Zploštění

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Další významy jsou uvedeny na stránce Zploštění (rozcestník).

Zploštění je odchylka rotačního elipsoidu od kulového tvaru zmenšením poloměru ve směru osy rotace vzhledem k poloměru v rovině rovníku.

Matematicky lze zploštění vyjádřit vztahem:

kde a je poloměr v rovníkové rovině a b je polární poloměr.

Zploštění planet nebo jiných vesmírných těles je důsledkem jejich rotace. Míra zploštění vesmírného tělesa závisí na vztahu přitažlivosti tělesa a odstředivé síly. Zploštění je ovlivněno velikostí a hustotou tělesa, jeho elasticitou a rychlostí jeho rotace.