Wikipedie:Přípravy na založení české pobočky nadace Wikimedia

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Zde jsou archivovány hlavní informace o průběhu příprav založení české pobočky nadace Wikimedia:

 • 15. května 2007 – Zveřejněn podrobný zápis z první pracovní schůzky, kde byly dohodnuty základní věci, předjednány stanovy, určen harmonogram činností a ustaven přípravný výbor. m:Wikimedia Czech Republic/Reports/2007-05-12
 • 22. května 2007 – Přípravný výbor vydal návrh stanov k připomínkování.
 • 11. září 2007 – Konečná verze stanov. Pokračuje práce na organizačním řádu, překladu do angličtiny, žádosti o registraci.
 • 13. října 2007 – Stanovy přeloženy a odeslány Výboru pro pobočky (ChapCom) k posouzení.
 • 12. prosince 2007 – ChapCom napsal připomínky ke stanovám.
 • 19. ledna 2008 – ChapCom akceptoval konečnou verzi po zapracování některých připomínek.
 • 26. února 2008 – Správní rada Wikimedia schválila založení české pobočky.
 • 3. března 2008 – Návrh na registraci občanského sdružení podán na Ministerstvo vnitra.
 • 6. března 2008 – Ministerstvo provedlo registraci sdružení dle zákona. Tento den je dnem vzniku Sdružení.
 • 29. dubna 2008 – Oznámen termín konání Valné hromady: 31. května 2008 v Astronomickém ústavu v Ondřejově.
 • 31. května 2008 – Ustavující valná hromada proběhla. Předsedou sdružení je che, další členové rady jsou egg, Okino a Zirland. Revizní komisi tvoří Pavel Hrdlička a Postrach.
 • 10. června 2008 – První fyzické zasedání rady Wikimedia Česká republika. Sdružení začíná svou běžnou práci.
 • 25. června 2008 – Založen transparentní bankovní účet pobočky.