Wikipedie:Fair use/Kuchařka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka poskytuje obecné rady, co lze a co nelze označit jako fair use, a jak nejlépe pomoci uživatelům, kteří chtějí použít fair use díla. Nepatří mezi oficiální pravidla. Použití fair use obrázků v České republice může být nelegální, protože princip fair use není v českém autorském právu zakotven. Za legálnost svých příspěvků je právně odpovědný uživatel, který je vložil.

Americký právní princip fair use představuje významné umožnění užití děl chráněných autorským právem širokému spektru komerčních a nekomerčních aktivit. Prvotním cílem projektu Wikipedia je vytvořit encyklopedii se svobodným obsahem („svobodným“ jako „svobodný projev“), kterou by mohly používat široké vrstvy uživatelů. (Ne)kompatibilita fair use a GFDL je předmětem širokých diskusí (na Meta-wiki například: meta:Do fair use images violate the GFDL?, meta:Permission grant extent). Zákony týkající se fair use/fair dealing jsou odlišné v různých jurisdikcích a fair use díla jsou zřídka použitelná mimo Spojené státy – dokonce i velmi restriktivní licence často umožňují větší volnost než fair use mimo USA.

Při vložení obrázku by měl vkladatel především přednést na stránce s popisem obrázku právní zdůvodnění tvrzení, že jde o fair use. „Obecné pravidlo“ ohledně fair use neexistuje, každé „fair use“ použití by mělo být popsáno a zdůvodnění by se mělo týkat tohoto specifického použití (tj. pro každou stránku, která používá tento obrázek, by mělo existovat zvláštní zdůvodnění pro použití na této stránce, i když na stránce obrázku už jsou obecné informace o fair use). Na druhou stranu byl vyvinut 10-ti bodový proces rozhodování, který lze v drtivé většině případů použít jako obecný návod při rozhodování, zda použití díla lze označit jako fair use. Pod „označením“ chápejte nejen vložení příslušné šablony licence, ale ostatních informací, které příslušná licence vyžaduje.

1. Je obrázek fotografie?

Ano - Běžte na 4.
Ne - Běžte na 2.

2. Je obrázek jednou z kategorií „přebal knihy“ nebo „sejmutí obrazovky“ (screenshot)?

Ano - Běžte na 10.
Ne - Běžte na 3.

3. Je možné, abyste (vy nebo někdo jiný) obrázek znovu vytvořili ze svobodných zdrojů?

Ano - Znovu jej vytvořte.
Ne - {{IfD}}.

4. Je držitel autorských práv znám?

Ano - Běžte na 5.
Ne - Běžte na 6.

5. Zkuste kontaktovat držitele práv a požádejte ho o uvolnění pod GFDL.

Povolení uděleno - označte obrázek.
Nebylo uděleno (odmítnuto nebo bez odpovědi) - Běžte na 8.

6. Píděte se po původu.

Zdroj nalezen - Běžte na 4.
Nenalezen ani po důkladném hledání - Běžte na 7.

7. Fotografie je tak stará, že jde pravděpodobně o public domain.

Ano - Označte ((Fairold))
Ne - Běžte na 8.

8. Je fotografie výrazně tvůrčí nebo umělecká nebo jde o předmět současné novinové události (a nikoliv historický záznam)?

Ano - Běžte na 9.
Ne - Běžte na 10.

9. Dává povaha obrázku nebo jeho původ (pokud je znám) důvod předpokládat, že je určena široké distribuci (jako reklamní, promotional, náboženské obrázky)

Ano - Běžte na 10.
Ne - Běžte na 3.

10. Je obrázek umístěn v relevantním článku a není větší než je nutné pro obrázek na webu?

Ano - Označte.
Ne - Zmenšete obrázek případně napište požadovaný článek a pak označte.


Případy, kdy lze fair use aplikovat, zahrnují:

  • Unikátní historické obrázky, které nelze reprodukovat jinými způsoby
  • Vzorky hudby přiměřené k ilustraci podstaty věci
  • Obaly knih a CD alb
  • Loga právnických osob
  • Citace
  • Sejmutí obrazovky (screenshots)

Vždy používejte svobodnější alternativu, pokud je dostupná. Podobné obrázky pak mohou být snadněji použity mimo USA, např. v České republice. Pokud vidíte fair use obrázek a víte o podobném se svobodnější licencí, prosím nahraďte jej, aby byla Wikipedie tak svobodná, jak je to jen možné. Uvažuje se i o cestě, jak označit obrázky méně svobodné než GFDL přímo v článcích, aby byl požadavek svobodnějších obrázků více zřejmý.

Pro uživatele, kteří chtějí obrázky využít ve svých vlastních dílech, zvláště jde-li o díla komerční, je nejdůležitější částí popisu fair use informace o původním zdroji obrázku. Tato informace je klíčová, neboť jim umožní rozpoznat, zda je jejich použití také fair use. Nemohou spoléhat na náš názor, protože mají právní odpovědnost bez ohledu na naše tvrzení.

Často je umožněno použití obrázku jak pod fair use, tak i pod jinou licencí. Licence chrání vkladatele a Wikipedii, zatímco ostatní mohou používat obrázek jako fair use. Je to obvyklé zvláště v případech, kdy uživatel, který obrázek vložil, není z USA a nemusí být schopen legálně používat fair use, aniž by porušil autorské zákony, které se na něj lokálně vztahují. Je vždycky dobré mít právní ochranu třeba i velmi restriktivní licence pro práci s dílem užívaným jako fair use. Na pomoc lidem znovupoužívajícím obsah je dobré uvést podrobnosti obou licencí a zdůvodnění fair use. V těchto případech licence pokrývá použití mimo USA, zatímco uvnitř USA je možné použít fair use.

Související články