Nápověda:Editační konflikt

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Wikipedie:Editační konflikt)
Zkratka:
  • WP:EK

Představte si situaci, v níž chronologicky následují tyto kroky:

  1. Alenka na libovolné stránce klikne na „editovat“.
  2. Bedřich na stejné stránce klikne na „editovat“.
  3. Alenka dokončí své úpravy a klikne na „Zveřejnit změny“, čímž se článek uloží v Alenčině verzi.
  4. Bedřich dokončí své úpravy a klikne na „Zveřejnit změny“. Bedřichovi se zobrazí stránka „Editační konflikt“.

Vzhled stránky editační konflikt[editovat | editovat zdroj]

Nahoře je Alenkou uložená verze stránky.

Dole se nachází text, který se Bedřich chystal uložit.

Uprostřed je porovnání rozdílů mezi oběma verzemi.

Řešení editačního konfliktu[editovat | editovat zdroj]

Pokud Bedřich prováděl pouze drobné úpravy, zatímco Alenka v textu zavedla zásadnější změny, může se Bedřich rozhodnout, že vyjde z Alenčiny verze, do které doplní své úpravy. Při ukládání by měl do shrnutí editace vložit informaci „editační konflikt“, aby Alenku upozornil, že je vhodné úpravy zkontrolovat.

Pokud Bedřich výrazně upravoval text, zatímco Alenka prováděla jenom drobné úpravy, může Bedřich začít od své verze textu. Jedna možnost je okopírovat spodní text namísto horního a uložit danou stránku s příslušným shrnutím („editační konflikt, pracuji na sloučení změn“). Poté může Bedřich využít stránku historie a v další editaci do stránky přidat Alenčiny úpravy.

Pokud dělali velké úpravy jak Alenka, tak Bedřich, situace je komplikovanější a oba musí spolupracovat na vyřešení situace. Pokud např. oba vkládali novou část na stejné téma, může být nejlepším řešením nejprve uložit Bedřichovu verzi a poté se společně rozhodnout, která z verzí je lepší a tu tam ponechat.

Bedřich nesmí prostě přemazat Alenčiny změny těmi svými. Pokud si nejste jisti, použijte funkci „rozdíl“ na stránce historie či v seznamu posledních změn.

Pokud vznikne editační konflikt v diskusi, např. Pod lípou nebo v diskusi u některého článku, často se po vyřešení konfliktu daný úryvek označí zmínkou o proběhlém editačním konfliktu. Tuto zmínku je možné vložit pomocí šablony {{ek}}.

Skryté editační konflikty[editovat | editovat zdroj]

Někteří Wikipedisté upravují články tak, že si nejprve okopírují původní verzi článku do textového editoru, ve kterém pracují na množství úprav. Nakonec ze svého editoru zkopírují výslednou verzi, přemažou jí stávající verzi a uloží ji do Wikipedie v jediné editaci. Pokud mezitím někdo jiný provedl nějaké změny v článku, mohou být ztraceny. Proto by měli ti, kteří pracují takovým způsobem, vždy překontrolovat provedené změny pomocí funkce „rozdíl“, případně zkontrolovat změny stránky v historii editací, aby omylem nesmazali cizí práci.

Někdy se v průběhu slučování stanou chyby – např. mohou být některé z Alenčiných úprav přehlédnutím smazány. Nebo se Bedřich může domnívat, že Alenčiny úpravy již nejsou smysluplné. V takových situacích se očekává, že se oba dohodnou na vyřešení konfliktu.

Je zcela nepřijatelné, aby Alenka prostě článek vrátila ke své verzi a zrušila tím Bedřichovy rozsáhlé změny jenom proto, že Bedřich omylem způsobil ztrátu Alenčiných drobných úprav. To by bylo nesmírně důležité zvláště v případě, že stránku poté editoval třeba Cyril nebo Daniel.

Alenka by v takovém případě měla stránku znovu editovat, vložit do ní své úpravy a uložit ji s patřičným shrnutím editace, např. „vrácen odkaz omylem odstraněný Bedřichem“.

Editační konflikty jsou nepříjemné, proto je dobré jim předcházet. Třeba needitováním stránky, které byly před minutou několikrát upravovány a počkat si, až se stav „uklidní“. Nebo editováním pouze jedné sekce celého článku tlačítky Editovat nebo Editovat zdroj u každé sekce. Pokud Alenka edituje jednu sekci a Bedřich jinou, nijak si nepřekáží a obě editace se v pořádku uloží. Můžete dát také předem vědět, že na stránce budete pracovat, a tím předejít skrytým editačním konfliktům, pomocí šablony Pracuje se. V budoucnu také může být do softwaru MediaWiki přidán nástroj na automatické řešení editačních konfliktů.