseudonym „Martin Urbanec“, pokud možno bez dalšího osobního napadání, za jaké lze pravděpodobně bezdůvodné označení editace se kterou jednotlivý uživatel nesouhlasí, za vandalismus, považovat. Ale to by tu musela platit pro všechny stejná pravidla...-2A00:1028:83BE:4392:542A:33B1:7E4A:F714 28. 12. 2017, 20:31 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Nejedná se o pseudonym, ale o mé občanské jméno. K věci. Odstranění jsem provedl čistě proto, že šablona se pro aktuální spor nehodí. Nejedná se o neutralitu, tj. o poměrné zastoupení jednotlivých názorů v článku, ale pouze o to, zda má být použito jedno nebo druhé slovo. V tomto sporu ale vystupuji jen jako zasahující správce, nemám na to názor. Kolegové ho ale nejspíše mají ;). --Martin Urbanec (diskuse) 28. 12. 2017, 20:44 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Jakou šablonu tedy považujete Vy osobně za vhodnou v případě kdy se někteří („Silesianus“ a „Marek Wikipedista“) snaží vytrvalými revertacemi do článku prosadit tendenční terminologii zjevně preferující POV jedné ze stran? A navíc odmítají diskutovat, a namísto toho jen revertují a napadají ty s kterými nesouhlasí výroky typu "matoucí". (Tedy „Silesianus“, jeho registrovaný partner „Marek Wikipedista“ revertoval s rádoby "odůvodněním" nechci vést revertační války, ale...)
Četl jste i to, že Šablonu je možno odstranit pouze v případě, že žádný z bodů, který je ve zdůvodnění kritizován, již není platný, případně, pokud dotyčný bod zdůvodnění není pravdivý, nebo v případě, že šablona nebyla včas zdůvodněna nebo se zdůvodnění nezakládalo na pravdě či nebylo podloženo řádnými argumenty a bylo v diskusi vyvráceno. V jiném případě bude šablona vrácena zpět.
Oosbně jsem otevřen věcné diskusi, ale, púodle mého názoru a zkušeností zde, je poněkud nesnadné vést diskusi s někým typu „Silesiana“ a „Marka Wikipedisty“, kteří se věcné diskusi založené na faktech vyhýbají, a namísto toho se to „své znění“ snaží udržet revertační válkou.
Osobně nechápu proč vlastně wikipedista „Silesianus“ považuje užití věcně správné a přesné terminologie za „matoucí“, a už vůbec ne proč je v tomto svém subjektivním postoji podporován ještě svými dalšími registrovanými kolegy. A to ačkoliv jsem jej opakovaně marně žádal, aby důvody svých změn uvedl na diskusi anebo alespoň ve shrnutí svých revertů.
Svým postavením správce byste se, myslím, neměl pokoušet argumentovat (zejména když původně jste ve shrnutí nijak neuvedl, že byste zasahoval z posice správce) ve sporu o neutralitu obsahu, ve kterém se takto osobně angažujete na jedné ze stran. Nemluvě o Vašem osobním útoku, když jste mé vložení šablony revertoval s odůvodněním "rvv" - ačkoliv platná pravidla jasně říkají, že spory o obsah nepatří mezi vandalismus. Aby Vás třeba ještě nechtěli Vaši kolegové správci zablokovat - ale to by tu musela být pravidla aplikována vůči všem stejně....
Pokud jde o Vaši pseudonymitu či ne, tak, bez zacházení do dalších technických detailů, mohu myslím říci, že
a) Vaše tvrzení není objektivně nijak ověřitelné,
b) po právní stránce bude uživatelské jméno na veřejných informačních sítích ze všech praktických hledisek ± ekvivalent pseudonymu. Nic ve zlém.-2A00:1028:83BE:4392:542A:33B1:7E4A:F714 28. 12. 2017, 21:21 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Pro tento účel zde existuje šablona {{dvě verze}}, která je k tomuto přesně určena. Označení rvv v žádném případě není osobním útokem ani označením za vandalismus. Je to zkrácenina ze slova revert (stejně jako jindy používaná zkratka rv), která s vandalismem nemá nic společného. Ad moje pseudonymita) Trochu jsme se dostali offtopic, ale pseudonym je krycí jméno či umělecká značka, dle definičního článku nebo autorského zákona, § 7. Jistě, moje tvrzení není ověřitelné, věřit mi nemusíte, ale je to tak ;). --Martin Urbanec (diskuse) 28. 12. 2017, 22:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Je hezké co píšete, ale osobně nechci zkoušet co by se mně či jinému neregistrovanému či neprivilegovanému uživateli stalo kdybych revertoval editaci registrovaného uživatele se shrnutím typu "rvv". To je tak říkajíc otázka perspektivy - co je dovoleno zemanstvu, za to poddaného kolikrát bičují.
Argumentace „definičním článkem“ pseudonym je nepochybně jímavá, co se Vaší oddanosti a důvěry ve Wikipedii týče, ale s jistou skepsí bych podotknul, že odkazovaný článek neodkazuje na žádný nezávislý věrohodný zdroj. Stran aktuálně platné právní definice bych připodotknul, že tato výslovně neřeší, resp. ponechává stranou, otázku toho jak by právo řešilo vztah mezi pseudonymem a občanským jménem - ale to bude asi pro laiky tak nějak celkově složitější, a nemá smysl ještě dál odbočovat k tomu, k čemu jste původně začal odbočovat Vy.
Děkuji za zmínku šablony {{dvě verze}}, uvidíme jak bude v praxi fungovat.-2A00:1028:83BE:4392:EDD6:8BF1:54BD:A98 28. 12. 2017, 23:34 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@2A00:1028:83BE:4392:EDD6:8BF1:54BD:A98: To opravdu nemáte nic lepšího na práci, než tu řešit revertační válku o názvu státu? Jistě, formálně je název Čínská Republika, ale ve větě Čínská Republika spolu s Čínská Lidová Republika (když to zkrátíme) to zbytečně vyžaduje vyšší pozornost čtenáře, než je nezbytné. Mimochodem název Taiwan je obecně zažitý název a označení pro Čínskou Republiku, tedy je to jeho synonymum. A použití této kombinace je podle mne opravdu daleko čitelnější. Prosím zkusme tvořit hodnoty a neřešit kraviny ... děkuji za pochopení a přeji hezký den. :) p.s.: tím nechci říci, že schvaluji, chování dalších zúčastněných v revertační válce, máte pravdu nedodržují pravidla. ale tohle je opravdu ptákovina. prosím ignorujte je a zkuste strávit svůj čas užitečněji. ;) --MichalZobec (diskuse) 29. 12. 2017, 01:45 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Diskutuji o neutrální podobě znění článku, která by byla informačně hodnotná a nepřejímala rétoriku jedné ze stran - anebo se o to alespoň snažím, navzdory věcně nezdůvodněným revertům kterými se tu uživatelé „Silesianus“, „Marek Wikipedista“ a „Martin Urbanec“ snaží protlačit „své“ znění. Pokud nemáte žádný věcný příspěvek do diskuse, zdržte se prosím alespoň užívání vulgárních výpadů typu „kraviny“, „ptákoviny“ apod.
Pokud jde o revertační válku, začal s ní Silesianus, nikoliv já, takže v tomto se obraťte na něj. Já od samého počátku vyjadřuji zájem o diskusi, a dosažení konsensu na základě věrohodných neutrálních zdrojů, a nepovažuji za korektní, pokud je mi podsouváno něco jiného od wikipedistů kteří diskusi odmítají a snaží se nadřazeně protlačit „svoje“ vlastní znění za pomoci revertů a pokusů intimidace. Já jsem rozumný a otevřený věcné diskusi založené na faktech - jenomže jak „Silesianus“ tak jeho registrovaný kolega „Marek Wikipedista“ zatím dávají přednost revertům. To ale skutečně není moje chyba. děkuji za pochopení.-2A00:1028:83BE:4392:EDD6:8BF1:54BD:A98 29. 12. 2017, 02:21 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Dodatek: Já jsem ochoten diskutovat - a dodat případně i další prameny - ale wikipedisté „Silesianus“ a „Marek Wikipedista“ zatím neprojevili ochotu diskutovat, a jsou to tedy spíše oni kdo se soustředili - z nějaých blíže neupřesněných důvodů, kromě toho, že „Silesianus“ subjektivně považuje přesný název za „matoucí“ - na revertování názvu státu.-2A00:1028:83BE:4392:35F7:D621:6AA9:8675 13. 1. 2018, 16:49 (CET)Odpovědět[odpovědět]