Wikipedie:WikiProjekt Autorské právo/Dílo podléhající autorským právům

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vzhledem k tomu, že jsem zde již několikrát viděl, že ze je debatách opakováno co je to vlastně dílo a jaké dílo podléhá Autorskému zákonu (dále jen AutZ) zopakujme si to i zde a zaměřme se pouze na problematiku Wikipedie. AutZ § 2 odst. 1 říká, že:

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam

Z tohoto je patrné, že za dílo lze považovat téměř vše, podmínkou je že dílo musí být jedinečný výsledek tvůrčí činnosti. Co to znamená? Kde je hranice mezi vlastním dílem a pouze předěláním jiného díla, označovaného jako copyvio? Hranici lze samozřejmě těžko nalézt a lze říci, že neexistuje jednoznačná a ostrá hranice. Ale důležité je vnesení tvůrčí činnosti, tím samozřejmě není výtah z cizího díla, který je zpracován pouze vypuštěním slova, věty, odstavce či kapitoly. Tvůrčí činností není ani přeházení slovosledu a za tvůrčí činnost nelze považovat ani předělání jiného díla a dokonce ani kompilaci dvou nebo více děl. Dílo je možno použít, využít jeho informace, je možno ho i citovat. Není však možno kopírovat věty jinak než tím, že se dílo cituje. Zákon vychází z názoru, že nemohou nezávisle na sobě existovat stejná, či velmi podobná díla.

Znamená to, že za dílo nelze považovat pouze věty obsahující pouze základní fakta. Např. "Abc Def (XYDC -XYGH), byl impresionistický malíř, který namaloval tyto obrazy (výčet děl)". Nebo zcela jednoduchý obrázek, který neobsahuje vlastní tvůrčí činnost (domeček jedním tahem, geometrické tvary -pozor jejich umělecké zpracování již chráněno je, např. slavné dílo "Černý čtverec na bílém pozadí"). Příklady toho co není dílo udává § 2 odst. 6. Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Tento výčet rozhodně nelze brát jako úplný, přesto lze říci, že je jediný zcela jistý, obdobný přístup lze najít ve všech právních systémech EU, ale i mnoha dalších států. Lze říci, že to vychází i z toho, že ochrana díla vzniká automaticky, což vychází již z bernské úmluvy (článek 2). Co se děl která nejsou chráněna uvádí Bernská úmluva čl. odst. 8 toto Ochrana podle této úmluvy se nevztahuje na denní zprávy ani na různé skutečnosti, které mají povahu pouhých tiskových informací. U denních zpráv bych chtěl upozornit, že pokud je zpráva komentována je považována za autorské dílo. V některých sporech anglo-amerického práva byl pod ochranu autorských práv vzat i novinový titulek.

  • U počítačových programů je pro Wikipedii důležité, že je chráněn i zdrojový kód v jakékoli podbě.
  • Velmi důležité je, že fotografie, nebo vyjádřené postupem podobným fotografii je chráněno slovy AutZ je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Tzn., že je chráněna prakticky každá fotografie.

Jak lze s dílem pracovat[editovat | editovat zdroj]

Na to zda je to můj výtvor dílo chráněné nemá žádný vliv to jestli v díle uvádím nějaké své názory či nikoli, ale to zda se je přítomen můj tvůrčí vklad. Mohu tedy i obecně známá fakta, která nejsou chráněna přenést do autorského díla a to tak, že tyto informace nějak zpracuji.

Fakta je tedy možno volně zpracovávat, ale zpracování těchto fakt a to je autora. Pokud se někde vyskytne stejný či upravený text, jedná se o porušení mých práv. Čili lze hovořit o stejných faktech, ale není možné použít stejné obraty, stejně řadit věty. Nejedná se, ale pouze o jednotlivé věty, slova, řazení díla, pro posouzení zda jde o využití díla, kdy se hovoří o stejných věcech, nebo zda jde o jeho pozměnění je právě v těchto všech souvislostech. Nemohu tedy dílo pouze pozměnit, opravit, změnit gramatiku, atp. neboť to není tvůrčí, musím do díla přinášet tvůrčí přístup.

Zde je důležitá informace, že překladem díla vzniká i právo k tomuto překladu (§ 2 odstavec 4, Bernská úmluva (dále jen RBÚ) článek 2 odst. 3). Též také RBÚ čl. 2 odst. 4 říká Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje , aby upravila ochranu přiznávanou úředním textům z oboru zákonodárství, veřejné správy a soudnictví, jakož i úředním překladům takových textů. Zároveň je nutno přihlížet k čl. 8 , obdobně i čl. 11 odst. 2 RBÚ - Autoři literárních a uměleckých děl chráněných touto úmluvou mají po celou dobu trvání svých práv k původnímu dílu výlučné právo svá díla překládat nebo udílet svolení k jejich překladu.

Pár poznámek k copyvio dílům[editovat | editovat zdroj]

Domnívám se, že by bylo, pro Wikipedii výhodné označovat díla, která byla označena šablonou copyvio, ale nakonec došlo k uznání faktu, že byla vložena oprávněným uživatelem. Takovou šablonu by bylo možno vkládat na diskusní stránku a obsahovala by alespoň inf., že k tomu došlo a odkaz na diff v historii. Dále, pokud je to technicky možné by generovala kategorii, pokud by toto (kategorie) možno nebylo, bylo by výhodné (resp. za určitých situací by mohlo být výhodné), kdyby taková díla mohla mít alespoň vlastní archiv. Do této šablony by se mohlo psát i jakým způsobem došlo k povolení (např. na stánky vloženo, že šablona je pod GDFL, emailem tam a tam potvrzena práva vkladatele, ...). Souhlas jako takový, pokud ho učiní oprávněná osoba je neodvolatelný, ovšem nelze vyloučit, že tato skutečnost je někomu neznáma. Zároveň pokud dojde k autorsko-právním komplikacím je dobré mít taková díla pohromadě, resp. snadno nalezitelná, ukazuje to na průhledné jednání. Netvrdím, že je to nějak nutné, říkám, že to může být výhodné a kategorie se nemusí jmenovat kladně vyřešená copyvia, ale např. články s povolením. Lze říci, že taková věc nepůsobí Wikipedii žádné komplikace, ale mohla by jí (resp. správcům) ulehčit život.

Dovolím si upozornit na již zavedenou šablonu {{PotvrzeníOTRS}}. --Zirland 17:35, 10. 10. 2006 (UTC)

Ano něco v tomto smyslu jsem myslel, této šablony jsem si nevšiml, děkuji za upozornění. Jenom ještě drobnost, pokud dobře rozumím funkci této šablony, jedná se pouze o šablonu pro e-mailové potvrzení? Bylo by v takovém případě vhodné udělat ještě šablonu pro věci převzaté z jiných stránek u kterých není třeba potvrzení (nař. šířeno pod GDFL). Dále se domnívám, že by bylo lepší udělat šablonu i na díla přeložená z jiných Wikipedií a pomocí nich tak dodržet literu GDFL, nebo se ji alespoň přiblížit. Hippopotamus 07:14, 16. 10. 2006 (UTC)

Za 1: šablona OTRS byla zavedena (stejně jako i její obdoby na Wikisource) v důsledku zavedení systému OTRS, který ale nemá fungovat jako alternativa k nějakým dopisům a telefonátům a emailům mezi uživateli, ale jako postupně výlučný či převládající systém potvrzování autorských práv (takto to chápu). Výhoda je, že takové potvrzení zůstane navěky na serverech wikipedie a je kontrolovatelnější než nějaká poznámka od nějaké IP adresy na diskusní straně. Když ale Autor A pošle wikipedistovi B mail s potvrzením, ten to tu někde poznamená, ale přestane zde pak pracovat, tak Wikipedie nemá nejmenší šanci to později ověřit, pokud by došlo ke sporům. Proto - alespoň na WS - se požaduje, aby takové případné soukromé maily byly pro jistotu dále zaslány (forwardovány) na adresu OTRS. Za 2: šablonu pro převzetí textů GFDL považuji za přebytečnou, ono by to více méně mělo stát v souhrnu editace. ale budiž... a za 3: šablona pro překlad z jiných wiki - dle mne také zbytečné, alespoň pokud překlad zhotovil a zde postoval někdo z přihlášených wikipedistů: v okamžiku, kdy klikne na klapku uložit, vlastně podepisuje prohlášení, že a) původní text je v pohodě (a to text z jiné wikipedie je), a že ho (tedy jeho překlad) sem postuje dle GFDL. I když zřídka jsem tu našel skutečně překlady, normálně je to vyprávění dle... -jkb- 08:32, 16. 10. 2006 (UTC)
  1. Presně v tomto smyslu to bylo myšleno. Šlo mi o to, aby se neztrácela povolení, nešlo mi o náhradu nějakých přátelských hovorů. Navíc mi šlo o tvoření kategorie, přesně to co dělá tato šablona. Chyba byla, že jsem se pořádně nepodíval, jestli už něco takového není.
  2. GDFL nám nejen povoluje, ale i ukládá jisté povinnosti, těm můžeme dostát právě touto šablonou. Vysvětlím např. pokud já uveřejním něco ze svých webových stránek a někdo dá copyvio a ja se s nikým nebudu chtít dohadovat, umístím pod tento text nápis, tento text je šířen pod GDFL. Zde to zůstane, já se tu pohádám a řeknu si, budu trochu prudit. A napíšu sem, že je to GDFL, ale to jakým způsobem je to převzat není GDFL.
  3. To, že je pouze ve shrnutí je porušení GDFL, pokusím se v nejbližší době sepsat něco o GDFL. --Hippopotamus 09:32, 17. 10. 2006 (UTC)


Dobrý. ad 1: jo. Ad 2: nechám se poučit. Co ovšem dám do souhrnu editace (poukaz na zdroj + poznámku o licenci), zůstává na věky v historii stránky. Takže to tam je. A další šablonu, přičemž některé články dnes mají již šablon tucet zvící desetinásobku textu stránky samotné, tomu bych se rád vyhnul. Ale dobrá... Ad 3: hovořím o tom, že někdo, hlavně tedy delší dobu přihlášený uživatel, přeloží zde něco z de.wiki, en.wiki apod. Takový text (originál z de.wiki...) je přirozeně GFDL, stojí to dole na každé stránce v de.wiki i v cs.wiki („Veškerý text je dostupný za podmínek...“). K překladu samotnému: skutečně doslovný překlad jsem tu skoro neviděl, jde většinou o „podle...“, nechť budiž. Překládám tedy text, který je GFDL v de.wiki, a dám sem jeho překlad do češtiny, přičemž to nedělám jako anonymní IP, ale jako -jkb-; když to tu ukládám, tak si na editační stránce čtu:
Vámi vkládané informace musí být ověřitelné! Pokud si nepřejete, aby Váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen pod licencí GFDL, pak ho do Wikipedie neukládejte...
Ověřitelné, když napíšu dle de.wiki a udělám odkaz, to je (nehledě na to, že během týdne se verze na de.wiki značně změní a můj překlad není už překladem verze současné, ale minulé...). A tu větu „Pokud si nepřejete ... neukládejte...“ interpretuji zcela odvážně tak, že když udělám klik na Uložit, tak si to přeju a ukládám za podmínek GFDL. Pokud někdo neumí číst, přestože přispívá do internetové encklopedie, má prostě smůlu.
-jkb-  15:11, 17. 10. 2006 (UTC)

Z hlediska práva je zcela jedno jestli jsou ověřitelné, mluvím o tom co je nutno splnit, aby byla dodržena litera GDFL. --Hippopotamus 15:25, 17. 10. 2006 (UTC)