Studie proveditelnosti

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Studie proveditelnosti (anglicky feasibility study) je nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru nebo podnikatelského záměru.
Součástí studie proveditelnosti je:

 • textová analýza projektu (sloučení projektu)
 • analýza efektivnosti investice
 • předpověď stability projektu v čase v závislosti na změnách parametrů – citlivostní analýza
 • předpověď stability investora nebo žadatele o úvěr

většinou v určitém časovém rámci.

Studie proveditelnosti je důležitá zejména u záměrů značného finančního rozsahu, která může na jednu stranu nastartovat vysoké tempo růstu, ale při nezdaru ohrozit stabilitu investora.

Základní osnova:

 • Úvodní informace
 • Stručné vyhodnocení projektu
 • Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
 • Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
 • Management projektu a řízení lidských zdrojů
 • Technické a technologické řešení projektu
 • Dopad projektu na životní prostředí
 • Zajištění investičního majetku
 • Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
 • Finanční plán a analýza projektu
 • Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
 • Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)
 • Harmonogram projektu
 • Závěrečné shrnující hodnocení projektu

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]