Přeskočit na obsah

ATEX

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Směrnice EU
Předpis státu
Evropská unieEvropská unie Evropská unie
Druh předpisuSměrnice Evropské unie
Číslo předpisu2014/34/EU
Obvyklá zkratkaATEX 2014/34/EU
Údaje
AutorEvropský parlament a Rada
Schváleno26. února 2014
Účinnost20. dubna 2016
Oblast úpravy
Zařízení určená k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Směrnice EU
Předpis státu
Evropská unieEvropská unie Evropská unie
Druh předpisuSměrnice Evropské unie
Číslo předpisu94/9/ES
Obvyklá zkratkaATEX 94/9/EC
Údaje
AutorEvropský parlament a Rada
Schváleno23. března 1994
Oblast úpravy
Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Směrnice EU
Předpis státu
Evropská unieEvropská unie Evropská unie
Druh předpisuSměrnice Evropské unie
Číslo předpisu99/92/EC
Obvyklá zkratkaATEX 99/92/EC resp. ATEX 137
Údaje
AutorEvropský parlament a Rada
Platnost30. června 2003
Oblast úpravy
Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí

ATEX 94/9/ES a ATEX 2014/34/EU jsou Směrnice Evropské unie, jejichž zaměření je naznačeno v InfoBoxes na této stránce.

Tyto směrnice jsou právním předpisem o prodeji zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) a jejich uvádění do provozu. Jedná se o prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit.

Vztahují se na celou řadu výrobků, mimo jiné na zařízení používaná na pevných pobřežních plošinách pro těžbu ropy a plynu, v petrochemických závodech, dolech, mlýnech na mouku (částečky mouky ve vzduchu jsou vysoce hořlavé) a na další oblasti v prostředí s nebezpečím výbuchu.

ATEX 99/92/EC[editovat | editovat zdroj]

je směrnice EU, která se týká minimálních požadavků na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí.  Zkratka ATEX má původ v názvu "Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles"

Značka pro zařízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Značení[editovat | editovat zdroj]

ukázka štítku na převodovce siemens určené do výbušného prostředí

Značka ATEX na elektrických komponentech či zařízeních musí obsahovat: značku CE, 4místné číslo Notifikovaného orgánu, který provedl certifikaci výrobku, symbol Ex v šestihranu, skupinu zařízení, kategorii zařízení, typ výbušné atmosféry, elektrická zařízení pak typ ochrany a kategorii zařízení dle technické normy a dále teplotní třídu nebo číselný údaj o maximální povrchové teplotě ve stupních Celsia.

0102 II 2 GD EEx demb IIC T6

Zkušebna[editovat | editovat zdroj]

Číslo notifikované osoby
1026 FTZÚ - Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava - Radvanice, CZ
0102 Physikalisch - Technische Bundesanstalt PTB, Germany
0158 EXAM BBG Prüf- un Zertifizier GmbH (formerly DMT), Germany

Skupiny zařízení[editovat | editovat zdroj]

Skupina zařízení
I pro podzemní doly s výskytem metanu
II pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly

Kategorie prostředí[editovat | editovat zdroj]

Kategorie Plyn (G) Prach (D)
1 Zona 0 Zona 20
2 Zona 1 Zona 21
3 Zona 2 Zona 22
Plyn
Zóna 0 prostor, ve kterém je výbušná plynná atmosféra přítomna trvale, po dlouhé časové období nebo často
Zóna 1 prostor, ve kterém může vzniknout výbušná plynná atmosféra za normálního provozu
Zóna 2 prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné plynné atmosféry za normálního provozu a pokud výbušná atmosféra vznikne, je pravděpodobné, že k tomu bude docházet pouze zřídka a výbušná plynná atmosféra bude přítomna pouze krátké časové období
Prach
Zóna 20 prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale, po dlouhé časové období nebo často
Zóna 21 prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu vznikat příležitostně v normálním provozu
Zóna 22 prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu za normálního provozu a pokud vznikne, je přítomna pouze po krátké časové období
Kategorie 1

(Zona 0) EPL Ga

Jiskrová bezpečnost Ex ia IIC
Kategorie 2

(Zona 1) EPL Gb

Jiskrová bezpečnost Ex ia IIC

Pevný závěr Ex d IIC

Kategorie 3

(Zona 2) EPL Gc

Jiskřící zařízení s ochrannými kontakty Ex nC IIC

Omezení energie Ex nL IIC

Skupiny výbušnosti[editovat | editovat zdroj]

IIA metan, etan, benzen, propan, butan, aceton
IIB etylen, sirovodík
IIC vodík, acetylen, sirouhlík

Teplotní třídy[editovat | editovat zdroj]

Teplotní třída Maximální povrchová teplota Max. přípustná povrchová teplota pro trvale horké povrchy
T1 ≤ 450 °C 440 °C
T2 ≤ 300 °C 290 °C
T3 ≤ 200 °C 195 °C
T4 ≤ 135 °C 130 °C
T5 ≤ 100 °C 95 °C
T6 ≤ 85 °C 80 °C

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Certifikaci zařízení provádí například Fyzikálně-technický zkušební ústav, s.p. (notifikovaný orgán č. 1026).