Přeskočit na obsah

Běloruská latinka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Běloruská latinka (лацінка, łacinka) – běloruská varianta latinky přizpůsobená k zapisování běloruštiny.

Běloruská latinka byla vybudována na základech latinky používané za Polsko-litevské unie s dodatkem diakritických znaků původem z českého jazyka a písmena ŭ.

Ukazatel v Minsku
Školní příručka autorství Branisłava Taraškeviče vydaná ve Vilniusu 1931
Kniha vydaná ve Vilniusu v roce 1911

Po rozpadu Sovětského svazu a získání nezávislosti Běloruska byly započaty práce nad obnovením zápisu běloruštiny latinkou, avšak v praxi je používána jen zřídka. Používají ji například lidé zkoncentrovaní kolem týdeníku Naša Niva, časopisu Arche, a také kapela N.R.M. – většina názvů jejich alb a skladeb je zapsána právě latinkou.

Transkripce běloruské cyrilice na latinku[editovat | editovat zdroj]

Samohlásky
Cyrilice na začátku slova; po samohlásce po souhlásce po měkkém znaku; po apostrofu po souhlásce л
а a a - a
э e e - e
і i i ji i
о o o - o
у u u - u
ы - y - y
я ja ia ja a
е je ie je e
ё jo io jo o
ю ju iu ju u
Souhlásky
Cyrilice Normálně před ь; před: п, б, в, ф, м, с, з, ц, дз, л, н + я, е, ё, ю, ь
б b b
в v v
г h, ve slovech cizího původu g h, ve slovech cizího původu g
д d -
ж ž -
з z ź
й j j
к k k
л ł l (také před і)
м m m
н n ń
п p p
р r -
с s ś
т t -
ў ǔ ǔ
ф f f
х ch ch
ц c ć
ч č -
ш š -
ь - -
' - -

Literární příklad[editovat | editovat zdroj]

Verš Natallie Arseňněvy – "Mahutny Boža"

Cyrilice:

Магутны Божа

Магутны Божа, ўладар сусьветаў,
Вялікіх сонцаў і сэрц малых!
Над Беларусяй ціхай і ветлай
Рассып праменьні свае хвалы.
Дай спору ў працы штодзённай шэрай,
На лусту хлебу, на родны край,
Павагу, сілу і веліч веры
У нашу праўду, у прышласьць - дай!
Дай урадлівасьць жытнёвым нівам,
Учынкам нашым пайшлі ўмалот!
Зрабі свабоднай, зрабі шчасьлівай
Краіну нашу і наш народ!
Latinka:

Mahutny Boža

Mahutny Boža, ŭładar suśvietaŭ,
Vialikich soncaŭ i serc małych!
Nad Biełarusiaj cichaj i vietłaj
Rassyp pramieńni svaje chvały.
Daj sporu ŭ pracy štodzionnaj šeraj
Na łustu chlebu, na rodny kraj,
Pavahu, siłu i vielič viery
U našu praŭdu, u pryšłaść – daj!
Daj uradlivaść žytniovym nivam,
Učynkam našym pajšli ŭmałot!
Zrabi svabodnaj, zrabi ščaślivaj
Krainu našu i naš narod!

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]