Přeskočit na obsah

Šablona:Seznam řad

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dokumentace   [Zobrazit] [Editovat] [historie] [vyprázdnit paměť]
S touto šablonou lze experimentovat pomocí připraveného pískoviště a testovacích případů.

Šablona slouží k tvorbě úvodních přehledů sérií k seznamům dílů televizních seriálů.

Vytváří řádek tabulky, k fungování však potřebuje ještě záhlaví a ukončení tabulky, které je možno vkládat přímo jako tabulku nebo využít šablony {{Seznam řad/tabulka}} (podrobněji níže).

Použití[editovat zdroj]

Úplný záznam:

{{Seznam řad
 | seznam     = 
 | řada      = 
 | řada2      = 
 | kotva      = 
 | díly      = 
 | premiérováno  = 
 | premiérováno od = 
 | premiérováno do = 
 | alternativní  = 
 | alternativní od = 
 | alternativní do = 
 | volitelný1   = 
 | volitelný2   = 
 | česky      = 
 | česky od    = 
 | česky do    = 
 | volitelný3   = 
 | volitelný4   = 
 | souhrn     = 
}}

Obvyklý stručný záznam:

{{Seznam řad
 | řada      = 
 | kotva      = 
 | díly      = 
 | premiérováno od = 
 | premiérováno do = 
 | česky od    = 
 | česky do    = 
}}

Parametry[editovat zdroj]

Parametry Seznamu řad a základní instrukce
Název parametru Typ Popis Doporučené hodnoty
řada volitelný a žádoucí Číslo představující pořadí řady (série, sezóny), uváděné ve formě 1 nebo 01 atd. Vytváří také kotvu s prefixem "se" a jednomístná čísla v ní doplní o počáteční nulu: např. "[[Seznam řad#se01]]". I kvůli tomu je žádoucí nepoužívat žádné formátovací znaky. číslo – bez pořadové tečky
řada2 volitelný Druhý sloupec pro číslování řad, užitečný zejména v případech, kdy byly při pozdějších uvedeních nebo vydáních na DVD apod. nově kombinovány. číslo
kotva volitelný Tzv. kotva ve formě nadpisu, na který má vést odkaz z pořadové číslice řady v prvním sloupci. Není-li vyplněn, odkazuje na kotvu se-rada s číslem řady dle parametru řada, který se vyskytuje – je-li správně vyplněn – v záhlaví příslušné tabulky {{Seznam dílů/tabulka}}. neformátovaný text
díly povinný Celkový počet dílů (epizod) v řadě. U řad, jejichž premiérové uvedení teprve probíhá, se uvádí celkový počet (ohlášených) dílů bez ohledu na to, kolik jich bylo už odvysíláno. číslo, může obsahovat i poznámku nebo řádkovou referenci
premiérováno od volitelný Datum prvního uvedení prvního dílu v televizi (nebo datum plánovaného uvedení). Jedná se o premiéru v zemi původu nebo na původní televizní stanici. U zahraničních seriálů se pro českou premiéru používá samostatný parametr. Vkládejte pomocí šablony jako např. {{dts|2003|9|14}}. U teprve plánovaných uvedení dbejte na dodržování ověřitelnosti přidáním řádkové reference. Je-li řádně zdrojováno v následujícím seznamu dílů, není nutno duplikovat referenci zde. datum s využitím {{dts}}, může obsahovat i poznámku/referenci
premiérováno do volitelný Datum prvního uvedení posledního dílu v televizi (nebo datum plánovaného uvedení). Jedná se o premiéru v zemi původu nebo na původní televizní stanici. U zahraničních seriálů se pro českou premiéru používá samostatný parametr. Vkládejte pomocí šablony jako např. {{dts|2003|9|14}}. U teprve plánovaných uvedení dbejte na dodržování ověřitelnosti přidáním řádkové reference. Je-li řádně zdrojováno v následujícím seznamu epizod, není nutno duplikovat referenci zde.
premiérováno volitelný Datum prvního uvedení jednoho dílu v televizi (nebo datum plánovaného uvedení). Jde o náhradu za parametry premiérováno od/do např. pro uvedení speciálních dílů v samostatné sekci.
alternativní od volitelný Další významné datum uvedení prvního dílu, např. koprodukční premiéra, vydávání na DVD apod. Velmi pravděpodobně bude vyžadovat zpřesnění v záhlaví tabulky.
alternativní do volitelný Další významné datum uvedení posledního dílu, např. koprodukční premiéra, vydávání na DVD apod. Velmi pravděpodobně bude vyžadovat zpřesnění v záhlaví tabulky.
alternativní volitelný Další významné datum uvedení jednoho dílu. Jde o náhradu za parametry alternativní od/do např. pro uvedení speciálních dílů v samostatné sekci.
volitelný1 volitelný Obecný parametr využitelný pro specifické potřeby různých seznamů. Význam a obsah je pak definován v záhlaví tabulky. Lze uvádět třeba režiséry a scenáristy, pokud se v různých řadách seriálu liší, ale přitom zůstávají jednotní vždy pro celou řadu (aby se nemuseli opakovat v následujícím seznamu jednotlivých dílů). Případně se dá použít údaj o datu jednorázového vydání celé řady na DVD apod. wikitext, může obsahovat i vnitřní odkazy
volitelný2 volitelný Obecný parametr využitelný pro specifické potřeby různých seznamů. Význam a obsah je pak definován v záhlaví tabulky.
česky od volitelný Datum prvního uvedení prvního dílu v některé z českých televizí, resp. v českém jazyce (nebo datum plánovaného uvedení). Vkládejte pomocí šablony jako např. {{dts|2003|9|14}}. U teprve plánovaných uvedení dbejte na dodržování ověřitelnosti přidáním řádkové reference. Je-li řádně zdrojováno v následujícím seznamu dílů, není nutno duplikovat referenci zde. datum s využitím {{dts}}, může obsahovat i poznámku/referenci
česky do volitelný Datum prvního uvedení posledního dílu v některé z českých televizí, resp. v českém jazyce (nebo datum plánovaného uvedení). Vkládejte pomocí šablony jako např. {{dts|2003|9|14}}. U teprve plánovaných uvedení dbejte na dodržování ověřitelnosti přidáním řádkové reference. Je-li řádně zdrojováno v následujícím seznamu epizod, není nutno duplikovat referenci zde.
česky volitelný Datum prvního uvedení jednoho dílu v některé z českých televizí. Jde o náhradu za parametry česky od/do např. pro uvedení speciálních dílů v samostatné sekci.
volitelný3 volitelný Obecný parametr využitelný pro specifické potřeby různých seznamů. Význam a obsah je pak definován v záhlaví tabulky. wikitext, může obsahovat i vnitřní odkazy
volitelný4 volitelný Obecný parametr využitelný pro specifické potřeby různých seznamů. Význam a obsah je pak definován v záhlaví tabulky.
souhrn volitelný Stručný souhrn celé řady, jejího děje. Rozsah může být 100–200 slov. V žádném případě však nevkládejte texty kopírované odjinud, které by porušovaly autorská práva. Ponecháte-li parametr prázdný, příslušný řádek v tabulce se u této série vůbec nezobrazí.
seznam
(nebo první nepojmenovaný)
při transkluzi povinný Název článku se seznamem, z něhož se transkluduje (přenáší) šablona do hlavního článku s pomocí <onlyinclude></onlyinclude>. Zadává se vždy bez jmenného prostoru a bez odkazových závorek [[]]. prostý, neformátovaný text

Přehled řad v hlavním článku[editovat zdroj]

Aby se nemusely udržovat vedle sebe duplicitní tabulky s přehledem řad v seznamu dílu i v hlavním článku o seriálu, ze seznamu dílů se tabulka transkluduje (přenese) do hlavního článku pomocí kódu {{:}}. Doporučuje se před seznamem použít i šablonu {{podrobně}} odkazující na článek se seznamem dílů.

V hlavním článku o seriálu
== Seznam dílů ==
{{podrobně|Seznam dílů seriálu American Horror Story}}
{{:Seznam dílů seriálu American Horror Story‎‎}}
<!-- Chcete-li upravit přehled řad v této sekci, musíte editovat výše jmenovaný článek. -->

Povšimněte si dvojtečky před názvem článku ve složených závorkách. Ta je nutná, aby se do stránky přenesl článek (resp. jeho část). Jinak by vznikl jen červený odkaz na neexistující šablonu.

V seznamu dílů
== Přehled řad ==
<!-- Při úpravách následující sekce pamatujte, že se její obsah přenáší i do hlavního článku o seriálu. 
--><onlyinclude>{{Seznam řad/tabulka
| řada =
| díly =
| premiérováno = Premiéra v USA
| premiérováno od =
| premiérováno do =
| česky =
| česky od =
| česky do =
| řady =
{{Seznam řad|Seznam dílů seriálu American Horror Story
| řada = 1
| kotva = První řada (2011)
| díly = 12
| premiérováno od = {{dts|2011|10|5}}
| premiérováno do = {{dts|2011|12|21}}
| česky od = {{dts|2013|6|9}}
| česky do = {{dts|2013|8|25}}
}}
{{Seznam řad|Seznam dílů seriálu American Horror Story
| řada = 2
| kotva = Druhá řada (2012–2013)
| díly = 13
| premiérováno od = {{dts|2012|10|17}}
| premiérováno do = {{dts|2013|1|23}}
| česky od = {{dts|2014|2|2}}
| česky do = {{dts|2014|4|27}}
}}
}}</onlyinclude>

V hlavním článku o seriálu se pak zobrazí tentýž obsah sekce Přehled řad jako v seznamu dílů.

Záhlaví tabulky[editovat zdroj]

Pro záhlaví tabulky je možno použít {{Seznam řad/tabulka}}. Tato šablona může kromě parametrů kotva a souhrn dostat všechny parametry jako hlavní šablona {{Seznam řad}}, hodnoty těchto parametrů pak představují nadpisy k jednotlivým sloupcům. Pokud hodnotu parametru nevyplníte sloupec se zobrazí s implicitní hodnotou (parametry začínající volitelný vyplnění vyžadují). Pokud parametr nepoužijete, zmíněný sloupec se ani nezobrazí.

Krom těchto parametrů je možno ještě použít parametry premiérováno, volitelný1-2, česky a volitelný3-4. Parametr premiérováno představuje společný nadpis ke sloupcům premiérováno od a premiérováno do (typickým příkladem může být např. nastavení premiérováno na Premiéra v USA a nechání premiérováno od a premiérováno do na implicitních hodnotách, tedy První díl a Poslední díl). Analogicky fungují parametry alternativní a česky. Obdobný účel mají parametry volitelný1-2 a volitelný3-4, které představují nadpisy k příslušným volitelným parametrům.

Parametr řady, který se doporučuje zadávat jako poslední, očekává seznam řad zadaný šablonami {{Seznam řad}}.

Barevnost[editovat zdroj]

Volba barvy probíhá prostřednictvím {{Seznam dílů/barva}} v souladu s šablonou {{Seznam dílů}} a zejména {{Seznam dílů/tabulka}}.

Příklad[editovat zdroj]

Seznam dílů seriálu American Horror Story
{{Seznam řad/tabulka
| řada =
| díly =
| premiérováno = Premiéra v USA
| premiérováno od =
| premiérováno do =
| česky =
| česky od =
| česky do =
| řady =
{{Seznam řad
| řada = 1
| kotva = První řada (2011)
| díly = 12
| premiérováno od = {{dts|2011|10|5}}
| premiérováno do = {{dts|2011|12|21}}
| česky od = {{dts|2013|6|9}}
| česky do = {{dts|2013|8|25}}
}}
{{Seznam řad
| řada = 2
| kotva = Druhá řada (2012–2013)
| díly = 13
| premiérováno od = {{dts|2012|10|17}}
| premiérováno do = {{dts|2013|1|23}}
| česky od = {{dts|2014|2|2}}
| česky do = {{dts|2014|4|27}}
}}
}}
ŘadaDílyPremiéra v USAPremiéra v ČR
První dílPoslední dílPrvní dílPoslední díl
1 1220111005a5. října 201120111221a21. prosince 201120130609a9. června 201320130825a25. srpna 2013
2 1320121017a17. října 201220130123a23. ledna 201320140202a2. února 201420140427a27. dubna 2014
3 1320131009a9. října 201320140129a29. ledna 2014bude oznámenobude oznámeno
4 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
5 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
6 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
7 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
8 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
9 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
10 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
11 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
12 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
13 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
14 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
15 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
16 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
17 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
18 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
19 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno
20 ?bude oznámenobude oznámenobude oznámenobude oznámeno

Působí-li v složitějších případech standardní šablona záhlaví potíže, lze použít klasickou tabulku. Řádek, který by vyžadoval jiné než standardní řešení pomocí šablony, lze také nahradit obvyklým zápisem wikitabulky. Může se to hodit v případech, kdy jsou klasické řady seriálu doplněné speciálními díly nebo filmy. Např.

{| class="wikitable"
|-
! rowspan="2" | Řada
! rowspan="2" | Díly
! colspan="2" | Premiéra v USA
! colspan="2" | Premiéra v ČR
|-
! První díl
! Poslední díl
! První díl
! Poslední díl
{{š|Seznam řad}}
|- align="center"
! colspan="2" | ''Seriál ve filmu''
| colspan="2" | {{dts|||}}
| colspan="2" | {{dts|||}}
|}

Související[editovat zdroj]

Data šablony[editovat zdroj]

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Seznam řad

Bez popisu.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku.

ParametrPopisTypStav
Nebyly uvedeny žádné parametry