Bloomova taxonomie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Graficky znázorněná Bloomova taxonomie

Taxonomie výchovných cílů (často nazývána Bloomova taxonomie), je hodnocení rozdílných cílů a dovedností, které nastavili učitelé pro studenty (vzdělávací cíle). Taxonomie byla navržena v roce 1956 Benjaminem Bloomem, výchovným psychologem na Univerzitě v Chicagu. Dělí vzdělávací cíle do tří okruhů: emocionální, senzomotorický a vzdělávací. Stejně jako jiné taxonomie, je Bloomova strukturovaná, což znamená, že učení se na vyšší úrovni je závislé na vědomostech a schopnostech na nižší úrovni. Výhodou Bloomovy taxonomie je motivovat učitele zaměřit se na všechny tři okruhy, vytvořením více komparativní formy vzdělávání.

Mnohé posudky Bloomovy taxonomie zmiňují pouze vzdělávací okruh. Je zde ovšem o dost méně uváděná, revidovaná verze taxonomie, zveřejněná v roce 2001 pod jménem Taxonomie pro učení, vzdělávání a hodnocení (Anderson, Lorin W., Krathwohl, David R., Airasian, Peter W., Cruikshank, Kathleen A., Mayer, Richard E., Pintrich, Paul R., Raths, James a Wittrock, Merlin C.).

Emocionální okruh[editovat | editovat zdroj]

Dovednosti v emočním okruhu popisují cestu lidí k emocionální reakci a jejich schopnosti cítit bolest či radost jiné živoucí bytosti. Emocionální cíle se typicky zaměřují na uvědomění a vývoj postojů, citů a pocitů. Máme pět úrovní, kterými musíme projít od nejnižší až po nejvyšší:

Přijímání[editovat | editovat zdroj]

Nejnižší úroveň; student pasivně dává pozor. Bez této úrovně nemůže nastat další učení.

Opětování[editovat | editovat zdroj]

Student se aktivně podílí ve vzdělávacím procesu, nejenom jako reakce na podnět, student také reaguje nějakém okruhu.

Hodnocení[editovat | editovat zdroj]

Student přidává objektu hodnotu, jev či část informace.

Organizování[editovat | editovat zdroj]

Student dokáže dát dohromady odlišné hodnoty, informace a myšlenky a dokáže je zapracovat do svého vlastního schématu; porovnávání, propojování a propracovávání na to, co byl naučen.

Charakterizování[editovat | editovat zdroj]

Student drží jednotlivé hodnoty nebo domněnky, které mají vliv na jeho chování tak, že se stanou charakteristické.

Senzomotorický okruh[editovat | editovat zdroj]

Dovednosti v senzomotorickém okruhu popisují schopnosti fyziky manipulovat nástroje a pomůcky jako je ruka či kladivo. Senzomotorické cíle obvykle zaostřují na změně nebo rozvoji chování nebo dovedností. Bloom a jeho kolegové nikdy nevytvořili podkategorie pro dovednosti v senzomotorické okruhu, ale od té doby jiní učitelé vytvořili své vlastní senzomotorické taxonomie.

Vzdělávací okruh[editovat | editovat zdroj]

Dovednosti ve vzdělávacím okruhu se točí kolem znalostí, pochopení a hledání kontextu v jednotlivých tématech. Tradiční vzdělávací má sklon dávat důraz na dovednosti v tomto okruhu, částečně na cíle nižšího pořadí. Máme šest úrovní v taxonomii, jdoucí od v pořadí od nejnižší po tu nejvyšší:

Znalost[editovat | editovat zdroj]

Ukazuje zapamatování již probraných materiálů vyvoláváním faktů, časů, základních pojmů a odpovědí:

 • znalost specifik - terminologie, specifická fakta
 • znalost postupů a významů jednání se specifikami - obecné zásady, trendy a postupy, klasifikace a kategorie, kritéria a metodologie
 • znalost všeobecných a abstraktních prvků v prostoru - základy a zobecňování, teorie a struktury

Otázky typu: Co je...?

Pochopení[editovat | editovat zdroj]

Demonstrativní porozumění faktům a myšlenkám organizováním, porovnáváním, překládáním, interpretováním, vysvětlováním a uvádějící hlavní myšlenky

 • Překlad
 • Interpretace
 • Vyvození

Otázky typu: Jak bys srovnal a porovnal...?

Aplikace[editovat | editovat zdroj]

Užití nové znalosti. Řešení problémů do nových situací připuštěním druhotných znalostí, faktů, technik a pravidel v jiném užití

Otázky typu: Můžeš utřídit_____k demonstraci...?

Analýza[editovat | editovat zdroj]

Zkoušení a rozebírání informací v části identifikováním příčin a důsledků. Tvorba závěrů a nacházení důkazů k podpoře generalizace

 • Rozbor částí
 • Rozbor vztahů
 • Rozbor organizačních principů

Otázky typu: Jak byste zařadili...?

Syntéza[editovat | editovat zdroj]

Sestavování informací dohromady v různých možnostech kombinováním částí do nových vzorců a navrhování alternativních řešení

 • Tvorba unikátní komunikace
 • Tvorba plánu nebo navrhnout sadu činností
 • Odvozování sad abstraktních vztahů

Otázky typu: Můžeš předpovědět výsledek?

Hodnocení[editovat | editovat zdroj]

Prezentovat a obhajovat názory děláním rozhodnutí o informacích, validitě nápadů nebo kvality práce založené na sadě kritérií

 • Rozhodnutí v náležitostech interních důkazů
 • Rozhodnutí v náležitostech externích kritérií
Otázky typu: "Souhlasíš s...?"

Upravená pojetí[editovat | editovat zdroj]

Někteří kritici Bloomovy taxonomie (vzdělávacího okruhu) uznávají existenci těchto šesti kategorií, ale otázkou je existence následného systematického propojení (Paul, R. (1993)). Kritické myšlení: Co každý potřebuje k přežití v náhle se měnící se světě ((3. úprava) Rohnert Park, Kalifornie: Sonomská státní univerzita žurnalistiky). Rovněž opravená verze Bloomovy taxonomie přemístila Syntézu na vyšší úroveň než Hodnocení. Některé úvahy tří nejnižších úrovní jako systematicky uspořádaných, ale tři vyšší úrovně jako paralelní. Jiní říkají, že občas je lepší přesunout Aplikaci před uvozující Pochopení. Toto přemýšlení se zdá propojené do metod Problémového vyučování.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Taxonomy_of_Educational_Objectives na anglické Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]