Wikipedista:CZTRADER

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přístupy pro obchodování podkladových aktiv pomocí binární opce

Analýzy finančních trhů[editovat | editovat zdroj]

Na finančních trzích můžeme využít dva základní přístupy pro forexové obchodování či obchodování binární opce. V první řadě se jedná o technickou analýzu zvoleného akciového, komoditního, indexového či měnového podkladového aktiva. Při této analýze využíváme různorodých indikačních a verifikačních nástrojů, které při vhodné kombinaci se silnými cenovými úrovněmi mohou posloužit jako místa cenových průrazů na trhu či místa cenového odrazu vhodných pro korekční obchodování. Druhým přístupem je fundamentální analýza, která je založena na sledování důležitých ekonomických zpráv, které mohou ovlivnit vývoj sledovaného podkladového aktiva. Podrobnější popis naleznete v kategoriích níže.

Technická analýza[editovat | editovat zdroj]

Indikační a verifikační analýza založená na využití pomocných technických nástrojů, umožňuje vyhledávat na sledovaném finančním trhu zajímavé momenty pro obchodování. V prvním případě to mohou být cenové patterny (vzory), které svým typickým chováním určují možné investiční vstupy na trh. Na tuto problematiku navazují i další možnosti, jak využít harmonického či opakovatelného chování ceny na trhu. Především je to využití tzv. harmonických patternů, které podobně jako cenové patterny, využívají vysledovaného chování ceny na trhu podmíněného splněním definovaných podmínek pro daný harmonický pattern. Zakladatelem obchodování s harmonickými patterny je J. M. Hurst, který ve svých obchodních kurzech publikovaných v roce 1970, definoval základní patterny, které společně s Fibonacciho úrovněmi definují místa na trhu, kde lze očekávat body cenového obratu. Velká studnice materiálů, které se zabývají využitím právě cenových patternů s harmonickou strukturou je uvedena na webových stránkách Harmonic Trader. Přehledný popis základních harmonických patternů naleznete v sekci druhy patternů. Popis software, kde lze technickou analýzu realizovat naleznete v sekci Obchodní software.

Fundamentální analýza[editovat | editovat zdroj]

Tento druh analýzy umožňuje obchodníkovi analyzovat situaci na finančním trhu pomocí ekonomických situací, které souvisí s vývojem sledovaného podkladového aktiva. Hlavní události, které sledujeme jsou přehledně shrnuty níže. Vyhlašování důležitých ekonomických zpráv má obvykle větší vliv na akciové trhy, zde se jedná obvykle o ovlivnění dlouhodobějšího vývoje ceny. Měnové páry obvykle reagují na vyhlášení ekonomických zpráv podstatně rychleji, můžeme tedy očekávat prudké posílení či oslabení měny na základě jedné či více aktuálně zveřejněných ekonomických zpráv. 

Příklady ukazatelů ceny:

V první skupině lze uvést úrokové sazby. Výše úrokových sazeb nám v podstatě určuje cenu dluhopisů a jejich nominální hodnotu na trhu. Základní informace lze získávat od důležitých finančních činitelů na trhu. Jsou to především zprávy ze stránek velkých centrálních bank: pro USA to je United States Federal Reserve  dále pro Japonsko je to Bank of Japan , můžeme tak logicky najít i pro Evropu Centrální evropskou banku .

Druhou skupinu tvoří ekonomické ukazatele vyspělých zemí. Zde nás bude především zajímat Hrubý národní produkt (GNP- The Gross National Produkt) a Hrubý domácí produkt (The Gross Domestic Product).

Další skupinu ukazatelů můžeme hledat v různých průmyslových odvětvích a ve stavebnictví. Zde se zaměřujeme především na objemy průmyslové výroby, plánované výhledy podniků do blízké budoucnosti (dostatek objednávek, zásoby výrobního materiálu, kapacity podniků a jejich využití apod.), bytové výstavby velkých developerů a jejich investice.

Ukazatelů je opravdu mnoho a je dobré se zaměřit např. na jednu skupinu, případně na související témata. Pokud např. sledujeme zaměstnanost velkých podniků, hledíme také na index mzdových nákladů, který nám řekne více o stavu podniku. Na první pohled např. podnik nepropouští v krizi zaměstnance a můžeme si mylně myslet, že se mu daří. Z indexu mzdových nákladů však můžeme, zjisti celkově snížené čtvrtletní výdaje na mzdy a je tedy zřejmé, že zaměstnavatel zareagoval na snížené zakázky podniku tím, že zaměstnance nepropustil, ale snížil jim mzdové ohodnocení v rámci zachování pracovních míst.

Všechny tyto aspekty fundamentální analýzy lze zahrnout do investiční analýzy a optimalizovat tak vstupy na trh. Praktické využití se jeví ovšem na delších časových úsecích v řádu několika hodin až dnů.

Obchodní software[editovat | editovat zdroj]

Pro obchodování binární opce, forexové obchodování, obchodování indexů či futures lze využít velmi známý nástroj Meta Trader, který umožňuje používat širokou škálu technických ukazatelů a indikátorů. Můžeme si rovněž vytvořit jednoduchou či komplexní strategii s využitím možností zpětného testování vytvořených šablon pro naše strategie. K dispozici máme knihovnu indikátorů dostupnou online přímo ze zdrojů knihoven Meta Traderu. Instalovat můžeme rovněž vlastní indikátory či externě nalezéné indikátory. Pro analýzu, úpravu či editaci indikátorů nám slouží vestavěně návrhové prostředí Meta Editor.

Druhy Patternů[editovat | editovat zdroj]

Pattern ABCD[editovat | editovat zdroj]

Jak již samotný název napovídá, jedná se o pattern charakteristický 4-mi hlavními body. Opět nás budou zajímat situace, kdy dojde k pohybu ceny v rámci některé ze silných Fibonacciho úrovní, tzv. primárních čísel. Tyto jsou celkem čtyři  0,618 –> 0,786 – >1,279 – >1,618. Základem tohoto patternu je pohyb ceny ve vyznačeném směru

Při býčím patternu se cena dostává z nejvyšší úrovně A do bodu Bzpětná korekce ceny do bodu C proběhne jen do Fibonacciho úrovně 61,8 anebo 78,6. Cena se tedy nevyšplhá zpět k Fibonacciho úrovni 100, za kterou je považována cena v bodě A. Následně cena pokračuje z bodu C do bodu D, který představuje další ze silných Fibonacciho úrovní a to konkrétně 127,0 anebo 161,8. V tomto případě se trh dostává do přeprodaného pásma a logicky tedy očekáváme obrat ceny na některé ze silných Fibonacciho úrovních. 

Při medvědím patternu se cena dostává z nejnižší úrovně A do bodu Bzpětná korekce ceny do bodu C proběhne jen do Fibonacciho úrovně 61,8 anebo 78,6. Cena se tedy nevyšplhá zpět k Fibonacciho úrovni 100, za kterou je považována cena v bodě A. Následně cena pokračuje z bodu C do bodu D, který představuje další ze silných Fibonacciho úrovní a to konkrétně 127,0 anebo 161,8. V tomto případě se trh dostává do překoupeného pásma a logicky tedy očekáváme obrat ceny na některé ze silných Fibonacciho úrovních. Podrobnosti v sekci deník binárníka 3, téma harmonické patterny2.

Pattern Butterfly - Gartley[editovat | editovat zdroj]

Pattern Gartley bývá velmi často označován číslovkou 222 vyjadřující stránku knihy, ve které byla zaznamenána první zmínka o této obchodní technice. Autorem knihy není nikdo jiný než samotný H. M. Gartley a samotná kniha nese název Profits in the Stock Market.

Tento pattern má rovněž svůj specifický tvar a odlišuje se tak od předchozích AB=CD patternů. Všimněte si začátku býčího patternu. Přímka XA představuje nejdelší část patternu a tudíž i nějvětší cenový pohyb na sledovaném trhu. Následuje zpětný pohyb (korekce) do bodu B. Tento bod nesmí na své úrovni nikdy klesnout pod počáteční úroveň bodu X. Další, opačná korekce, ovšem mnohem méně intenzivnější, následuje z bodu B do bodu C, kde bod C rovněž na své úrovni již nepřekoná bod A. Celý pattern je dokončen přechodem ceny z bodu C do bodu D, zde ovšem nesmí dojít k poklesu bodu D pod úroveň výchozího bodu X. Vidíme tedy zde podobnost s patterném AB=CD, ovšem zde využíváme i potvrzení od XD úrovně, kde je právě důležité utvoření silného Fibonacciho retracementu, resp. cena se při svém poklesu do bodu D nedostane pod úroveň X, ale zároveň se zastaví na významné vyšší úrovni vůči hladině X. Analogicky vše platí i pro medvědí pattern viz obrázek.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Gatheral, J. (2006). The volatility surface: a practitioner's guide (Vol. 357). John Wiley & Sons.
  • Robert Fischer, Jens Fischer. (2003). FischerCandlesticks Fibonacci and Chart Pattern Trading Tools. John Wiley & Sons.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]