Výbor Spojených národů pro lidská práva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Výbor Spojených národů pro lidská práva, zkráceně také Výbor pro lidská práva, je skupina 18 expertů, která se schází třikrát do roka, aby posoudila periodické zprávy členských států o tom, jak splňují závazky Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (International Covenant on Civil and Political Rights), uzavřeného v roce 1966 a založeného na Všeobecné deklaraci lidských práv (Universal Declaration of Human Rights).

Členové Výboru jsou voleni členskými státy, ale nezastupují zájmy žádného z nich.

Jiným orgánem je Rada OSN pro lidská práva, která v roce 2006 nahradila Komisi pro lidská práva, a ve které členské státy jednají o všech otázkách lidských práv.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Výbor Spojených národů pro lidská práva o „právních nejistotách v ČR, nedostatcích Listiny základních práv a svobod a Ústavy ČR, politovánihodých rozhodnutích vlády ČR a stanoviskách českého státu, znepokojení Výboru Spojených národů pro lidská práva nad nedostatkem nezávislých mechanismů pro kontrolování a uplatňování práv v praxi“: