Wikipedie:WikiProjekt Check Wikipedia/Translation

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
#########################
# metadata
#########################
 project=cswiki END
 category_001= [[Kategorie:WikiProjekty Wikipedie|Check Wikipedia]]
[[Kategorie:Údržba Wikipedie]] END

#########################
# start text
#########################

 start_text_cswiki=WikiProjekt '''Check Wikipedia''' pomáhá čistit syntax Wikipedie a hledat některé další chyby.
{{Zkratka názvu stránky|WP:WCW|WP:WPCW}}
 END
#########################
# description
#########################

 description_text_cswiki=

 END
#########################
# priority
#########################

 top_priority_script=Top priority END
 top_priority_cswiki=Vysoká priorita END
 middle_priority_script=Middle priority END
 middle_priority_cswiki=Střední priorita END
 lowest_priority_script=Lowest priority END
 lowest_priority_cswiki=Nízká priorita END

#########################
# error description
#########################
# -2 Error removed
# -1 Default
# 0 Error deactivated
# 1 Top priority
# 2 Middle priority
# 3 Lowest priority

#########################

 error_001_prio_cswiki=3 END
 error_001_head_cswiki=Šablona s prefixem END
 error_001_desc_cswiki=Článek obsahuje šablonu s nepotřebným slůvkem „šablona“, například {{Šablona:Infobox}}. END

 error_002_prio_cswiki=2 END
 error_002_head_cswiki=Špatná syntaxe tagu END
 error_002_desc_cswiki=Články obsahující tagy <br>, <center> nebo <small> s nesprávnou syntaxí. END

 error_002_anchor_templates_cswiki=
Kotva|1 END
 error_002_clear_all_cswiki={{Clear}} END
 error_002_clear_left_cswiki={{Clear|left}} END
 error_002_clear_right_cswiki={{Clear|right}} END

 error_003_prio_cswiki=2 END
 error_003_head_cswiki=Chybějící tag <references /> END
 error_003_desc_cswiki=V těchto článcích se vyskytuje tag <ref>, ale nikoli tag <references />. END
 error_003_templates_cswiki=
Reflist
Poznámky pod čarou
END

 error_004_prio_cswiki=2 END
 error_004_head_cswiki=Nalezen tag <a> END
 error_004_desc_cswiki=V článku byl nalezen tag <a>. Odkazy se ve WikiMarkupu vytvářejí pomocí hranatých závorek. END

 error_005_prio_cswiki=1 END
 error_005_head_cswiki=Nesprávně zakončené komentáře END
 error_005_desc_cswiki=Byly nalezeny komentáře „<!--“ bez zakončení „-->“. END

 error_006_prio_cswiki=0 END
 error_006_head_cswiki=DEFAULTSORT se speciálními znaky END
 error_006_desc_cswiki=V šabloně DEFAULTSORT nepoužívejte speciální znaky.
<li> v češtině jsou povoleny pouze znaky č, ď, ě, ň, ř, š, ť, ž, Č, Ď, Ň, Ř, Š, Ť, Ž</li> END

 error_007_prio_cswiki=1 END
 error_007_head_cswiki=Nadpisy začínající třemi rovnítky END
 error_007_desc_cswiki=První nadpis je zapsán jako „=== XY ===“. Měl by ale být zapsán jako „== XY ==“. END

 error_008_prio_cswiki=1 END
 error_008_head_cswiki=Nadpis s chybějícím rovnítkem END
 error_008_desc_cswiki=Nadpisy by měly končit stejným počtem rovnítek, jako začínají. END

 error_009_prio_cswiki=3 END
 error_009_head_cswiki=Více kategorií na jednom řádku END
 error_009_desc_cswiki=Na jednom řádku se nachází více než jedna kategorie. Zapisujte pouze jednu na řádek. Je to tak přehlednější. END

 error_010_prio_cswiki=1 END
 error_010_head_cswiki=Nesprávný počet hranatých závorek END
 error_010_desc_cswiki=V těchto článcích byl nalezen odlišný počet závorek [[ a ]]. Pokud se jedná o zdrojový kód, použijte tagy &lt;source> nebo &lt;code>. END
 error_010_whitelistpage_cswiki=Wikipedie:WikiProjekt Check Wikipedia/False 010 END

 error_011_prio_cswiki=3 END
 error_011_head_cswiki=HTML entity END
 error_011_desc_cswiki=V těchto článcích byly nalezeny HTML entity <tt>&amp;auml;</tt>, <tt>&amp;ouml;</tt>, <tt>&amp;uuml;</tt>, <tt>&amp;szlig;</tt> aj. Použijte znaky [[<a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Unicode">Unicode</a>]] (äüöÄÜÖßåÅ…). END

 error_012_prio_cswiki=3 END
 error_012_head_cswiki=HTML tag pro seznam END
 error_012_desc_cswiki=Články obsahují tagy „&lt;ol>“, „&lt;ul>“ nebo „&lt;li>“. Jelikož je software MediaWiki velmi flexibilní, tyto tagy nejsou potřeba. Dávejte pozor, zda dané tagy nejsou nalezeny v popiscích obrázků. Kvůli [[<a href="https://phabricator.wikimedia.org/T18768">bugu</a>]] nelze v těchto případech použít klasickou wikisyntaxi. Zkontrolujte, zda je použitý HTML kód na takové stránce validní, a považujte jej za opravený, dokud nebude stanoveno jinak. END

 error_013_prio_cswiki=1 END
 error_013_head_cswiki=Tag &lt;math> není správně ukončen END
 error_013_desc_cswiki=Byl nalezen tag „&lt;math>“, ale nikoli tag „&lt;/math>“. END

 error_014_prio_cswiki=1 END
 error_014_head_cswiki=Tag &lt;source> není správně ukončen END
 error_014_desc_cswiki=Byl nalezen tag „&lt;source>“, ale nikoli tag „&lt;/source>“. END
 error_014_whitelistpage_cswiki=Wikipedie:WikiProjekt Check Wikipedia/False 014 END

 error_015_prio_cswiki=1 END
 error_015_head_cswiki=Tag &lt;code> není správně ukončen END
 error_015_desc_cswiki=Byl nalezen tag „&lt;code>“, ale nikoli tag „&lt;/code>“. END

 error_016_prio_cswiki=1 END
 error_016_head_cswiki=Řídicí znaky Unicode END
 error_016_desc_cswiki=V článku se nacházejí řídicí znaky <tt>&amp;#xFEFF;</tt> nebo <tt>&amp;#x200E;</tt> nebo <tt>&amp;#x200B;</tt> (viz [[<a href="//en.wikipedia.org/wiki/Left-to-right_mark">en:Left-to-right mark</a>]], [[<a href="//en.wikipedia.org/wiki/Right-to-left_mark">en:Right-to-left mark</a>]], [[<a href="//en.wikipedia.org/wiki/Byte-order_mark">en:Byte-order mark</a>]]). END
 error_016_whitelistpage_cswiki=Wikipedie:WikiProjekt Check Wikipedia/False 016 END
 error_016_use_A0_cswiki=false END # nezlomitelné mezery
# error_016_use_XXXX_cswiki = END
# error_016_only_templates_cswiki = END

 error_017_prio_cswiki=2 END
 error_017_head_cswiki=Duplicitní kategorie END
 error_017_desc_cswiki=V těchto článcích se nacházejí duplicitní kategorie. END

 error_018_prio_cswiki=1 END
 error_018_head_cswiki=Kategorie s malým prvním písmenem END
 error_018_desc_cswiki=První písmeno v názvu kategorie je malé. Pokud jsou první písmena názvů kategorií velká, je umožněno efektivnější používání databázového dumpu. END

 error_019_prio_cswiki=1 END
 error_019_head_cswiki=Nadpisy začínající jedním „=“ END
 error_019_desc_cswiki=První nadpis je první úrovně („= XY =“), ale měl by být úrovně druhé („== XY ==“). END
 error_019_whitelistpage_cswiki=Wikipedie:WikiProjekt Check Wikipedia/False 019 END

 error_020_prio_cswiki=3 END
 error_020_head_cswiki=Symbol pro úmrtí END
 error_020_desc_cswiki=Ve článcích se nachází entita <tt>&amp;dagger;</tt> místo znaku †. END

 error_021_prio_cswiki=3 END
 error_021_head_cswiki=Kategorie v angličtině END
 error_021_desc_cswiki=V článku se nachází kategorie v angličtině a měla by být přejmenována na „Kategorie:ABC“, protože někteří wikipedisté neumí anglicky a nemuseli by tomu rozumět. END

 error_022_prio_cswiki=3 END
 error_022_head_cswiki=Název kategorie s mezerou END
 error_022_desc_cswiki=Software MediaWiki s tímto sice problém nemá, ale externí parsery ano. END

 error_023_prio_cswiki=1 END
 error_023_head_cswiki=Tag &lt;nowiki> není správně ukončen END
 error_023_desc_cswiki=Nebylo nalezeno zakončení tagu &lt;nowiki>. END

 error_024_prio_cswiki=1 END
 error_024_head_cswiki=Tag &lt;pre> není správně ukončen END
 error_024_desc_cswiki=Nebylo nalezeno zakončení tagu &lt;pre>. END

 error_025_prio_cswiki=2 END
 error_025_head_cswiki=Hierarchie nadpisů END
 error_025_desc_cswiki=Po nadpisu 1. úrovně (==) by neměl následovat nadpis 3. úrovně (====). END

 error_026_prio_cswiki=3 END
 error_026_head_cswiki=Nalezen tag &lt;b> END
 error_026_desc_cswiki=Článek obsahuje HTML tag &lt;b>, který nepotřebujeme. Je-li nutné mít text XXX tučným písmem, použijte raději wikisyntaxi '''XXX'''. END

 error_027_prio_cswiki=3 END
 error_027_head_cswiki=Kódy Unicode END
 error_027_desc_cswiki=Najděte kódy typu <tt>&amp;#0000;</tt> (desítková soustava) nebo <tt>&amp;#x0000;</tt> (šestnáctková soustava) a nahraďte je znaky [[<a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Unicode">Unicode</a>]]. END

 error_028_prio_cswiki=1 END
 error_028_head_cswiki=Tabulka není správně ukončena END
 error_028_desc_cswiki=Nebyl nalezen konec tabulky. END
# error_028_templates_cswiki= END

 error_029_prio_cswiki=1 END
 error_029_head_cswiki=Galerie není správně ukončena END
 error_029_desc_cswiki=Nebyl nalezen konec galerie. END

 error_030_prio_cswiki=1 END
 error_030_head_cswiki=Obrázky bez popisu END
 error_030_desc_cswiki=V článku se nachází jeden či více obrázků bez popisu. Kvůli lepší přístupnosti (např. pro zrakově postižené) je potřeba mít popis u každého obrázku. END

 error_031_prio_cswiki=2 END
 error_031_head_cswiki=HTML tag pro tabulku END
 error_031_desc_cswiki=Článek obsahuje „&lt;table>“, „&lt;td>“, „&lt;th>“ nebo „&lt;tr>“. MediaWiki je dovede zpracovat, ale nepotřebuje je. END

 error_032_prio_cswiki=1 END
 error_032_head_cswiki=Dvě svislítka v odkazu END
 error_032_desc_cswiki=Článek obsahuje odkaz ve tvaru [[text|text2|text3]]. END

 error_033_prio_cswiki=3 END
 error_033_head_cswiki=Nalezen tag &lt;u> END
 error_033_desc_cswiki=Článek obsahuje tag &lt;u> pro podtržení. Podtržení se nepoužívá moc často. Možná jej můžete nahradit wikisyntaxí. END
 error_033_templates_cswiki=Podtržení END

 error_034_prio_cswiki=1 END
 error_034_head_cswiki=Programátorské šablony END
 error_034_desc_cswiki=Článek obsahuje „#if:“ nebo „#ifexist:“ nebo „#switch:“ nebo „{{NAMESPACE}}“ nebo „{{SITENAME}}“ nebo „{{PAGENAME}}“ nebo „{{FULLPAGENAME}}“ nebo „{{{1}}}“ (parametr). END
# error_034_whitelist_cswiki= END
# error_034_templates_cswiki= END

 error_035_prio_cswiki=1 END
 error_035_head_cswiki=Galerie bez popisku END
 error_035_desc_cswiki=Článek obsahuje galerii s obrázkem bez popisku. END

 error_036_prio_cswiki=1 END
 error_036_head_cswiki=Nesprávné přesměrování END
 error_036_desc_cswiki=Článek obsahuje něco jako „#REDIRECT = [[Cílová stránka]]“. Rovnítko není správné. Správný tvar je „#REDIRECT [[Cílová stránka]]“ nebo „#REDIRECT: [[Cílová stránka]]“. END

 error_037_prio_cswiki=0 END
 error_037_head_cswiki=Název se zvláštními znaky, ale nemá DEFAULTSORT END
 error_037_desc_cswiki=Název obsahuje zvláštní znak, ale v článku není žádný DEFAULTSORT. Také jedna z kategorií nemá tvar [[Kategorie:ABC|Text]]. END
# error_037_first_characters_cswiki = <size> END
# error_037_templates_cswiki =END

 error_038_prio_cswiki=3 END
 error_038_head_cswiki=Nalezen tag &lt;i> END
 error_038_desc_cswiki=Článek obsahuje HTML tag &lt;i>, který nepotřebujeme. Je-li nutné mít text XXX kurzívou, použijte raději wikisyntaxi ''XXX''. END

 error_039_prio_cswiki=3 END
 error_039_head_cswiki=Nalezen tag &lt;p> END
 error_039_desc_cswiki=Článek obsahuje HTML tag &lt;p>, který nepotřebujeme. Nový odstavec se wikisyntaxí vytvoří vložením prázdného řádku. END

 error_040_prio_cswiki=3 END
 error_040_head_cswiki=Nalezen tag &lt;font> END
 error_040_desc_cswiki=Článek obsahuje tag &lt;font>, který nepotřebujeme. END

 error_041_prio_cswiki=3 END
 error_041_head_cswiki=Nalezen tag &lt;big> END
 error_041_desc_cswiki=Článek obsahuje tag &lt;big>, který nepotřebujeme. END

 error_042_prio_cswiki=3 END
 error_042_head_cswiki=Nalezen tag &lt;strike> END
 error_042_desc_cswiki=Článek obsahuje zastaralý HTML tag &lt;strike>. Je-li nutné mít text přeškrtnutý, použijte tag &lt;s>. END

 error_043_prio_cswiki=1 END
 error_043_head_cswiki=Nesprávně ukončená šablona END
 error_043_desc_cswiki=Byla nalezena šablona, která není ukončena znaky „}}“. END

 error_044_prio_cswiki=3 END
 error_044_head_cswiki=Nadpis tučným písmem END
 error_044_desc_cswiki=Nadpis je psán tučným písmem (== '''XY''' ==). Měl by ale být bez něj (== XY ==). END

 error_045_prio_cswiki=1 END
 error_045_head_cswiki=Dvojité interwiki END
 error_045_desc_cswiki=Článek obsahuje dva mezijazykové odkazy na jeden jazyk. END

 error_046_prio_cswiki=1 END
 error_046_head_cswiki=Nesprávně uzavřené hranaté závorky END
 error_046_desc_cswiki=Článek obsahuje odlišný počet [[ a ]] závorek. Pokud se jedná o zdrojový kód, použijte tagy &lt;source> nebo &lt;code>. END

 error_047_prio_cswiki=1 END
 error_047_head_cswiki=Nesprávně uzavřené šablony END
 error_047_desc_cswiki=V článku nalezeno „}}“, ale ne „{{“. END
# error_047_whitelistpage_cswiki=Wikipedie:WikiProjekt Check Wikipedia/False 047 END

 error_048_prio_cswiki=3 END
 error_048_head_cswiki=Název jako odkaz END
 error_048_desc_cswiki=Nalezen odkaz shodný s názvem článku. Stane-li se to v úvodu, změňte [[Název článku]] na '''Název článku'''. Jinde jen vynechte odkaz. END

 error_049_prio_cswiki=3 END
 error_049_head_cswiki=Nadpis pomocí HTML END
 error_049_desc_cswiki=V článku nalezen nadpis ve formátu &lt;h2>Nadpis&lt;/h2>. Použijte wikisyntaxi == Nadpis ==. Pokud se jedná o zdrojový kód, použijte tagy &lt;source> nebo &lt;code>. END

 error_050_prio_cswiki=3 END
 error_050_head_cswiki=Pomlčky jako entity END
 error_050_desc_cswiki=Článek obsahuje pomlčky jako HTML entity. Použijte znaky Unicode, pro <tt>&amp;ndash;</tt> použijte „–“ nebo pro <tt>&amp;mdash;</tt> použijte „—“. END

 error_051_prio_cswiki=3 END
 error_051_head_cswiki=Interwiki před posledním nadpisem END
 error_051_desc_cswiki=V článku se nachází interwiki před posledním nadpisem. Správně by interwiki mělo být až na úplném konci stránky. END

 error_052_prio_cswiki=3 END
 error_052_head_cswiki=Kategorie před posledním nadpisem END
 error_052_desc_cswiki=V článku se nachází kategorie vložená před posledním nadpisem. Správně by kategorie měly být umístěné až na úplném konci článku před interwiki. END

 error_053_prio_cswiki=3 END
 error_053_head_cswiki=Interwiki před poslední kategorií END
 error_053_desc_cswiki=V článku se nachází interwiki před poslední kategorií. Správně by interwiki mělo být až na úplném konci stránky. END

 error_054_prio_cswiki=3 END
 error_054_head_cswiki=Zalomení v seznamu END
 error_054_desc_cswiki=Článek obsahuje seznam, kde se na konci některé položky nachází zalomení (&lt;br />), které může být odstraněno. END

 error_055_prio_cswiki=3 END
 error_055_head_cswiki=Zdvojený tag &lt;small> END
 error_055_desc_cswiki=Článek obsahuje zdvojený tag &lt;small>, který není potřeba. END

 error_056_prio_cswiki=3 END
 error_056_head_cswiki=Šipka jako ASCII art END
 error_056_desc_cswiki=V článku se nachází šipka typu „<--“, „-->“, „<==“ nebo „==>“. Použijte raději znak Unicode „←“, „→“, „⇐“ nebo „⇒“, případně „≤“ nebo „≥“. Pokud se jedná o zdrojový kód, použijte &lt;source> nebo &lt;code>. Pro matematické zápisy lze také použít &lt;math>. END
 error_056_whitelistpage_cswiki=Wikipedie:WikiProjekt Check Wikipedia/False 056 END

 error_057_prio_cswiki=3 END
 error_057_head_cswiki=Nadpis zakončený dvojtečkou END
 error_057_desc_cswiki=Některý z nadpisů v článku je zakončen dvojtečkou: „== Nadpis: ==“. Tato dvojtečka může být odstraněna. END

 error_058_prio_cswiki=3 END
 error_058_head_cswiki=Nadpis velkými písmeny END
 error_058_desc_cswiki=Některý z nadpisů v článku je psán velkými písmeny: „== NADPIS VELKÝMI ==“. Zároveň nadpis obsahuje více než deset znaků, takže běžné zkratky jako „== NATO ==“ nejsou zařazeny. END
 error_058_whitelistpage_cswiki=Wikipedie:WikiProjekt Check Wikipedia/False 058 END

 error_059_prio_cswiki=3 END
 error_059_head_cswiki=Parametr končí zalomením END
 error_059_desc_cswiki=Na konci parametru vložené šablony se nachází zalomení (například: {{Šablona|jméno=Josef Novák&lt;br />}}). Toto zalomení by mělo být řešeno přímo v šabloně a může být odstraněno. END
# error_059_templates_cswiki =END

 error_060_prio_cswiki=1 END
 error_060_head_cswiki=Chyba v parametru END
 error_060_desc_cswiki=V parametru šablony byl nalezen neobvyklý znak ([|]:*). Například: {{Šablona| parametr_1=100 | [[parametr]]_2=200 }}). END

 error_061_prio_cswiki=3 END
 error_061_head_cswiki=Reference s interpunkcí END
 error_061_desc_cswiki=Skript nalezl interpunkci následující po referenci, například "&lt;/ref>." Interpunkce by se měla nacházet ještě před referencí. END
 error_061_whitelistpage_cswiki=Wikipedie:WikiProjekt Check Wikipedia/False 061 END
# error_061_separator_cswiki= <separator> END
# error_061_templates_cswiki= END

 error_062_prio_cswiki=1 END
 error_062_head_cswiki=Externí odkaz bez http:// END
 error_062_desc_cswiki=Byla nalezena URL adresa, která postrádá http://, například [en.wikipedia.org Wikipedia]. END

 error_063_prio_cswiki=2 END
 error_063_head_cswiki=Tag &lt;small> mezi tagy &lt;ref>, &lt;sub> nebo &lt;sup> END
 error_063_desc_cswiki=V článku je obsažen tag &lt;small> mezi tagy &lt;ref>, &lt;sub> nebo &lt;sup>. Takové vložení je zbytečné, protože výstup těchto tagů je sám o sobě menší. END

 error_064_prio_cswiki=2 END
 error_064_head_cswiki=Odkaz shodný se svým popisem END
 error_064_desc_cswiki=V článku se nachází odkaz ve tvaru [[Odkaz|Odkaz]]. END

 error_065_prio_cswiki=3 END
 error_065_head_cswiki=Zalomený popisek obrázku END
 error_065_desc_cswiki=Na konci popisku obrázku se nachází tag &lt;br />, který může být odstraněn. END
# error_065_whitelistpage_cswiki=Wikipedie:WikiProjekt Check Wikipedia/False 065 END

 error_066_prio_cswiki=3 END
 error_066_head_cswiki=Popisek obrázku tagem &lt;small> END
 error_066_desc_cswiki=Obrázek obsahuje popisek, který využívá tagu &lt;small>. Velikost popisku je stanovena ve stylovém předpisu na 94 % běžného textu, tag tedy může být odstraněn. END

 error_067_prio_cswiki=0 END
 error_067_head_cswiki=Reference po interpunkci END
 error_067_desc_cswiki=V článku byla nalezena reference následující po interpunkci, například „.&lt;ref>“. Interpunkce by měla být až za referencí. END

 error_068_prio_cswiki=2 END
 error_068_head_cswiki=Wikilink do jiného jazyka END
 error_068_desc_cswiki=V článku byl nalezen wikilink směřující do jiné jazykové verze, například [[:en:Link]]. Takový odkaz by měl být nahrazen odkazem v rámci české Wikipedie nebo změněn na běžný externí odkaz. Viz též [[<a href="//cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Speci%C3%A1ln%C3%AD:Z%C3%A1znam_filtr%C5%AF_zneu%C5%BEit%C3%AD&wpSearchFilter=21">zásahy filtru #21</a>]]. END
# error_068_template_cswiki = <template>|<local page title>|<language>|<page title>|<text> END

 error_069_prio_cswiki=1 END
 error_069_head_cswiki=Nesprávný zápis ISBN END
 error_069_desc_cswiki=Skript zkontroloval ISBN a nalezl problém. Běžné ISBN vypadá takto: ISBN 3-8001-6191-5. Povolené znaky jsou čísla, mezera, „-“ a „X“. Mezi číslem a oddělovačem se nepíše mezera. Nepoužívejte tvar ISBN-10 a ISBN-13. END

 error_070_prio_cswiki=1 END
 error_070_head_cswiki=Nesprávná délka ISBN END
 error_070_desc_cswiki=Skript nalezl ISBN o nesprávném počtu číslic. ISBN může mít pouze 10 nebo 13 číslic. END
# error_070_reason_cswiki = END

 error_071_prio_cswiki=1 END
 error_071_head_cswiki=Nesprávná pozice znaku X v ISBN END
 error_071_desc_cswiki=V kódu ISBN byl nalezen znak X na jiné než desáté pozici. Takové ISBN je neplatné. END
# error_071_reason_cswiki = END

 error_072_prio_cswiki=1 END
 error_072_head_cswiki=Neplatné ISBN-10 END
 error_072_desc_cswiki=V článku se nachází neplatné ISBN. END
# error_072_reason_cswiki = END
# error_072_reason_no_range_cswiki= END
# error_072_reason_reserved_cswiki= END

 error_073_prio_cswiki=1 END
 error_073_head_cswiki=Neplatné ISBN-13 END
 error_073_desc_cswiki=V článku se nachází neplatné ISBN. END
# error_073_reason_cswiki = END
# error_073_reason_no_range_cswiki= END
# error_073_reason_reserved_cswiki= END

 error_074_prio_cswiki=1 END
 error_074_head_cswiki=Odkaz bez cíle END
 error_074_desc_cswiki=V článku byl nalezen odkaz, který nemá stanovený cíl, například [[|text]]. END

 error_075_prio_cswiki=3 END
 error_075_head_cswiki=Odražený seznam END
 error_075_desc_cswiki=Článek obsahuje seznam, kde je některá položka odražená, například :* text. Takový zápis není syntakticky správný a měla by být použita značka pro nadřazený seznam, například ** text. END
# error_075_whitelistpage_cswiki= END

 error_076_prio_cswiki=3 END
 error_076_head_cswiki=Odkaz bez mezery END
 error_076_desc_cswiki=Skript nalezl odkaz obsahující „%20“ namísto mezery ([[Odkaz%20někam|text]]. Nahraďte %20 mezerou. END

 error_077_prio_cswiki=3 END
 error_077_head_cswiki=Popis obrázku částečně tagem &lt;small> END
 error_077_desc_cswiki=Skript nalezl v popisu obrázku tag &lt;small>. Popisky již ale mají velikost stanovenou na 94 % normálního písma. END

 error_078_prio_cswiki=3 END
 error_078_head_cswiki=Dvojité reference END
 error_078_desc_cswiki=V článku byl nalezen dvakrát stejný tag &lt;references …>. Jeden z nich může být odstraněn. END
# error_078_templates_cswiki= END

 error_079_prio_cswiki=2 END
 error_079_head_cswiki=Externí odkaz bez popisu END
 error_079_desc_cswiki=V článku se nachází externí odkaz, který neobsahuje popisek (například [http://www.wikipedia.org]). Doplňte prosím odpovídající popis (například [http://www.wikipedia.org Wikipedie]). END

 error_080_prio_cswiki=2 END
 error_080_head_cswiki=Externí odkaz se zalomeným popisem END
 error_080_desc_cswiki=V článku byl nalezen externí odkaz, který obsahuje zalomený či neukončený popis. To je problém pro parser MediaWiki. END

 error_081_prio_cswiki=1 END
 error_081_head_cswiki=Opakovaná reference END
 error_081_desc_cswiki=Skript nalezl v článku referenci, která se opakuje. Použijte formát &lt;ref name="kniha">Kniha knih&lt;/ref> a pak už jen &lt;ref name="kniha" />. END

 error_082_prio_cswiki=2 END
 error_082_head_cswiki=Odkaz do jiného wikiprojektu END
 error_082_desc_cswiki=Skript nalezl odkaz do jiného projektu Wikimedia Foundation, například [[:wikt:Odkaz]]. Takový odkaz není v mnoha projektech dovolen, protože čtenáře přesměruje bez výraznějšího upozornění mimo Wikipedii. END
 error_082_bot_cswiki=false END

 error_083_prio_cswiki=1 END
 error_083_head_cswiki=Nadpis nejprve se třemi „=“ a později se dvěma END
 error_083_desc_cswiki=První nadpis v článku je třetí úrovně a některý z následujících je druhé úrovně. Upravte tedy tyto nadpisy, aby všechny měly odpovídající úroveň. END

 error_084_prio_cswiki=1 END
 error_084_head_cswiki=Sekce bez obsahu END
 error_084_desc_cswiki=V článku se objevuje sekce, která nemá žádný vlastní obsah. END
 error_084_texts_cswiki= {{pahýl část}} END

 error_085_prio_cswiki=3 END
 error_085_head_cswiki=Tag bez obsahu END
 error_085_desc_cswiki=Skript nalezl tag bez obsahu nebo jen se zalomením řádky, například &lt;noinclude>&lt;/noinclude>. Takový tag může být odstraněn. END

 error_086_prio_cswiki=2 END
 error_086_head_cswiki=Externí odkaz formátovaný jako interní END
 error_086_desc_cswiki=V článku byl nalezen externí odkaz, který je formátovaný podobně jako běžný wikilink, například [[http://www.wikipedia.org Wikipedie]]. Externí odkazy se však zapisují [http://www.wikipedia.org Wikipedie]. END

 error_087_prio_cswiki=1 END
 error_087_head_cswiki=Neukončené HTML entity END
 error_087_desc_cswiki=V textu byly nalezeny názvy pro HTML entity bez zakončení středníkem. END

 error_088_prio_cswiki=3 END
 error_088_head_cswiki=DEFAULTSORT s mezerou na začátku END
 error_088_desc_cswiki=Na prvním místě řazení DEFAULTSORT byl nalezen bílý znak, například {{DEFAULTSORT: Novák, Jan}}. END

 error_089_prio_cswiki=2 END
 error_089_head_cswiki=DEFAULTSORT s čárkou bez mezery END
 error_089_desc_cswiki=Skript nalezl DEFAULTSORT s čárkou, za kterou ale nenásledovala mezera, například {{DEFAULTSORT:Novák,Josef}}. END

 error_090_prio_cswiki=2 END
 error_090_head_cswiki=Interní odkaz jako externí END
 error_090_desc_cswiki=Skript nalezl externí odkaz, který lze nahradit prostým wikilinkem. Například [http://cs.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall Larry Wall] nahraďte [[Larry Wall]]. END
# error_090_link_templates_cswiki= END
# error_090_oldid_templates_cswiki= END
# error_090_history_templates_cswiki= END

 error_091_prio_cswiki=2 END
 error_091_head_cswiki=Odkaz do jiné Wikipedie jako externí END
 error_091_desc_cswiki=Skript nalezl externí odkaz, který lze nahradit jednoduchým odkazem do jiného projektu. Například [http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall Larry Wall] je možné nahradit [[:en:Larry Wall]], nicméně <b>toto není shledáváno jako žádoucí</b> (<a href="//cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Mezijazykov%C3%A9_odkazy#B.C4.9B.C5.BEn.C3.A9_odkazy_do_jin.C3.A9_Wikipedie">nápověda</a>); je-li to možné, odkazujte do české Wikipedie, a to i když článek neexistuje.<br>
Viz též [[<a href="//cs.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-přímý-odkaz-do-jiné-Wikipedie">MediaWiki:Abusefilter-warning-přímý-odkaz-do-jiné-Wikipedie</a>]]. END

 error_092_prio_cswiki=2 END
 error_092_head_cswiki=Duplicitní nadpis END
 error_092_desc_cswiki=Článek obsahuje dvě části se shodným nadpisem, což může způsobit problémy např. při přímém odkazování na sekci pomocí #. END

 error_093_prio_cswiki=2 END
 error_093_head_cswiki=Externí odkaz s dvojitým http:// END
 error_093_desc_cswiki=Skript nalezl externí odkaz, který obsahuje [http://http://...]. END

 error_094_prio_cswiki=1 END
 error_094_head_cswiki=Nesprávně uzavřené reference END
 error_094_desc_cswiki=Skript nalezl tagy &lt;ref>, které neměly správný začátek nebo konec. END

 error_095_prio_cswiki=3 END
 error_095_head_cswiki=Podpis nebo odkaz do uživatelského jmenného prostoru END
 error_095_desc_cswiki=Nalezen podpis uživatele nebo odkaz do jmenného prostoru „Wikipedista“. END

 error_096_prio_cswiki=2 END
 error_096_head_cswiki=Obsah až za prvním nadpisem END
 error_096_desc_cswiki=Obsah by měl být umístěn na konci úvodní sekce, před prvním nadpisem. Uživatelé čteček obrazovky neočekávají žádný text mezi obsahem a prvním nadpisem. END
 error_096_templates_cswiki=
CATEGORYTOC
HTOC
HTOCLIST
RIGHTTOC
SHORTTOC END

 error_097_prio_cswiki=2 END
 error_097_head_cswiki=Text mezi obsahem a prvním nadpisem END
 error_097_desc_cswiki=Čtečky obrazovek ignorují text, který je umístěn mezi obsahem a prvním nadpisem. END
 error_097_templates_cswiki=
CATEGORYTOC
HTOC
HTOCLIST
RIGHTTOC
SHORTTOC END

 error_098_prio_cswiki=1 END
 error_098_head_cswiki=Tag &lt;sub> není správně ukončen END
 error_098_desc_cswiki=Dolní indexy, uvozované tagem &lt;sub>, vyžadují zakončovací tag &lt;/sub>. END

 error_099_prio_cswiki=1 END
 error_099_head_cswiki=Tag &lt;sup> není správně ukončen END
 error_099_desc_cswiki=Horní indexy, uvozované tagem &lt;sup>, vyžadují zakončovací tag &lt;/sup>. END

 error_100_prio_cswiki=3 END
 error_100_head_cswiki=Tag pro seznam není správně ukončen END
 error_100_desc_cswiki=Skript nalezl jeden z tagů &lt;li>, &lt;ol>, &lt;ul>, který nebyl správně ukončen. END

 error_101_prio_cswiki=3 END
 error_101_head_cswiki=Řadová číslovka v tagu &lt;sup> END
 error_101_desc_cswiki=Řadové číslovky by měly být v neformátovaném textu, ne v tazích &lt;sup>. END
# error_101_templates_cswiki= END
# error_101_replacements_cswiki= END

 error_102_prio_cswiki=2 END
 error_102_head_cswiki=Nesprávně formátované PMID END
 error_102_desc_cswiki=Skript nalezl problém se zápisem PMID. END

 error_103_prio_cswiki=3 END
 error_103_head_cswiki={{!}} uvnitř odkazu END
 error_103_desc_cswiki=Skript nalezl uvnitř wikilinku [[<a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Kouzeln%C3%A1_sl%C5%AFvka">kouzelné slůvko</a>]] {{!}}. END

 error_104_prio_cswiki=2 END
 error_104_head_cswiki=Nesprávně zakončené uvozovky v názvu reference END
 error_104_desc_cswiki=Skript nalezl nesprávně zakončené uvozovky ve značce pro reference, např. &lt;ref name="ref 1>. END

 error_105_prio_cswiki=1 END
 error_105_head_cswiki=Nadpis bez počátečního rovnítka END
 error_105_desc_cswiki=Nadpis by měl začínat „=“. END
 error_105_whitelistpage_cswiki=Wikipedie:WikiProjekt Check Wikipedia/False 105 END

 error_106_prio_cswiki=2 END
 error_106_head_cswiki=Nesprávný zápis ISSN END
 error_106_desc_cswiki=Skript našel problém v zápisu ISSN. Běžné ISSN vypadá takto ISSN 3895-2372 nebo 3957-957X. Mezi čísly musí být „-“ (ne pomlčka). END

 error_107_prio_cswiki=2 END
 error_107_head_cswiki=Nesprávná délka ISSN END
 error_107_desc_cswiki=Skript zkontroloval ISSN a nalezl je neobsahující osm znaků. ISSN jich musí obsahovat osm. END

 error_108_prio_cswiki=2 END
 error_108_head_cswiki=Neplatné ISSN END
 error_108_desc_cswiki=Skript zkontroloval ISSN a našel problém v jeho kontrolním součtu. END

 error_109_prio_cswiki=1 END
 error_109_head_cswiki=Chybný tag pro šablony END
 error_109_desc_cswiki=Skript nalezl problém s otevíracími nebo uzavíracími značkami &lt;includeonly&gt;, &lt;onlyinclude&gt; nebo &lt;noinclude&gt;. END

 error_110_prio_cswiki=3 END
 error_110_head_cswiki=Nalezen tag pro šablony END
 error_110_desc_cswiki=Skript nalezl značku &lt;includeonly&gt;, &lt;onlyinclude&gt; nebo &lt;noinclude&gt;. END

 error_111_prio_cswiki=3 END
 error_111_head_cswiki=Reference po jejich posledním seznamu END
 error_111_desc_cswiki=Skript nalezl značku &lt;ref&gt; po poslední značce &lt;references&gt; nebo šabloně s referencemi. END
 error_111_templates_cswiki=
Reflist
Poznámky pod čarou END

 error_112_prio_cswiki=3 END
 error_112_head_cswiki=Chybné nebo zastaralé CSS vlastnosti END
 error_112_desc_cswiki=Skript nalezl chybnou nebo zastaralou CSS vlastnost. END

 error_113_prio_cswiki=2 END
 error_113_head_cswiki=Nový řádek nebo &lt;br&gt; uvnitř odkazu END
 error_113_desc_cswiki=Skript nalezl uvnitř odkazu nový řádek nebo značku &lt;br&gt; na jeho konci. END

 error_501_prio_cswiki=3 END
 error_501_head_cswiki=Opravy pravopisu a typografie END
 error_501_desc_cswiki= END
 error_501_bot_cswiki=true END
 error_501_whitelistpage_cswiki=Wikipedie:WPCleaner/Typo/False END
 error_501_dump_analysis_cswiki=Wikipedie:Údržbové seznamy/Články s překlepy/seznam END

 error_503_prio_cswiki=3 END
 error_503_head_cswiki=Interní link v nadpisu END
 error_503_desc_cswiki= END
 error_503_bot_cswiki=true END

 error_504_prio_cswiki=3 END
 error_504_head_cswiki=Reference v nadpisu END
 error_504_desc_cswiki= END
 error_504_bot_cswiki=true END

 error_505_prio_cswiki=3 END
 error_505_head_cswiki=Obrázek bez alternativního popisku END
 error_505_desc_cswiki= END
# error_505_bot_cswiki=true END

 error_506_prio_cswiki=1 END
 error_506_head_cswiki=Číslovaná reference END
 error_506_desc_cswiki= END
 error_506_bot_cswiki=true END

 error_507_prio_cswiki=3 END
 error_507_head_cswiki=Galerie bez hlavičky END
 error_507_desc_cswiki= END
# error_507_bot_cswiki=true END

 error_508_prio_cswiki=2 END
 error_508_head_cswiki=Neznámá šablona END
 error_508_desc_cswiki= END
 error_508_bot_cswiki=true END

 error_509_prio_cswiki=3 END
 error_509_head_cswiki=Popis odkazu před i za jeho koncem END
 error_509_desc_cswiki= END
 error_509_bot_cswiki=true END

 error_510_prio_cswiki=2 END
 error_510_head_cswiki=Pipe trick v referenci END
 error_510_desc_cswiki= END
 error_510_bot_cswiki=true END

 error_513_prio_cswiki=3 END
 error_513_head_cswiki=Odkaz uvnitř jiného END
 error_513_desc_cswiki= END
 error_513_bot_cswiki=true END

 error_514_prio_cswiki=1 END
 error_514_head_cswiki=Reference bez obsahu END
 error_514_desc_cswiki= END
 error_514_bot_cswiki=true END

 error_515_prio_cswiki=3 END
 error_515_head_cswiki=Název přes redirect END
 error_515_desc_cswiki= END
 error_515_bot_cswiki=true END

 error_516_prio_cswiki=0 END
 error_516_head_cswiki=<br /> END
 error_516_desc_cswiki= END
# error_516_bot_cswiki=true END

 error_518_prio_cswiki=3 END
 error_518_head_cswiki=Nalezen tag <nowiki> END
 error_518_bot_cswiki=true END
# error_518_apostrophe_template_cswiki= END
# error_518_asterisk_template_cswiki= END
# error_518_open_sb_template_cswiki= END
# error_518_close_sb_template_cswiki= END
 error_518_open_dsb_template_cswiki=!DOUBLELEFTBRACKET END
 error_518_close_dsb_template_cswiki=!DOUBLERIGHTBRACKET END

 error_520_prio_cswiki=2 END
 error_520_head_cswiki=Podivné znaky END
 error_520_desc_cswiki= END
 error_520_bot_cswiki=true END

 error_521_prio_cswiki=0 END
 error_521_head_cswiki=Formát data v šabloně END
 error_521_desc_cswiki= END
# error_521_bot_cswiki=true END
 error_521_templates_cswiki= 
 Citace elektronické monografie|datum vydání|YYY|YYY?|YYY-MM|YYY-MM-DD
 Citace elektronické monografie|datum aktualizace|YYY|YYY?|YYY-MM|YYY-MM-DD
 Citace elektronické monografie|datum přístupu|YYY-MM-DD END
# TODO
 error_521_months_cswiki=
 leden
 ledna
 únor
 února
 březen
 března
 duben
 dubna
 květen
 května
 červen
 června
 červenec
 července
 srpen
 srpna
 září
 říjen
 října
 listopad
 listopadu
 prosinec
 prosince END

 error_522_prio_cswiki=2 END
 error_522_head_cswiki=Prázdný nadpis END
 error_522_desc_cswiki=Byl nalezen prázdný nadpis (např. <code><nowiki>== &lt;nowiki /&gt; ==</nowiki></code>). END
 error_522_bot_cswiki=true END

 error_523_prio_cswiki=3 END
 error_523_head_cswiki=Duplicitní obrázek END
 error_523_desc_cswiki= END
# error_523_bot_cswiki=true END

 error_524_prio_cswiki=2 END
 error_524_head_cswiki=Duplicitní parametr šablony END
 error_524_desc_cswiki=Viz též [[<a href="//cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C3%9Adr%C5%BEba:Str%C3%A1nky_s_duplicitn%C3%ADm_vol%C3%A1n%C3%ADm_parametru_%C5%A1ablony">Kategorie:Údržba:Stránky s duplicitním voláním parametru šablony</a>]]. END
 error_524_bot_cswiki=true END
 error_524_category_cswiki=Údržba:Stránky s duplicitním voláním parametru šablony END

 error_525_prio_cswiki=3 END
 error_525_head_cswiki=Nalezen tag <span> END
 error_525_desc_cswiki= END
 error_525_bot_cswiki=true END

 error_526_prio_cswiki=2 END
 error_526_head_cswiki=Chybný odkaz na datum END
 error_526_desc_cswiki=Chybný odkaz na datum, např. [[1985|2005]] END
 error_526_bot_cswiki=true END
 error_526_dump_analysis_cswiki=Wikipedie:Údržbové seznamy/Články s vadnými odkazy/seznam END

 error_527_prio_cswiki=3 END
 error_527_head_cswiki=Reference s rozdílným obsahem END
 error_527_desc_cswiki=Značky pro reference používají stejný název, ale mají různý obsah. END
 error_527_bot_cswiki=true END
 error_527_category_cswiki=Údržba:Stránky s chybami v referencích END

 error_528_prio_cswiki=3 END
 error_528_head_cswiki=Kouzelný odkaz na PMID END
 error_528_desc_cswiki=Kouzelné odkazy na PMID budou z MediaWiki odstraněny. END
 error_528_bot_cswiki=true END

 error_529_prio_cswiki=3 END
 error_529_head_cswiki=Kouzelný odkaz na ISBN END
 error_529_desc_cswiki=Kouzelné odkazy na ISBN budou z MediaWiki odstraněny. END
 error_529_bot_cswiki=true END

 error_530_prio_cswiki=3 END
 error_530_head_cswiki=Kouzelný odkaz na RFC END
 error_530_desc_cswiki=Kouzelné odkazy na RFC budou z MediaWiki odstraněny. END
 error_530_bot_cswiki=true END

 error_531_prio_cswiki=0 END
 error_531_head_cswiki=Reference uvnitř reference END
 error_531_desc_cswiki=Značky referencí byly nalezeny uvnitř jiné značky referencí. END
# error_531_bot_cswiki=true END
# error_531_templates_cswiki= END

 error_532_prio_cswiki=3 END
 error_532_head_cswiki=Chybějící koncové značky END
 error_532_desc_cswiki=K otevírací značce nebyla nalezena uzavírací značka. END
 error_532_link_cswiki=Speciální:LintErrors/missing-end-tag END
 error_532_bot_cswiki=true END
# error_532_templates_cswiki= END

 error_533_prio_cswiki=2 END
 error_533_head_cswiki=Odkazy uvozené více dvojtečkami END
 error_533_desc_cswiki= END
 error_533_link_cswiki=Speciální:LintErrors/multi-colon-escape END
 error_533_bot_cswiki=true END

 error_534_prio_cswiki=2 END
 error_534_head_cswiki=Chybné parametry souboru END
 error_534_desc_cswiki=Byl vytvořen obrázek s chybným parametrem. END
 error_534_link_cswiki=Speciální:LintErrors/bogus-image-options END
 error_534_bot_cswiki=true END

 error_535_prio_cswiki=1 END
 error_535_head_cswiki=Chyba Tidy ovlivňující HTML značky font obalující odkazy END
 error_535_desc_cswiki= END
 error_535_link_cswiki=Speciální:LintErrors/tidy-font-bug END
 error_535_bot_cswiki=true END

 error_536_prio_cswiki=1 END
 error_536_head_cswiki=Chyba Tidy při práci s bílými znaky END
 error_536_desc_cswiki= END
 error_536_link_cswiki=Speciální:LintErrors/tidy-whitespace-bug END
 error_536_bot_cswiki=true END

 error_537_prio_cswiki=1 END
 error_537_head_cswiki=Neuzavřený apostrof v nadpisu END
 error_537_desc_cswiki= END
 error_537_link_cswiki=Speciální:LintErrors/unclosed-quotes-in-heading END
 error_537_bot_cswiki=true END

 error_538_prio_cswiki=3 END
 error_538_head_cswiki=Bílé znaky za nadpisem END
 error_538_desc_cswiki=Nalezeny bílé znaky za nadpisem. END
 #error_538_link_cswiki= END
 error_538_bot_cswiki=true END

 error_539_prio_cswiki=2 END
 error_539_head_cswiki=Prolínající se prvky END
 error_539_desc_cswiki= END
 error_539_link_cswiki=Speciální:LintErrors/misnested-tag END
 error_539_bot_cswiki=true END

 error_540_prio_cswiki=3 END
 error_540_head_cswiki=Chybějící koncové značky END
 error_540_desc_cswiki= END
 error_540_link_cswiki=Speciální:LintErrors/missing-end-tag END
 error_540_bot_cswiki=true END

 error_541_prio_cswiki=3 END
 error_541_head_cswiki=Zastaralé HTML značky END
 error_541_desc_cswiki= END
 error_541_link_cswiki=Speciální:LintErrors/obsolete-tag END
 error_541_bot_cswiki=true END

 error_542_prio_cswiki=0 END
 error_542_head_cswiki=Prázdná značka reference END
 error_542_desc_cswiki= END
# error_542_link_cswiki= END
# error_542_separator_cswiki= END
# error_542_bot_cswiki=true END

 error_543_prio_cswiki=1 END
 error_543_head_cswiki=Svislítko v externím odkazu END
 error_543_desc_cswiki=Externí odkaz obsahuje svislítko. END
# error_543_link_cswiki= END
 error_543_bot_cswiki=true END

 error_544_prio_cswiki=2 END
 error_544_head_cswiki=Chybějící zakončovací šablona END
 error_544_desc_cswiki=Šabloně, která se používá ve dvojici, chybí druhá, zakončovací šablona. END 
# error_544_link_cswiki= END
 error_544_bot_cswiki=true END
# TODO
 error_544_pair_templates_cswiki=
 Spoiler|Endspoiler|Spoiler end END
 Spoiler|Spoiler end|Endspoiler END

 error_545_prio_cswiki=3 END
 error_545_head_cswiki=Zastaralý parametr šablony END
 error_545_desc_cswiki=Šablona používá zastaralý parametr. END 
# error_545_link_cswiki= END
# error_545_bot_cswiki=true END
# error_545_categories_cswiki= Údržba:Články se zastaralými parametry v infoboxech END
# error_545_templates_cswiki= END

 error_546_prio_cswiki=2 END
 error_546_head_cswiki=Článek bez kategorií END
 error_546_desc_cswiki=Článek nemá kategorie. END 
# error_546_link_cswiki= END
 error_546_bot_cswiki=true END
# TODO
 error_546_templates_cswiki= 
 Rozcestník
 Rozcestník - jméno END

 error_547_prio_cswiki=3 END
 error_547_head_cswiki=Prázdná položka seznamu END
 error_547_desc_cswiki=Prázdná položka seznamu (např. <code>*</code>). END 
# error_547_link_cswiki= END
 error_547_bot_cswiki=true END

 error_548_prio_cswiki=3 END
 error_548_head_cswiki=Interpunkce v odkazu END
 error_548_desc_cswiki=Interpunkce v odkazu (např. <code>[[cíl|text,]]</code>). END 
# error_548_link_cswiki= END
 error_548_bot_cswiki=true END
 error_548_noauto_cswiki=true END
 error_548_ignore_links_cswiki=
 Tečka
 Čárka (interpunkce)
 Pomlčka END

 error_549_prio_cswiki=2 END
 error_549_head_cswiki=Rozdělený odkaz END
 error_549_desc_cswiki=Odkaz je rozdělený (např. <code>[[cíl|te]][[cíl|xt]]</code>). END 
# error_549_link_cswiki= END
 error_549_bot_cswiki=true END

 error_550_prio_cswiki=2 END
 error_550_head_cswiki=Odkaz bez textu END
 error_550_desc_cswiki=Odkaz je bez textu (např. <code>[[cíl| ]]</code> nebo <code>[[cíl|&lt;nowiki/&gt;]]</code>). END 
# error_550_link_cswiki= END
 error_550_bot_cswiki=true END
# error_550_ignore_links_cswiki=