Wikipedie:Dokumenty pro Wikizdroje

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sesterský projekt Wikizdroje je určen pro ukládání dokumentů a jiných textů, které jakýmkoliv způsobem mohou dokumentovat či ilustrovat nějaký článek na české Wikipedii a jejichž velikost přesahuje ještě myslitelný citát snad jednoho odstavce, a dále i pro texty, které jsou z jiného důvodu zajímavé pro tuto sbírku (a svým způsobem knihovnu); patří sem tedy mimo jiné i literární texty, které nejsou chráněny autorským právem.

Návrh na přesun[editovat | editovat zdroj]

Dokumenty a další texty, určené pro přesun na Wikizdroje, by měly být opatřeny šablonou {{Přesunout na Wikizdroje}}. Touto šablonou lze vyznačit i části článku, pokud nemá být přesunut celý. Zejména v tomto případě je vhodné upřesnit žádost na diskusní stránce, aby nedošlo k omylu.

Podmínky pro přesun[editovat | editovat zdroj]

Takto označené texty musí pak splňovat následující podmínky:

  • jako první navrhujeme krátké studium článku Co jsou Wikizdroje na naší doméně, která mnohdy mnohé vyjasní;
  • zejména musí být jasné, o co se vůbec jedná, a pod jakým názvem má text být zveřejněn (což není vždy zřejmé; název by měl být původní);
  • u starších textů by mělo být zaručeno, že pravopis i celá dikce dokumentu je původní, případné změny a opravy oproti zdroji je nutno zmínit;
  • dokumenty musí stát pod svobodnou licencí (momentálně GFDL, CC-by-sa nebo public domain, jiné nejsou žádoucí či nejsou povoleny);
  • pro posouzení licence je nezbytné znát i zdroj (pramen), ze kterého bylo české znění dokumentu převzato (viz i s:Wikisource:Autorské právo#Vložení nové tvůrčí činnosti);
  • autor, případně překladatel, pokud není ze zdroje patrný.

Nejasnosti a další údaje uveďte na diskusní stránce.

Prosíme, ujistěte se před vložením šablony s žádostí o přesun a zejména před provedením přesunu na Wikizdroje samotným, zda text skutečně splňuje všechny výše jmenované podmínky. Vedle údajů o zdroji, licenci, vydání atd. sem patří výslovně i formátování textu a přesunutí historie. Wikizdroje mají velice málo spolupracovníků, kteří se tímto zabývat nemohou a nebudou. Texty, které jmenované podmínky nesplňují, nebudou přijaty a budou vráceny na Wikipedii. Děkujeme za pochopení, Wikizdroje však nejsou odpadkovým košem pro nezařaditelné texty, jak tomu bylo dříve. Vaše Wikizdroje.

Přesun dokumentu na Wikizdroje[editovat | editovat zdroj]

Pokud je text shodný se zdrojem bez dalších úprav, lze jej prostě zkopírovat (založit na Wikizdrojích se shodným názvem).

Označíte-li patřičný dokument šablonou {{Přesunout na Wikizdroje}}, bude tento zcela jistě proveden někým jiným (za předpokladu, že otázky zdroje, licence atd. jsou vyřešeny).

Přesuny na Wikizdroje provádí některý ze správců Wikizdrojů, který má nejen možnost přesunout text i s celou historií článku, ale může oprávněnost přesunu i posoudit.