Strukturální víceznačnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Strukturální dvojsmysl lze jinak nazvat syntaktický dvojsmysl (nebo také syntaktická či strukturální ambiguita). Některé věty přirozeného jazyka můžeme rozdělit více způsoby, které se liší svým významem. Například větu: „Čachtický hrad byl v 17. století sídlem krutostí proslulé Alžběty Bathoryové“ můžeme chápat buď „Čachtický hrad byl v 17. století sídlem (krutostí proslulé Alžběty Bathoryové)“ (tj. mluví se o hradu, jako o sídle té ženy) nebo „(Čachtický hrad byl v 17. století sídlem krutostí) proslulé Alžběty Bathoryové“ (tj. mluví se o hradu, jako o kulisách pro její krutosti).

Tento článek se však také týká struktur, které někdy neurčité syntaxi vět odpovídají a jejich důsledné logické analýzy. Charakteristickým znakem těchto struktur je přítomnost toho samého slova nebo té samé části věty nejen v jedné, ale ve dvou různých souvislostech.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Nejedná se o dvojsmysly postavené na více významech jednoho slova, na homonymech: např. u „spálenou zem zápach opouští“ není jasné, zda jde o zápach nebo konec zápachu; je to postaveno na dvojím významu „opouští“, který má ve většině aplikací. Jeho první význam je zhruba, že něco odněkud vyzařuje a jeho druhý význam je, že něco u něčeho přestává existovat. Srv. Láska nás opouští. Nevíme, zda ji rozdáváme nebo ztrácíme. Atd.

Nejedná se tedy o tzv. dvojsmysly lexikální.

Jiný příklad[editovat | editovat zdroj]

Formulace „ekologická havárie a šetrnost k životnímu prostředí“ se rozpadá na „ekologická (havárie a šetrnost k životnímu prostředí)“ a na „(ekologická havárie) a šetrnost k životnímu prostředí“.

Dle Aristotela: „Rozsah rodu (totiž) je vždy větší než je rozsah druhu“.[1] Obsahem tohoto většího rozsahu je např., že „'jsoucno' i 'nejsoucno' je předmětem mínění, takže 'předmět mínění' nebude asi druhem jsoucna“.[1] Byl by nedodržen větší rozsah rodu (i to, co rod není, by se vztahovalo na druh). Varianta „(ekologická havárie) a šetrnost k životnímu prostředí“ znamená, že má-li být „havárie“ širší, nesmí se na „ekologická“ vztahovat už to, co není „havárie“. Tuto situaci lze graficky vyjádřit.

Varianta A[editovat | editovat zdroj]

Ekologická        

havárie

šetrnost k životnímu prostředí

ekologická (havárie a šetrnost k životnímu prostředí)

Varianta B[editovat | editovat zdroj]

havárie

Ekologická        

šetrnost k životnímu prostředí

 

(ekologická havárie) a šetrnost k životnímu prostředí

Komentář: V druhém přípdadě je „šetrnost k životnímu prostředí“ vyloučena čili „Ekologická“ je podřízena pojmu „havárie“ a nemůže se na ní již „šetrnost k životnímu prostředí“ vztahovat.

Příklad věty[editovat | editovat zdroj]

Nemusí zradit svoje voliče a svěřit sestavení vlády konzervativcům.[pozn. 1]

Varianta A[editovat | editovat zdroj]

Nemusí            

zradit svoje voliče

a svěřit sestavení vlády konzervativcům

Nemusí (zradit svoje voliče a svěřit sestavení vlády konzervativcům).

Komentář 1: Tedy nesvěří.

Varianta B[editovat | editovat zdroj]

zradit svoje voliče

Nemusí            

a svěřit sestavení vlády konzervativcům

 

(Nemusí zradit svoje voliče) a svěřit sestavení vlády konzervativcům.

Komentář 2: Tedy svěří.

Další příklady[editovat | editovat zdroj]

Návrh putuje k Ústavnímu soudu v době, kdy je neúplný. Nelze určit, zda je neúplný návrh nebo Ústavní soud.

Dostává seznamy literatury od studentů v pořadí, v jakém je četl. Nelze určit, zda se „v pořadí, v jakém je četl“ vztahuje na studenty nebo seznamy literatury.

Máme jen velvyslance prezidenta. Nelze určit, zda prezident je velvyslancem, či zda on disponuje nějakými velvyslanci.

Logicky vznikají spory při každé příležitosti, protože peníze nejsou víceméně na nic. Nelze určit, zda "nejsou víceméně na nic" znamená užitečnost peněz, či zda "nejsou víceméně na nic" znamená, že na všechno chybí. Je to postaveno na seskupení buď „peníze (jsou na nic)“, tj. k ničemu, nebo „(peníze jsou) na nic“, tj. existují v nedostatečné míře.

Hlavní problém při pozorování těch jevů UFO laikem, spočívá v tom, že lidé zcela nesprávně si myslí, že mohou určit některé charakteristiky toho jevu, které určit principiálně nemohou. Nelze určit zda se „UFO“ vztahuje k „jevů“ nebo k „laikem“. UFO laik by pak mohl být chápán jako terminus technicus korespondující s UFO profesionálem.

Volby se mu podařilo prosadit přes odpor sociálních demokratů z počátku roku. Nelze určit, zda časové určení „z počátku roku“ se týká odporu sociálních demokratů nebo voleb.

Obžalovaní se spoléhají na to, že vleklé jednání v době konání parlamentních voleb odvrátí pozornost veřejnosti od činů neonacistického NSU k nelibosti pozůstalých po obětech teroristických činů. Nelze určit, zda se odpovídá na otázku „kam odvrátí pozornost?“ (k nelibosti pozůstalých po obětech teroristických činů) nebo zda nelibost vyjadřuje reakci pozůstalých na odvrácení pozornosti.

Oblečeni do triček či mávající národními vlajkami, opatřené obrázkem „Máma, táta, brácha a já“, dávali v neděli demonstranti najevo nespokojenost s tím, že by homosexuálové či lesbičky mohli uzavírat rovnocenná manželství s heterosexuálními páry. Nelze určit, zda vazba „uzavírat rovnocenná manželství s heterosexuálními páry“ znamená uzavírat manželství s někým či po jeho způsobu. Má být: „uzavírat manželství rovnocenná s heterosexuálními páry“ místo „uzavírat rovnocenná manželství s heterosexuálními páry“.

Sociální demokrat Gustav Horlivý na počátku minulého století líčil šlechtice a duchovenstvo, které se rovněž často rekrutovalo z řad šlechticů, podobně jako jsme to mohli slyšet z úst sociálních demokratů a komunistů v minulých dnech. Nelze určit, zda „podobně jako jsme to mohli slyšet...“ se vztahuje k „líčil“ nebo k „které se rovněž často rekrutovalo z řad šlechticů“.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

WOJCIK, Richard. Semantics. In: The Academic American Encyclopedia (Electronic Version). Danbury, CT: Grolier Icorporated, 1991. (anglicky)

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. I problematikou strukturálně narušených vět se zabýval Aristoteles. (V kapitole 4. knihy O sofistických důkazech. Šlo o věty „Nepíšící může psát“ a „Sedící může jít“.) Jde o tzv. falacia compositionis čili spojení toho, co má zůstat rozděleno. Nemá být „není nutno zradit a svěřit“, nýbrž „zradit není nutno a svěřit“.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b ARISTOTELES. Topiky. Překlad dr. Antonín Kříž. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1975. S. 76. (česky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]