Čtenářská gramotnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Čtenářská gramotnost – porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti. Definice čtenářské gramotnosti se často měnila, ani ta momentální pravděpodobně není konečná. Tato čtenářská (užívá se také literární, textová, dokumentová) gramotnost je součástí celku funkční gramotnosti (jinde také informační gramotnosti).

Čtenářská gramotnost jako součást funkční gramotnosti[editovat | editovat zdroj]

Funkční gramotnost = literární gramotnost + dokumentová gramotnost + numerická gramotnost + jazyková gramotnost[editovat | editovat zdroj]

 • textová gramotnost (prose literacy): představuje vědomosti a dovednosti potřebné k porozumění a využívání informací v souvislých textech jako jsou úvodníky novin, zprávy, komentáře a jiné podobné texty;
 • dokumentová gramotnost (document literacy): zahrnuje vědomosti a dovednosti potřebné pro vyhledávání a používání informací v různých typech nesouvislých nebo krátkých, ale bohatě strukturovaných textech, např. formulářích, jízdních řádech, mapách, nálepkách na výrobcích, pokynech, návodech, oznámeních, diagramech, schématech či reklamních prospektech;
 • numerická gramotnost (numeracy): reprezentují ji vědomosti a dovednosti potřebné na uskutečnění operací s číselnými údaji, které jsou v textu a v dokumentech, např. v tabulkách, grafech, účtech, bankovních formulářích, objednávkách zboží podle katalogu, oznámeních banky o úrocích z vkladu a podobně;
 • jazyková gramotnost: schopnost dorozumět se v cizím jazyce

Etapy rozvoje funkční gramotnosti[editovat | editovat zdroj]

 • etapa spontánní gramotnosti
 • etapa elementární gramotnosti
 • etapa základní (bázové) gramotnosti
 • etapa rozvinuté základní (bázové) gramotnosti
 • etapa funkční gramotnosti[1]

Roviny vzájemně se prolínající[editovat | editovat zdroj]

 • Vztah ke čtení – kdy mezi potěšením z četby a čtenářskou gramotností je přímá úměra;
 • Doslovné porozumění – dovednost dekódovat psaný text a na základě vlastních zkušeností budovat doslovné pochopení psaného textu;
 • Vysuzování – čtenářsky gramotný člověk musí být schopen z různých hledisek kriticky hodnotit čtený text a sledovat plynule záměr autora. Musí být schopen vyvodit závěry;
 • Metakognice – dovednost a návyk seberegulace, tj. dovednost reflektovat záměr vlastního čtení. Na základě druhu a obtížnosti textu zvolit strategie čtení vedoucí ke zlepšení pochopení čteného textu;
 • Sdílení – čtenářsky gramotný člověk je schopen sdílet vlastní zážitky s dalšími čtenáři, všímá si shod a nesrovnalostí a přemýšlí o nich;
 • Aplikace – využívá četbu k vlastnímu rozvoji a zúročuje ji v běžném životě.[2]

Postupy získávání čtenářské gramotnosti[editovat | editovat zdroj]

Čtenářská gramotnost z hlediska postupů získává pomocí:

 • Obecného porozumění – čtenář o textu uvažuje jako o celku, má za úkol vystihnout hlavní myšlenku textu, vysvětlit jeho účel.
 • Získávání informací – čtenář vyhledává v textu požadovanou informaci.
 • Vytvoření interpretace – čtenář zobecňuje své prvotní dojmy a zpracovává informace logickým způsobem.
 • Posouzení obsahu textu – čtenář porovnává informace nacházející se v textu s informacemi z jiných zdrojů a umí obhájit vlastní názor.
 • Posouzení formy textu – čtenář hodnotí kvalitu napsaného textu, posuzuje stavbu textu, žánr či jazyk autora.
 • Metakognice – dovednost a návyk seberegulace, sledovat a vyhodnocovat vlastní porozumění textu.[3]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Doležalová, J. Jak spolu souvisí čtenářská gramotnost a čtení. In Kasáčová, B.; Ďurošová, E.; Cabanová, M. Škola - edukácia - príprava učitela III. Banská Bystrica: PF UMB, 2006. s. 82-87. ISBN 80-8083-234-X.
 2. ŠLAPAL, Miloš; KOŠŤÁLOVÁ, Hana. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. 1. vyd. Nový Jičín: KVIC, 2012. 144 s. ISBN 978-80-905036-8-7. S. 10–14. 
 3. ALTMANOVÁ, Jitka; HAUSENBLAS, Ondřej. Čtenářská gramotnost ve výuce. 1.. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. 65 s. ISBN 978-80-87000-71-7. S. 8.