Apgar skóre

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Novorozené dítě na váze
Virginia Apgarová při vyšetřování novorozence

Apgar skóre, Skóre Apgarové,[1] Skóre podle Apgarové[2] nebo Apgar test je označení pro mezinárodně užívaný bodovací systém používaný k orientačnímu posouzení zdravotního stavu novorozence bezprostředně po narození. Vyjadřuje se třemi čísly v rozpětí od nuly do desítky (například 9 – 10 – 10), které jsou součtem hodnot zjištěných v první, páté a desáté minutě života dítěte. Každé ze sledovaných kritérií (puls, dech, svalové napětí, reakce na podráždění a zabarvení kůže) novorozence je ohodnoceno nulou až dvěma body. Čím nižší hodnoty, tím méně příznivý je stav dítěte.

Za standardní stav se považuje Apgar skóre mezi 8 až 10 body. Čím nižší je součet bodů, tím více je ohrožen život dítěte. Novorozenec s méně než 5 body bude vyžadovat okamžitou lékařskou péči. Novorozenec s hodnocením mezi 5 a 7 body rovněž vyžaduje péči, která však nemusí být tak naléhavá. Stav novorozence krátce po jeho narození se jeví jako klíčová záležitost a Apgar skóre představuje objektivní souhrn atributů, na základě kterých se dá poměrně přesně posoudit aktuální stav novorozence. Ten se ovšem může rychle měnit a Apgar skóre stanovené po narození nemusí mít na další vývoj dítěte žádný vliv.

Apgar test je pojmenován podle americké lékařky Virginie Apgarové, která ho v roce 1952 vypracovala a o rok později publikovala. Od té doby se rychle rozšířil a stal se běžnou součástí neonatologie. Název testu nezavedla sama Virginia Apgarová, nýbrž teprve v roce 1963, tedy deset let po jeho publikaci, americký pediatr Joseph Butterfield, když ho použil v několika článcích, které k této problematice publikoval.

Tabulka po určení skóre Apgarové
Barva kůže Pulz Dýchání Tonus, aktivia Reakce na podráždění
+2 Růžová Nad 100/min Silný křik Aktivní pohyby Kašel
+1 Akrocyanóza Pod 100/min Nepravidelné Slabá flexe končetin Stažení obličeje
+0 Bledá, nebo namodralá Pod 60/min Žádné Bez pohybu Žádné

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. KÁŠ, Svatopluk. Malý slovník jmen lékařů a vědců, jejichž jména jsou spojena s názvy nervových chorob, syndromů, příznaků či částmi nervového systému (část I.). S. 291–294. Neurologie pro praxi [online]. 2006 [cit. 2021-08-13]. Čís. 5, s. 291–294. Dostupné online. 
  2. JEŽOVÁ, Marta; FEIT, Josef. Atlas patologie novorozence: Skóre podle Apgarové [online]. Masarykova univerzita [cit. 2021-08-13]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]