Wikipedista:MarecekSvoboda/Pískoviště

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Číselné klávesy[editovat | editovat zdroj]

Při počítání použijeme tyto číselné klávesy pro zadávání čísel. V této skupině klíčů se nacházejí symboly týkající se výpočtů, jako jsou symboly sčítání, odčítání, násobení a dělení. Klávesa enter v tomto klíči označuje znaménko rovnosti.

Osvětlení[editovat | editovat zdroj]

Keyboards and keypads may be illuminated from inside, especially on equipment for mobile use. Illumination facilitates the use of the keyboard or keypad in dark environments. Some gaming keyboards have lighted keys, to make it easier for gamers to find command keys while playing in a dark room. Some keyboards may have small LED lights in a few important function keys, to remind users that the function is activated (see photo). Klávesnice mohou být osvětleny zevnitř, zejména na zařízení pro mobilní použití. Osvětlení usnadňuje používání klávesnice nebo klávesnice v tmavém prostředí. Některé herní klávesnice mají osvětlené klávesy, které usnadňují hráčům najít příkazové klávesy při hraní v temné místnosti. Některé klávesnice mohou mít malé LED kontrolky v několika důležitých funkčních klávesách, aby uživatelům připomněli, že je funkce aktivována (viz foto).